11 กรกฎาคม 2554

“พลิกโฉมคมนาคมขอนแก่น”

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการพลิกโฉมเส้นทางคมนาคมในจังหวัดขอนแก่น ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป และคาดว่าจะแล้วเสร็จ เปิดให้บริการประชาชนภายในปี 2558 โดยจะดำเนินการปรับปรุงจุดตัดระหว่างรางรถไฟกับถนนในจังหวัดขอนแก่น 33 จุด และในจังหวัดนครราชสีมาบางจุด รวมทั้งสิ้น 185 กิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น