30 กันยายน 2554

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำนักงานปฏิรูป โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอีสาน ที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และรายได้ของประชาชน ที่เกิดจากความไม่เป็นธรรม จากนายจ้างหรือนายทุน

เตือนขก.เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และอีก 41 จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคมนี้

จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ หมั่นสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติ หากพบผิดสังเกตให้รีบอพยพออกจากพื้นที่บริเวณนั้นทันที

มอบเงินสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ

ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ราย มอบเงินสนับสนุนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาแห่งชาติ ขอนแก่นเกมส์ ครั้งที่40 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 ซึ่งขณะนี้มีผู้มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่ส่วนราชการจังหวัดแล้วทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,932,500 บาท

สทศ.เลื่อนสอบ GAT/PAT

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 จากเดิมสอบวันที่ 8 ถึง 11 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็นสอบวันที่ 19 – 20 และ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามสอบทั่วประเทศ และประกาศผลสอบวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่เสียสิทธิ์ในการสอบ GAT/PAT ตลอดจนไม่กระทบต่อการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมและได้รับผลกระทบในขณะนี้

รองรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนนักธุรกิจด้านการเงินในตลาดการลงทุน AEC โดยมีนักลงทุนนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นสนใจร่วมงาน อาทิ นายชาญรงค์ บุริสตระกูล ประธานชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นและกรรมการผู้จัดการบริษัทพิมานกรุ๊ป เข้าร่วมฟังสัมมนา

โดยนายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเมจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงการเตรียมตัวรับมือกับ AEC ควรเรียนรู้ความต้องการของตลาดอาเซียน เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความเหมาะสมกับความต้องการและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้