26 กรกฎาคม 2554

เลี่ยงปัญหา รง. อุตสาหกรรม ขก.

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เร่งทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ติดตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงาน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานนายประกอบ วิวิธจินดา อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายทอดว่า อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลด้านการรับแจ้งจัดตั้งโรงงานให้ดี เพราะที่ผ่านมามักเกิดปัญหา และอยากให้และทุกฝ่ายควรร่วมมือและประสานงานกันอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น