03 พฤษภาคม 2555

อบรมการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานแก่ อบต.


การอบรมโครงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงาน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  มีขึ้นที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535  และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวได้    โดยได้รับเกียรติจากนายธนวัตน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ รวม 75 จังหวัด  จัดอบรม อบต. ในแต่ละจังหวัดให้มีความรู้รวมทั้งสิ้น 1,600 แห่ง  ในปี2553  และปี2554 จำนวน 1,614 แห่ง  ซึ่งจากการสำรวจข้อมูล อบต.ทั้งหมดทั่วประเทศ พบว่า มีอบต.ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมอีกจำนวน 401 แห่งในพื้นที่ 50 จังหวัด โดยจังหวัดขอนแก่นมี 5 แห่งที่ยังไม่ได้รับการอบรม ประกอบด้วย อบต.ดอนช้าง  อ.เมือง // อบต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ // อบต.หนองสองห้อง อบต.ดงเค็ง และอบต.วังหิน อ.หนองสองห้อง

ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จาก 50 แห่ง  มาร่วมอบรม  จำนวน 2 วัน  ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ทหารเกณฑ์ผลัดที่ 1 รายงานตัวเข้ารับใช้ชาติ


หลังจากที่มีการเข้ารายงานตัวรอบแรกวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ล่าสุดรอบที่สอง มีบรรดาชายไทย ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น  ที่ได้จับฉลากเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่ 1 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา   ต่างเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับใช้ชาติ   ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  พร้อมญาติพี่น้อง  พ่อแม่ เพื่อนฝูง   เดินทางมาส่งจำนวนมาก   ท่ามกลางบรรยากาศที่แดดแรงจัดและร้อนอบอ้าว  โดยทหารเกณฑ์ผลัด 1 ที่เข้ารับใช้ชาติ มีทั้งสิ้น 1,438 นาย

พันเอกอนุสรณ์  คำสิงห์  สัสดีจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  บรรยากาศการมารายงานตัวของทหารเกณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น    โดยครั้งนี้เป็นการส่งทหารเกณฑ์ไปที่กองทัพภาคที่ 1  ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพมหานคร กาญจนาบุรี ปราจีนบุรี และเพชรบุรี  รวมทั้งสิ้น 863 นาย  ซึ่งปีนี้มีจำนวนทหารเกณฑ์มากกว่าปีที่แล้ว  33  %

นอกจากนี้พันเอกอนุสรณ์  คำสิงห์  ยังกล่าวถึงการวางมาตรการในการตรวจสอบและคุมเข้มคนขับรถและเช็คสภาพรถที่จะไปส่งทหารเกณฑ์  เนื่องจากมีกรณีอุบัติเหตุรถบัสรับทหารเกณฑ์จากสกลนครไปฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เบรกแตก เสียหลักชนต้นไม้  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามทหารเกณฑ์ทุกคนจะต้องไปรับใช้ชาติเป็นเวลา 2 ปี  และกลับออกมาเป็นพลเมืองดีรับใช้ประเทศชาติตลอดไป

สธ.เผยคนเครียดนิยมโทรหาสุขภาพจิต


กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันคนไทยมีความเครียดสูง  ส่งผลให้ปี2554-2555  มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผ่านสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจากปี 2553  จำนวน 102,645 ราย เป็น 193,315

โดยปัญหาที่ขอปรึกษา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต อาทิ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรัก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเครียดและความกดดันในชีวิตที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลที่น่าตกใจคือ แนวโน้มการฆ่าตัวตายที่มากขึ้นในสังคม  ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม วัยแรงงานเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตายมากที่สุด  โดยเฉพาะผู้ที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี จากสถิติปี 2540-2553 พบว่า กลุ่มนี้มีการฆ่าตัวตาย 15,994 ราย

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข จึงฝากถึงประชาชนที่เกิดความวิตกกังวลหรือความเครียด ควรหากิจกรรมผ่อนคลายทำ  เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้น

รณรงค์ภาครัฐลดใช้พลังงาน 10%


คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2555  ล่าสุดคณะอนุกรรมการดังกล่าวอนุมัติงบประมาณ 40 ล้านบาท  ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2555   โดยจะขอความร่วมมือส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดทั้งปี ให้ได้ 10ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้ถึง 1,619 ล้านบาท  และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นได้ถึง 227 กิโลตันคาร์บอน

ทั้งนี้จะเร่งดำเนินสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีปฎิบัติแก่ส่วนบริหารส่วนกลาง   ส่วนราชการทุกจังหวัด  สถาบันอุดมศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน  และประชาชนทั่วประเทศ

เตรียมเปิดสายการบินเชื่อมต่อภูมิภาค


นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาภัณฑ์ สมาชิกวุฒิสภาขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา  พร้อมด้วย นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายธีระพงษ์  โสดาศรี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ประชุมร่วมกับกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึง ประธานหอการรค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะในด้านของการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่ต้องการให้มีสายการบินต้นทุนต่ำ เข้ามาทำการบินเชื่อต่อระหว่างภุมิภาคและระหว่างประเทศ โดยใช้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค

 ความคืบหน้าขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้น  โดยจะทำการเปิดสายการบินใหม่ 5 เส้นทาง ประกอบด้วย ขอนแก่น-ฮานอย,ขอนแก่น-หลวงพระบาง,ขอนแก่น-เกาะพะงัน,ขอนแก่น-อู่ตะเภา และ ขอนแก่น – ดอนเมือง และใช้เครื่องบินลำใหม่ที่สั่งนำเข้าจำนวน 50 ที่นั่ง ทำการให้บริการชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเปิดทำการบินในอีกประมาณ 4 เดือนข้างหน้า

24 เมษายน 2555

มข.พัฒนาระบบติดต่อสื่อสารในยุค IT


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยข้อมูล  การพัฒนาการเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา และคณาจารย์ ได้อย่างมีประสิทธิผล   โดยล่าสุดมีทีมงานจากกูเกิ้ลได้เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมมือนโยบายในการพัฒนาระบบกูเกิ้ล แอพส์ ฟอร์ เอดูเคชั่น  แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา  ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆกันได้ตลอดชีวิต

จุดเด่นจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา   จะส่งผลให้จากเดิมกูเกิ้ล มีอีเมล์ที่ใช้งานได้ทั่วไป คือ จีเมล์  (G"mail) มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 7 กิกะไบต์  แต่เมื่อพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้นโยบายพัฒนาระบบกูเกิ้ล แอพส์ ฟอร์ เอดูเคชั่น  จะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล 25 กิกะไบต์ฟรีและไม่มีโฆษณา พร้อมหน้าจอของเว็บเมล์จะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็น มข.  ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตถึงแม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสธ. รุ่นที่ 20


ที่ห้องประชุมสุพรรณรังษี 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  รุ่นที่ 20 ประจำปี 2555 หลักสูตรที่ให้ความรู้ทักษะ และสมรถนะทางการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งเพื่อให้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพ

โดยมีนายทรงพล  จำปาพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งมีบุคลากรเกี่วกับด้านสาธารณสุขเข้าร่วมอบรม อาทิ  สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าสถานีอนามัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารสุขครอบคลุมทั่วประเทศในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย  จึงได้จัดอบรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก สุขภาวะชุมชนระบบการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนเป็นหลัก.

เลือกซื้อน้ำแข็งที่ปลอดภัยเพื่อบริโภค


ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานน้ำแข็ง หรือนำมาผสมกับเครื่องดื่ม , แช่อาหารสด หรือรับประทานโดยตรง  หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จึงฝากเตือนประชาชนทั่วไปให้เลือกซื้อน้ำแข็งที่ปลอดภัย เพื่อใช้ในการบริโภค  ลดอัตราเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร  เพราะผลสำรวจโรงงานผู้ผลิตน้ำแข็งส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสะอาด จึงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้

               หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ จึงได้แนะนำวิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะก่อนทำการขนส่ง ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณขนส่งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานสวมรองเท้าที่สะอาด และควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง , ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรม อื่น ๆ ที่น่ารังเกียจขณะทำการขนส่ง , ห้ามใช้เท้าสัมผัสน้ำแข็ง , รถขนส่งน้ำแข็งต้องเป็นรถที่สะอาด โดยเฉพาะพื้นรถที่วางน้ำแข็ง ต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนส่ง และมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้ำแข็งให้สม่ำเสมอ
                
                 สำหรับ ผู้บริโภค ก่อนจะซื้อน้ำแข็ง จะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวังควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง สำหรับน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายหรือเสิร์ฟตามร้านอาหาร จะต้องเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั้นผู้บริโภคควรสังเกต น้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และควรใส่ในภาชะบรรจุที่สะอาด

สธ.เฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอากาศร้อน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัด  เช่น  ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต ที่อาจจะเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากภาวะภัยแล้งและอากาศร้อน  

สำหรับข้อมูล ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ วันที่ 26-27 เมษายน จะมีอากาศร้อนที่สุดในรอบปี  จึงเตือนประชาชนป้องกันตนเองจากสภาพอากาศร้อน  สวมเสื้อผ้าบางๆ  เพื่อซับเหงื่อและป้องกันความร้อนเข้าสู่ร่างกายโดยตรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้  โดยหันมาดื่มน้ำเปล่าไม่ต่ำกว่าวันละ 10 แก้ว  รวมทั้งดื่มน้ำสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณดับกระหาย ช่วยคลายร้อน อาทิ มะตูม ใบเตย บัวบก ฝาง ดอกเก็กฮวย และน้ำตรีผลา

ผู้ว่าฯ รายงานภัยแล้งผ่านวีดีโอคอนฟาเรนซ์


นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมการประชุมสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ผ่านระบบวีดีโอคอนฟาเรนซ์  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นต่อรองนายกรัฐมนตรีว่า  จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศอำเภอที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วทุกอำเภอใสจังหวัด ทั้ง 26 อำเภอ  196 ตำบล  2,096 หมู่บ้าน  และมีราษฏรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 965,443 คน  228,091 ครัวเรือน  ซึ่งความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจของอำเภอ

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ  ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จะมอบอำนาจการจ่ายเงินทดรองราลการให้แก่อำเภอ  อำเภอละ 1 ล้านบาท  จำนวน 26 อำเภอ   ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นอกจากนั้นในที่ประชุมได้มีการรายงานจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 48 จังหวัดจากทั่วประเทศ  เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ยังไม่รุนแรงมากนัก  ซึ่งปี 2548  ประกาศภัยแรงรุนแรง กว่า 71 จังหวัด  ส่วนปี 2554  ประกาศภัยแล้งทั้งหมด  54 จังหวัด

อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ  ได้เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากทุกจังหวัดที่ประสบอย่างเร่งด่วน  เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

อบรมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก


การอบรมดังกล่าวมีขึ้นที่โรงแรมแก่นอินน์  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่จะบรรจุเป็นข้าราชการผู้ดูแลเด็ก ซึ่งก่อนการอบรมจะเริ่มขึ้น   ภายในงานนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประดับอินทรธนู  ให้แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 250 คน

จากนั้นเป็นการอบรมปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2555  โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้  หัวข้อการเป็นข้าราชการครูที่ดี   แนวทางและแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   หัวข้อความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เป็นต้น

นอกจากการร่วมฟังบรรยายแล้ว  ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดประสบการณ์อย่างไรให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก  ตามหลักฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546

ทั้งนี้การอบรมปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก  จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 วัน  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 – วันที่ 27 เมษายน 2555

ประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข


ประชุมคณะทำงานทีมบูรณาการและคณะทำงานสนับสนุน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดขอนแก่น  โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  มีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

ภายในการประชุมคณะทำงานได้วางเป้าหมายพื้นที่ซึ่งกำหนดอำเภอละ 1 ตำบล  โดยให้แต่ละครัวเรือนจัดทำบัญชีครัวเรือน  เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขของชุมชน

โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง  ริเริ่มดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบABC ขึ้นโดยมีพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่  โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง  และใช้การจัดบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน  เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

ทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ  เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดขอนแก่น   แบบบูรณาการให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

ปรับขึ้นไฟฟ้า 37 - 38 สตางค์ต่อหน่วย 25 เม.ย.นี้


คณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือเอฟที เปิดเผยว่า ค่าเอฟทีที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟประชาชนรอบเดือน พ.ค. - ส.ค. 55 จะปรับขึ้นประมาณ 37-38 สตางค์ต่อหน่วย     ซึ่งในความจริงต้องปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อหน่วย   แต่เกรงว่าจะเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป

ด้านนายดิเรก ลาวัณย์ศิริ  ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่า วันที่ 25 เม.ย.นี้จะพิจารณาเห็น ชอบค่าเอฟทีงวดใหม่   ที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟประชาชนรอบเดือน พ.ค.-ส.ค.55 โดยล่าสุด คณะอนุกรรมการเอฟทีได้พิจารณาตัวเลขมาแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งยอมรับว่าที่สุดจะต้องปรับขึ้นแน่นอน และเบื้องต้นมีแนวโน้มจะมากกว่า 20 สตางค์ต่อหน่วย

 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 70% มาจากก๊าซธรรมชาติ ที่ล่าสุดได้ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน โดยภาพรวมส่วนนี้ทำให้ต้นทุนเอฟทีเพิ่มกว่า 30 สตางค์ต่อหน่วย ขณะที่งวดที่ผ่านมา กฟผ.รับภาระไป 8,000 ล้านบาท   เพื่อช่วยตรึงค่าเอฟทีไม่ให้ขึ้นอีก 18 สตางค์ต่อหน่วย  รวม 2 ส่วนก็จะทำให้เอฟทีงวดนี้ขึ้นถึง 50 สตางค์ต่อหน่วยแล้ว ส่วนเงินที่เหลือจากการลงทุนของ 3 การไฟฟ้าประมาณ 3,200 ล้านบาทนั้น จะช่วยลดค่าเอฟทีได้เพียง 6 สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้น

18 เมษายน 2555

เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส. อบจ.


ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ขอนแก่น จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 เม.ย. 2555 ทั้ง 26 อำเภอ โดยตามข้อกฎหมาย จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ รวม 42 ตำแหน่งในวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2555

 โดยจะทำการรับสมัครระหว่างวันที่  30 เม.ย 4 พ.ค. 2555 ซึ่งขณะนี้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในด้านต่างๆพร้อมแล้วโดยทั้งหมด โดยเฉพาะในด้านของงบประมาณสำหรับการจัดการเลือกตั้งที่ได้กำหนดไว้รวม 49 ล้านบาท ในจำนวน 2,660 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,315,719 คน โดยจะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้มากถึง 27,600 คน

นายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.ขอนแก่น  กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการกำชับอย่างเข้มงวดใน การวางตัวเป็นกลางของกลุ่มข้าราชการ โดยหากพบ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยทันที อย่างไรก็ตามขอนแก่นเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรง คือ จบ เป็น จบ รู้แพ้ รู้ชนะ ก็จะทำให้บ้านเมืองได้รับการพัฒนาได้

ค่านิยมเปลี่ยนคนไทยเครียดมากขึ้น


หลังจากที่ชาวขอนแก่นต่างเมื่อยล้ากับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ผ่านมา  และยังต้องเดินทางไปทำงานหลังช่วงเทศกาลหยุดยาว  อาจทำให้หลายคนเกิดโรคเมื่อยล้าและปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆ  ทีมข่าวโฮมทีวีได้ไปพบกิจกรรมที่สามารถบรรเทาความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี  คือ การนวดแผนโบราณค่ะ

การนวดแผนโบราณ หรือ การนวดแผนไทย  ถือเป็นวิธีในสมัยก่อนที่คนไทยจะนวดตามจุดในร่างกายที่สำคัญ  เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าและรักษาโรคต่างๆ  ซึ่งนายอุทัย ถานันท์  ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณมากว่า 30 ปี  บอกเล่าถึงลูกค้าที่มานวดในปัจจุบัน  ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดจากการใช้ชีวิต  จึงพลอยทำให้ร่างกายเกิดอาการเมื่อยล้าและเจ็บปวดบางจุด
  
นายอุทัย ถานันท์  ยังได้บอกข้อดีของการนวดค่ะ  นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเมื่อยล้า  ยังสามารถช่วยบรรเทาโรคที่เกิดจากความเครียดได้เป็นอย่างดี
 
ซึ่งการที่หมอนวดจะนวดอย่างไรให้ผู้ที่มานวดบรรเทาความเมื่อล้า จนถึงบรรเทาโรคที่เกิดจากความเครียด  หมอนวดแต่ละคนต้องฝึกฝนการนวดมาหลายปีกว่าจะมาถึงวันนี้  และจากการสังเกตสีหน้าของผู้ที่มาใช้บริการนวดแผนไทย  สีหน้าแต่ละคนบ่งบอกถึงความสบาย

เร่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง


นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดขอนแก่นกว่า 30 คน  ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  อาทิ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อประชุมหารือวาระ  การรับรองมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  ตามนโยบายรัฐบาล  ที่มุ่งสร้างชุมชนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนในชุมชน

และได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงอำเภอทุกอำเภอในจังหวัด  คัดเลือกชุมชนในพื้นที่และจัดส่งแผนชุมชน  เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวรับรองแผนชุมชนตามระเบียบของรัฐบาล

ดังนั้นที่ประชุมจึงรับรองตัวชี้วัด 5 ประการเพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินแผนชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  ได้แก่ รูปเล่มแผนพัฒนาชุมชน   การใช้ประโยชน์ของแผน  กระบวรการที่ชาวบ้านจะเรียนรู้จากแผน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน  และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาสังคม

นอกจากนั้นที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายชุมชนในจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมส่งแผนชุมชนประจำปี 2555  784 แผน  โดยจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกอำเภอทราบ ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

เตรียมเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน


คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จ.ขอนแก่น  ได้เห็นชอบให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน  อำเภอกระนวน  เนื่องจากได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหนองโกเป็นเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น    คณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  จึงได้พิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลเมืองกระนวน  ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดขอนแก่น  ศาลากลางจังหวัด  โดยมีนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุม

โดยนายชาญชัย    ราชโคตร  ปลัดเทศบาลอำเภอกระนวน  รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งในรูปแบบที่ 1 เป็นลำดับที่ 1 รูปแบบที่ 2 เป็นลำดับที่ 2 และรูปแบบที่ 3 เป็นลำดับที่ 3 
                         
สำหรับรูปแบบที่ 1 ที่มีการสรุปผลการสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น 10, 948 คน  ที่เห็นด้วยมากที่สุด  ได้แก่  เขตที่1  ประกอบด้วยหมู่ 1 และหมู่ 8  มีประชากร 3,644 คน // เขตที่ 2 ประกอบด้วยหมู่ที่ 2และหมู่ 7  มีประชากรจำนวน 4,218 คน ส่วนเขตที่ 3  ประกอบด้วยหมู่ 10 และหมู่ 11  มีประชากร 3,086 คน  

คาร์แคร์เมืองขอนแก่น ยิ้มรับทรัพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชาชนได้นำรถยนต์ออกตระเวนเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา เจ้าของรถต่างพากันนำรถยนต์ของตนเองมาใช้บริการล้างอัดฉีดคราบสกปรกออกจากรถ กันอย่างคับคั่ง ส่งผลให้ธุรกิจรับล้างอัดฉีดรถยนต์ภายในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นคึกคักเป็น พิเศษ
      
 ทีมข่าวโฮมทีวี ลงพื้นที่เพื่อเกาะกระแสดังกล่าว พบว่าร้านเป็นหนึ่งคาร์แคร์ ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลขอนแก่น เต็มไปด้วยรถยนต์ของประชาชนที่มาเข้าคิวรอใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันแรกหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งผู้จัดการร้าน เปิดเผยว่า ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนนำรถมาใช้บริการที่ร้านเป็นจำนวน มาก โดยเฉพาะในวันที่ 16-17 เมษายนซึ่งยังเป็นวันหยุด ประชาชนจะนำรถมาใช้บริการมากเป็นพิเศษเพื่อล้างคราบสกปรกโดยเฉพาะคราบแป้ง และคราบดินสอพองที่กัดสีรถทำความเสียหายได้ โดยในวันที่ 16-17 เมษายนของทุกปีทางร้านจะมีลูกค้ามาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 50 คัน
      
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีประชาชนจะพากันเดินทางกลับไปทำงานยัง จังหวัดที่ตนเองทำงาน โดยประชาชนไม่มีเวลาพอที่จะล้างรถก่อนกลับ แต่ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่องหลังเทศกาลสงกรานต์อีกหลายวัน จึงทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะประชาชนที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดที่ยังไม่เดินทางกลับ จะทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง.
             
        

17 เมษายน 2555

รฟท.เพิ่มเที่ยวสายเหนือ - อีสาน


ช่วงสงกรานต์วันหยุดยาวหลายวัน  มีประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดจำนวนมาก  ทำให้ตามสถานีขนส่งต่างๆ มีประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก  รวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟ  ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นกัน  ทำให้เที่ยวรถไฟไม่เพียงพอแต่ปริมาณผู้โดยสาร
นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ  รฟท.  จึงออกมากเปิดเผยว่า  ทางการรถไฟคาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครช่วงเทศกาลสงกรานต์   หรือวันหยุดยาวมากที่สุด ในวันที่ 17 เมษายน 2555   โดยทางการรถไฟฯ  ได้เตรียมความพร้อมเรื่องรถไฟ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ได้มีการเสริมรถไฟ 12 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ และสายอีสาน ตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2555  ซึ่งปีนี้มีผู้ใช้บริการรถไฟ กว่า 800,000 คน  ซึ่งคาดว่าขบวนรถไฟ ที่การรถไฟฯ ได้เตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนแน่นอน

อย่างไรก็ตามทางการรถไฟ  ได้พ่วงเพิ่มผู้โดยสาร  กำลังหน่วยลากจูง และเพิ่มขบวนโดยสารอีก 19 ขบวน  ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนได้วันละ 120,000 คนต่อวัน          

ประดับยศนายตำรวจสัญญาบัตร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจทางหลวงขอนแก่น ได้จัดให้มีการประกอบพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเป็นของขวัญและสร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ก่อนที่ตำรวจทางหลวงทั้งหมดจะต้องไปปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้ขับขี่ในเส้นทางถนนสายต่างๆที่สำคัญที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน รวมไปถึงการประจำในทุกทางร่วมทางแยกและหน่วยบริการประชาชน เพื่อแนะนำเส้นทางและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง      

การประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไป ในครั้งนี้มีนายตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 10 คน โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกโสภณ  สารพัฒน์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร สร้างความปราบปรื้มดีใจให้กับนายตำรวจว่าที่ผู้หมวดใหม่.

ตร.แจกไอศกรีมคลายร้อนผู้เดินทาง


พลตำรวจตรีบุญเลิศ  ใจประดิษฐ  รอง ผู้บัญชาการตำรวจ ภาค 4  พร้อมด้วย พันตำรวจเอกสุภากร  คำสิงห์นอก  รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และ พันตำรวจเอกคณิต  ดวงหัสดี  ผู้กำกับการสถานีตำรวจบ้านไผ่   ตั้งจุดอำนวยการด่านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงของการเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์ที่ หน่วยบริการประชาชนนาโนน กิโลเมตรที่ 59 ต.นาโนน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดเชื่อต่อจาก จ.มหาสารคาม-ชัยภูมิ-ขอนแก่น มุ่งหน้าเข้าสู่ กรุงเทพฯ หลังปริมาณรถเริ่มหนาแน่น
โดยเฉพาะ ตลอดแนว ถนนมิตรภาพ ในเขต อ.บ้านไผ่ และ อ.พล ซึ่งรถที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดต่างๆเริ่มทยอยเดินทางมาถึงทำให้ต้องเตรียมเปิดช่องทางพิเศษช่วงรอยต่อ อ.บ้านไผ่ และ โนนศิลา ตั้งแต่ กม.53  เพื่อเร่งระบายรถพร้อมทั้งการนำไอศกรีมโบราญ และเครื่องดื่มชูกำลัง มาแจกจ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อบรรเทาความร้อนและอาการหงุดหงิดจากสภาพการจราจรที่ติดขัด
ด้านพันตำรวจเอกโสภณ  สารพัฒน์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า การเปิดเสนอทางช่องทางพิเศษ บ้านไผ่  พล นั้น ได้กำหนดจุดบริการไว้ที่ กม.53 หน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านไผ่ โดยจะทำการปิดช่องทางฝั่งขาขึ้น 1 ช่องทาง ซึ่งจะทำให้มีช่องทางฝั่งขาล่องเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทางรวมเป็น 3 ช่องทาง ซึ่งจะสามารถรับมือกับปริมาณรถที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานตอนบนได้ ทั้งนี้ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1 เท่าตัวเพื่อรับมือการจราจรที่ติดขัดตลอดแนวเส้นทาง ถ.มิตรภาพ ตลอดทั้งคืนของวันนี้

ยอดอุบัติเหตุลด 6 วันแรกตามเป้า


ความคืบหน้าสถานการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์  นางสุพรรัตน์ แสงมาลี  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ.จังหวัดขอนแก่น  เผยการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2555  พบการเกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง  โดยมีผู้เสียชีวิต 7 ราย  เกิดจากสาเหตุ  คนขับรถกระบะเมาแล้วขับรถชนต้นไม้

นางสุพรรัตน์ แสงมาลี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากคนขับรถเมาแล้วขับ ไม่มีสติจึงขับรถพุ่งเข้าชนข้างทาง  ซึ่งแม้ว่าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นได้รณรงค์เมาไม่ขับมาหลายปี  แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากประชาชนยังไม่เปลี่ยนความคิดนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์สรรสรรค์กันในครอบครัว และหมู่เพื่อน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี

อย่างไรก็ตาม นางสุพรรัตน์ เปิดเผยข้อมูลว่า  ในวันที่ 18 เมษายนนี้จะมีการประชุมส่วนราชการจังหวัดเพื่อสรุปยอดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นทางการ  ซึ่งทีมข่าวโฮมทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้ง

09 เมษายน 2555

ห้ามขายปืนฉีดน้ำท่อพีวีซี ช่วงสงกรานต์


ใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์   หลายๆคน โดยเฉพาะเด็กต่างตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะเล่นน้ำสงกรานต์  ประชาชนก็เริ่มที่จะแห่กันไปซื้ออุปกรณ์ไว้สำหรับเล่นน้ำ   ทำให้ในช่วงนี้ผู้ประกอบการเริ่มวางจำหน่ายอุปกรณ์เล่นน้ำ  โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค   จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำที่เป็นกระบอกสูบแรงดันน้ำสูงที่ทำด้วยท่อพีวีซี   เนื่องจากเป็นอันตราย

นายจิรชัย มูลทองโร่ย  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค หรือ สคบ. เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ผลิต จำหน่ายหรือนำเข้าปืนฉีดน้ำ ห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำที่เป็นกระบอกสูบแรงดันน้ำสูงที่ทำด้วยท่อพีวีซี หรือพลาสติกอย่างอื่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อย่างเด็ดขาด หากตรวจพบถือว่าผิดกฎหมาย โดยปัจจุบันยังพบว่ามีบางพื้นที่ที่มีการลักลอบจำหน่าย โดย สคบ.ได้ร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อเข้าไปตรวจสอบแล้ว

สำหรับการห้ามขายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนั้น  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค  ได้ออกประกาศห้ามขายไปตั้งแต่ปี 46 ที่ผ่านมา  หากผู้ประกอบธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้ารายใดยังฝ่าฝืน   จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

งานแสดงสินค้า ของดีสมุทรสาคร


บรรยากาศงานแสดงสินค้า ของดีสมุทรสาครที่ตลาดบางลำภูขอนแก่น  ซึ่งมีชาวขอนแก่นร่วมเดินจับจ่ายซื้อของตามร้านต่างๆที่จัดแสดงสินค้าในงาน

โดยตลาดบางลำภูขอนแก่นร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดเทศกาล ของดีสมุทรสาคร”  ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน  เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขอนแก่นและจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการ  หลังจากเศรษฐกิจไทยซบเซามาตั้งแต่ช่วงต้นปี  ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบ

ภายในงานจัดแสดงสินค้ามากมาย  ซึ่งล้วนเป็นอาหารทะเลขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร  อาทิ  ปลาหมึกแห้ง  กุ้งแห้ง  ปลาทูและหอยแครง   ซึ่งมีผู้ประกอบการจากจังหวัดสมุทรสาคร  ขอนแก่น  และกาฬสินธุ์   มาตั้งร้านจำหน่ายสินค้า กว่า 30 ร้าน

กำหนดเปิดบริการบขส.3 ไม่เกินมิ.ย.55


หลังจากที่หลายฝ่ายจับตามองถึงการเปิดให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3  ซึ่งได้เลื่อนกำหนดเปิดใช้หลายครั้งแล้ว   ล่าสุดทีมข่าวโฮมทีวีมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกนก ศิริพานิชกร หัวหน้าขนส่งจังหวัดขอนแก่น  ถึงกรณีดังกล่าว  โดยกล่าวว่า  ขณะนี้บขส.3ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นอาคารใหญ่ 2 ชั้น ใช้งบก่อสร้างรวมทั้งหมด 98.9 ล้านบาท  แยกเป็นค่าที่ดิน 39 ล้านบาท  และค่าก่อสร้าง 59.9 ล้านบาท 

ซึ่งขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้ทำการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว   แต่ส่วนของการเปิดบริการนั้น  ปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการ  คาดว่าไม่เกินมิถุนายนปีนี้  ประชาชนได้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถตู้โดยสาร  ภายในบขส.3แน่นอน

ทั้งนี้หากสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3  เปิดให้บริการ  จะสามารถรองรับผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  กับกรุงเทพมหานครได้จำนวนมากและรวดเร็วขึ้น  เนื่องจากมีการเพิ่มการบริการรถตู้โดยสารเสริม  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

จัดตั้งนิตยสาร“ทางอีศาน” หวังกระตุ้นสังคมอีสาน


ความเคลื่อนไหวด้านการเตรียมรับมือประชาคมอาเซียนในปี 2558  นายสมพงษ์        ประทุมทอง  หัวหน้าสำนักงานวารสาร ทางอีศาน”  เปิดเผยข้อมูลว่า  ได้ร่วมมือกับนักเขียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจวัฒนธรรมอีสาน  ผนึงกำลังก่อตั้ง นิตยสารรายเดือน ทางอีศาน”  เพื่อหวังกระตุ้นคนอีสานให้เตรียมรับมืออาเซียนโดยไม่ลืมวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2555  ซึ่งภายในหนังสือมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาคอีสาน   อาทิ  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรรู้  การเมืองกับอีสาน   เศรษฐกิจปัจจุบัน  วิธีเตรียมพร้อมรับมือประชาคมอาเซียน  รวมถึงวรรณกรรมจีนสะท้อนสังคม 

พิมานกรุ๊ป จัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”


นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด  นำคณะพนักงานในบริษัท  จัดกิจกรรมสานวัฒนธรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2555  ที่บริเวณริมสระว่ายน้ำ  สโมสรพิมานแฟมิลี่แอนด์ฟิตเนส 

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้  ถือเป็นกิจกรรมที่บริษัทพิมานกรุ๊ป จัดเพื่อสานความรัก ความสามัคคี แก่เหล่าพนักงานและลูกค้าพิมานกรุ๊ป  เพื่อมาพบปะสรรสรรค์กัน  และให้พรแก่กันในช่วงปีใหม่ไทย

ทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น  เหล่าพนักงานพิมานกรุ๊ปพร้อมทั้งครอบครัวลูกค้าพิมานกรุ๊ป  ต่างรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้านพิมานชล  ที่คอยให้พรและความปรารถนาดีแก่ผู้ที่มารดน้ำดำหัว

นอกจากนั้นในงานยังมีอาหารว่างให้ผู้ร่วมงานได้ทาน  เพื่อให้บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสบายๆ  เสมือนครอบครัวพิมานพบกับครอบครัวลูกค้าพิมานอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

27 มีนาคม 2555

หารือขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน


นายแพทย์วิทยา  ชาติบัญชาชัย  ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด   กล่าวในการประชุมสื่อร่วมกับภาคีเครือข่าย  ที่โรงพยาบาลขอนแก่น  ว่าการประชุมครั้งนี้  ต่อเนื่องมาจากการเสนาเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  สื่อมวลชนช่วยได้อย่างไร  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา    เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการต่อในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์วิทยา  ชาติบัญชาชัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สื่อมวลชนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้เป็นอย่างดี  สื่อสามารถช่วยให้สังคมตระหนักถึงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นับวันมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยมีผลการศึกษาแอลอกอฮอล์กับการบาดเจ็บในช่วงเทศบาลวันหยุดยาย  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ  โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว  มีจำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงเพิ่มขึ้น 1.8 เท่า   ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี  ที่ดื่มสุราสูงสุดถึง 4.4 เท่า 

หากประชาชนมีเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งมาได้ ทั้ง 3 ช่องทาง  ได้แก่ ทาง Facebook สภอ.เมืองขอนแก่น  หรือทางอีเมล traffickhonkaenpollic@Gmail.com  หรือเบอร์โทรศัพท์ 081-392-4545

พัฒนาสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์


ที่อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนายจักรี  สุจริตธรรม  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น     ทั้งนี้มี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมมือดังกล่าว

ซึ่งการพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์  ให้มีความรู้และศักยภาพในการรับผิดชอบด้านการเงินการบัญชี  ร่วมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  อันจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายจักรี  สุจริตธรรม  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   กล่าวว่า  เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นและระยะยาว  ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน   อีกทั้งจะนำไปสู่การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่างๆ

หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือเสร็จสิ้น  ตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย  ก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก  พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณอีกด้วย

MOU จัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น


พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  มีขึ้นที่ห้องประชุมศาลแขวงขอนแก่น  โดยศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับ บมจ.กสท.โทรคมนาคม  เพื่อจัดทำโครงการศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  ด้วยระบบบริการ CAT Hosted PBX (แคท – โฮสเทด – พีบีเอ็กซ์)  เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนทางเลือกใหม่  ในการเชื่อมโยงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  การให้บริการข้อมูลนี้เป็นคำแนะเบื้องต้นของการมาติดต่อศาล  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่มีการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการแล้ว

โดยมีผู้แทนทั้งสองฝ่าย คือ นายเอกชัย  มณีรัตน์โรจน์  ผู้พิการษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  และนายศุภกิจ  ยอดแก้ว  ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือ  ลงนามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย  และได้รับเกียรติจากนายโสรส  สุวรรณเนตร  ผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานในพิธี
  
นายศุภกิจ  ยอดแก้ว  ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือ    กล่าวว่า  การบริการจะสามารถโทรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการความปลอดภัยของข้อมูลและความคล่องตัวในการใช้งาน
  
โครงการจัดตั้งศูนย์ตอบรับข้อมูลอัตโนมัติศาลแขวงขอนแก่น  เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลก่อนรับบริการของศาลแขวงขอนแก่นได้อย่างสะดวกสบาย

ผักปรับราคาขึ้นช่วงหน้าร้อน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการลงพื้นที่ตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น  และได้สอบถามราคาผักในช่วงหน้าร้อนปีนี้  แม่ค้าร้านป้าน้อย ขายผัก  เปิดเผยข้อมูลว่า  ในช่วงหน้าร้อนทุกปี  ผักจะมีราคาแพง  ส่วนใหญ่ผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาหมด  แต่ที่ขึ้นราคามากที่สุดในปีนี้ คือ ขึ้นฉ่าย  จากเดิม  กิโลกรัมละ 70 บาท ปรับเป็น กิโลกรัมละ 90  บาท   และผักชี  จากเดิมไม่ถึงกิโลกรัมละ 40 บาท  ปรับเป็น 50 บาท

เนื่องจากอุณหภูมิร้อน ส่งผลให้เกษตรกรปลูกผักลำบากขึ้น ต้องดูแลเอาใจใส่และซื้อปุ๋ยมาบำรุงเป็นพิเศษ  อีกทั้งมีผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงจึงทำให้ผักเกือบทุกชนิดปรับตัวขึ้น

แม่ค้าร้านป้าน้อย ขายผัก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ผู้บริโภคที่มาซื้อผักส่วนใหญ่ในช่วงปิดเทอมเป็นแม่บ้าน  กับผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร  ต่างรับได้กับราคาผักที่แพงขึ้น  แต่ส่วนใหญ่จะบ่นเรื่องมะนาว  เพราะปรับขึ้นสูงมาก ลูกเล็ก 4 บาท ลูกใหญ่ 7 บาท  เนื่องจากผลผลิตมะนาวในภาคอีสานมีน้อยลง

ด้านราคาไข่ไก่ พ่อค้าร้านประสิทธิ์ค้าไข่  กล่าวว่า  ช่วงปิดเทอมทุกปีไข่ไก่จะปรับตัวลง  ซึ่งปีนี้ไข่ไก่มีราคาลดลงทุกเบอร์ 20-30ทำให้พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายไข่ไก่และผู้บริโภคไม่เดือดร้อนกับราคาไข่ไก่เหมือนช่วงต้นปี

สำหรับการรับไข่ไก่มาจำหน่ายที่ตลาดบางลำภู พ่อค้าร้านประสิทธิ์ค้าไข่  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ได้รับไข่ไก่มาจำหน่ายจากเบทาโกร ขอนแก่น และฟาร์มไข่ไก่ในขอนแก่น  โดยจะสั่งไข่ไก่ล็อตใหม่ประมาณ 500 แผง  มาจำหน่ายในตลาด  ซึ่งแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม  แต่ก็มีลูกค้า อาทิ แม่บ้าน  ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งรายเล็ก รายใหญ่ มาซื้อ  ทำให้ได้กำไรมากในแต่ละวัน

ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจขก.


ที่ห้องประชุมพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายสมบัติ   ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ และ  นายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ

โดยตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานต่อที่ประชุม  ถึงภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาว่า  เศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ  โดยประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นถึง 23%   ส่วนในภาคอุตสาหกรรม  โรงงานผลิตเครื่องดื่มต่างๆในจังหวัด สามารถผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น 28อีกทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ มีการลงทุน มีการก่อสร้าง ขยายตัวในจังหวัด 6-7%

แต่อย่างไรก็ตามด้านภาคเกษตรในจังหวัด  ยังคงทรงตัว เนื่องจากเกษตรกรยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวและมันสำปะหลังไม่คุ้มทุนที่เสียไป  จึงวอนขอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ปัญหาเงินเฟ้อ ที่หลายฝ่ายกังวลจะส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในภาวะขาลง  ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่นมีภาวะเงินเฟ้อสูงถึง 48% แต่ยังอยู่ในขั้นปกติ

ประชาชนฝ่าการเดินรถทางเดียว ถ.เทพารักษ์


ทีมข่าวโฮมทีวีลงพื้นบริเวณถ.เทพารักษ์   เพื่อสำรวจจุดแจ้งประกาศจากเทศบาลนครขอนแก่นและสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น  ที่ติดเครื่องหมายจราจรและป้ายผ้าประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนเดินรถทางเดียว ถ.เทพารักษ์  ตั้งแต่สี่แยกถ.ประชาสโมสรถึงสามแยกถนนหน้าส่วนราชการ  และห้ามประชาชนขับรถเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกถนนเทพารักษ์ กับถนนหน้าส่วนราชการ ก่อนออกถนนประชาสโมสร

ซึ่งจากการสังเกต พบว่า ยังคงมีประชาชนฝ่าฝืนขับรถเลี้ยวซ้ายบริเวณถนนหน้าส่วนราชการ ออกถนนประชาสโมสร ตลอดทั้งวัน  ทำให้ประชาชนที่ฝ่าฝืน โดนใบสั่งจากตำรวจจราจร

ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามข้อมูลจาก นายสุทัศน์ ศรีลับซ้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ที่อยู่ประจำจุดขณะนั้น ให้ข้อมูลว่า  ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบให้เดินรถทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555  โดยมีทั้งป้ายจราจรแบบมาตรฐานสากล  และป้ายผ้าขนาดใหญ่  แต่ก็ยังมีประชาชนที่ฝ่าฝืนขับรถเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกถนนเทพารักษ์ กับถนนหน้าส่วนราชการ ก่อนออกถนนประชาสโมสรทุกวัน  วันละไม่ต่ำกว่า 100 คน

ด้านเหตุผลการเดินรถทางเดียว ช่วงถนนเทพารักษ์  สามแยกถนนหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดการจราจรติดขัด  ในช่วงช่วงและเย็น  เนื่องจากบริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินรถบัสโดยสาร รถยนต์  และรถจักรยายนต์ ทำให้การจราจรติดขัดได้ง่าย

ธ.ก.ส.มอบอุปกรณ์สนับสนุน ร.ร.ธนาคาร ธ.ก.ส.มอบอุปกรณ์สนับสนุน ร.ร.ธนาคาร


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดขอนแก่น จัดพิธี มอบอุปกรณ์สนับสนุนโรงเรียนธนาคารต้นแบบ ปีบัญชี 2554 ที่ห้องอาหารตี๋น้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี ตัวแทนจากสถานศึกษาที่มารับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารต้นแบบหลายสถาบันเข้ารับมอบ พร้อมกันนี้ยังมีสักขีพยาน  เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น  รวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัด

ในพิธีมอบทุน นายสามารถ เผ่าภูไทย  เป็นประธานมอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารต้นแบบ  แก่ตัวแทนสถานศึกษา 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  อาทิ  โรงเรียนบ้านซำจำปา  อ.สีชมพู // โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์  อ.ชุมแพ  และโรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง ในพิธีมอบอุปกรณ์ นอกจากพิธีรับมอบจะอยู่ในรูปแบบกันเอง เสร็จสิ้นพิธียังมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น  โดยจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมมูลค่าทั้งหมด 420,000 บาท  เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ได้ขยายผลจัดห้องธนาคารในโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีความสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ด้านธุรกรรมทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม หากมีสถานศึกษาในจังหวัดประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารต้นแบบ  สามารถติต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พัฒนาวิชาชีพพยาบาลกู้ชีพที่โรงพยาบาลขอนแก่น   พยาบาลวิชาชีพจากสถานบริการสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาจากทั่วปประเทศ จำนวน 75 คน  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ   ช่วยพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  มีความสำคัญเพราะการเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะจากโรคหัวใจและหลออดเลือด  และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของประเทศไทย  ส่งผลต่อการสูญเสียสุขภาวะและเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งระบบการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล  และการดูแลที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนับว่าเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุด  แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรมืออาชีพจำนวนมาก  ที่สามารถปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


ทั้งนี้นโยบายของชาติ  ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน  มุ่งหวังที่จะป้องกันภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด  และประชาชนต้องเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ตามนโยบาย 2 เร็ว 2 ดี  คือโทรแจ้งเหตุเร็ว  ชุดปฏิบัติการออกไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร็ว  และนำส่งรักษาต่อไปยังโรงพยาบาลเร็ว  คุณภาพบริการดีทั้งในสภาวะภัยพิบัติ การอบรมดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยผลักดันวิชาชีพพยาบาลกู้ชีพได้อย่างมีสิทธิภาพมากขึ้น.


สส.ขกเขต 7 ยืนปัดฝุ่น พรบ.จัดตั้ง จ.ชุมแพ


นายสุชาย  ศรีสุรพล  ส.ส.ขอนแก่นเขต 7 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการประชุมสมัยสมัยมัญสภาผู้แทนราษฎรที่จะถึงนี้ เตรียมเสนอวาระของการจัดตั้งจังหวัดชุมแพ จังหวัดที่ 78 ของประเทศไทย เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและรับร่างในร่าง พรบ.ดังกล่าว เนื่องจากเป็นวาระที่ถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งที่ผ่านมา จนกระทั่ง พรบ.จัดตั้ง จ.บึงกาฬ ได้รับการพิจารณาจากสภาฯ
โดย ร่าง พรบ.ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนและผลักดันจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีการกำหนด จำนวน ส.ส.ในพื้นที่รวม 2 คน ซึ่งปัจจุบันเป็น ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย คือนายสมศักดิ์  เกียรติสุนนท์ ประธานรัฐสภา และ ตนเอง ขณะที่พื้นที่อำเภอนั้นจะรวม เอา อ.ชุมแพ,ภูเวียง,สีชมพู,หนองนาคำและ ภูผาม่าน ของ จ.ขอนแกน รวมทั้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มาจัดตั้งเป็นจังหวัดชุมแพ รวม 6 อำเภอ และมี จำนวน ส.ส.ได้ 2 คน โดยมั่นใจว่า แรงผลักดันของประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมไปถึงการพิจารณาร่วมของ ส.ส.จะสามารถผลักดันให้เกิดจังหวัดที่ 78 ของไทยได้สำเร็จ
นายสุชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมของจังหวัดชุมแพ เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเพราะปัจจุบันการติดต่อราชการที่ จ.ขอนแกน ระยะทางรวมหลายร้อยกิโลเมตร ขณะที่งบประมาณจัดตั้งจังหวัดที่จะใช้ประมาณ 6,000 ล้านบาทจะมีการจัดสรรลงทุกอำเภอๆละ 1,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาจังหวัดชุมแพให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นประตูสู่ภาคอีสานในเส้นทางที่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคกลางตอนล่าง อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมสภาฯผ่านมติดังกล่าวก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจาก ร่าง พรบ.จัดตั้ง จ.ชุมแพนั้นคาบเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.จัดตั้ง จ.ภูเวียง ในสมัยที่ พล.อ.จารุภัทร  เรืองสุวรรณ อดีต กกต.เคยเสนอมาแล้วก่อหน้านี้ในสมัยของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 

21 มีนาคม 2555

ชี้แจงปรับค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 233 บ. เริ่ม 1เม.ย.นี้นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ชี้แจงกับนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง องค์ลูกจ้างในเขต จ.ขอนแก่น ภายหลังที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มประมาณ 40 % จากอัตราค่าจ้างเดิม  ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นได้ปรับวันละ 167 บาท  เป็นวันละ 233 บาท  ซึ่งมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่จะถึงนี้ 

โดยนายนายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์  กล่าวว่า ในจังหวัดขอนแก่นมีบางแห่งที่ขึ้นค่าจ้างตามกำหนดแล้ว  ส่วนอีกหลายๆแห่ง  คาดว่าจะปรับขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2555  ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวปรับขึ้นเท่ากันหมด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของสถานประกอบกิจการ  จึงได้จัดโครงกรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตามนโยบายให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท  โดยมีนายทรงพล  จำปาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน

นอกจากนี้ในการประชุม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ยังได้ชี้แจงถึงความหมายของคำว่าค่าจ้าง   รวมถึงเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการปรับค่าจ้าง  และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างแรงงานอีกด้วย