28 กรกฎาคม 2554

ภัยเงียบมะเร็งท่อน้ำดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมให้ความรู้กับประชาชนเรื่องมะเร็งท่อน้ำดี ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนอีสาน โดยในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องดังกล่าว พร้อมนิทรรศการทางวิชาการ และมีการแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมหาแนวทางการดูแลรักษาร่วมกันระหว่างเครือข่าย คือ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ทั้งนี้มะเร็งท่อน้ำดีถือเป็นมะเร็งชนิดต่อมอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างพบน้อยโดยมีอุบัติการณ์ต่อปีประมาณ 1-2 รายต่อ 100,000 คนในโลกตะวันตก แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีในไทยกลับมีสูงมากที่สุดในโลก ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น