24 กรกฎาคม 2552

สปสช.ขอนแก่น ดันเปิดคลินิกหืด ครอบคลุมทุกตำบล

                สปสช.ขอนแก่น ดัน รพ.ตำบล เปิดคลินิกหืดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นมหากาฬ กำกับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ เผย หากมีการรักษาอย่างทันท่วงทีลดอัตราการเสียชีวิต ขณะที่จำนวนผู้ป่วยปีนี้มีแนวโน้มลดลงเพราะได้รับการรักษา และหากมีการดูแลที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไป

 

                วันนี้(24 ก.ค.)ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ขอนแก่น หรือ สปสช. จัดอบรมเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดในพื้นที่รับผิดชอบร้อยแก่มหากาฬ ประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้ารับการอบรมกว่า 200 คน 

                นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคหอบหืดในปัจจุบันน่าเป็นห่วง เนื่องจากว่าสถานพยาบาลที่ให้บริการไม่เพียงพอ จึงทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลที่ไกลจากภูมิลำเนา ทำให้ลำบากในการเดินทาง ทาง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จึงได้มีการผลักดันให้เกิดคลินิกโรคหอบหืดประจำตำบล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด และจากที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จ

                "สปสช.ขอนแก่น ได้มีการดำเนินการเปิดคลินิกประจำตำบลในกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ ขณะนี้ก็มีการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอย่างรุนแรงลงได้ แต่ต่อไปจะมีการเปิดคลินิคโรคหืดประจำตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยทาง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จะเป็นผู้สนับสนุน"นพ.ดุสิต กล่าวและว่า

                หากผู้ป่วยมีการรักษาที่ทันท่วงทีและปฏิบัติตามแพทย์ที่คอยให้คำแนะนำ ผู้ป่วยจะสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป แต่ จะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของฝุ่น เพราะโรคดังกล่าวนอกจากเกิดจากกรรมพันธุ์แล้ว การอยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท รวมถึงที่มีฝุ่น ก็อาจเป็นสาเหตก่อให้เกิดโรค

                ด้าน รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ รองคณะบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหอบหืดในปี พ.ศ.2538 จำนวน 66,679 คน และเพิ่มเป็น 102,245 ในปี พ.ศ.2545 และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดในปี พ.ศ.2540 จำนวน 806 คน และในปี พ.ศ.2546 เพิ่มขึ้นเป็น 1,697 คน และคาดว่าจะมีผู้ป่วยที่มีอาการหอบหืดรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านคน

                "จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบกับผู้ป่วยสูง ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เช่นคนปกติ และทำให้ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก"รศ.นพ.วัชรา กล่าวและเพิ่มเติมว่า

                โรคหืดในประเทศไทยเพิ่งจะได้รับความสนใจจากแพทย์เมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากว่ามีผู้ป่วยโรคหืดที่มีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ

                สำหรับผลการดำเนินการพบว่ามีโรงพยาบาล 98 แห่ง สามารถจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่ายได้ มีโรงพยาบาล 65 แห่งมีการลงข้อมูลในฐานข้อมูลและโรงพยาบาล 33 แห่ง มีการดำเนินการแต่ไม่ได้ลงในฐานข้อมูล และในปี พ.ศ.2551 มีผู้ป่วยที่ถูกขึ้นทะเบียนใน 4 จังหวัดร้อยแก่นมหากาฬ 4,815 คน และมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 25,567 ครั้ง///

 

///////////////////////////////

 แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

22 กรกฎาคม 2552

เร่งจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ แก้ปัญหาการชะลอตัว

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น เร่งรัดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนต้นแบบระดับอำเภอ ผลักดันการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่นสู่ตลาดสากล 

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น วางแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น เร่งรัดการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน สู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีคิด กระบวนการผลิต สู่การขยายตลาด โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

โดยนายอนุกูล ได้เปิดเผยถึงแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่นว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภาพรวมภายในประเทศ ที่เกิดปัญหาการชะลอตัวในภาคการลงทุนของผู้ประกอบการ ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่นจำนวน 2,239 แห่ง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 แห่ง ได้รับผลกระทบทางด้านตลาดรองรับสินค้าเป็นอย่างมาก   หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยส่งเสริมให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการผลิตและการตลาด ซึ่งเร่งรัดผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น และดำเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนต้นแบบระดับอำเภอให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเอารูปแบบแผนการดำเนินงาน มาใช้พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสามารถดำเนินการจัดตั้งให้อยู่ได้อย่างต่อเนื่อง  

                สำหรับการขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น สมาชิกเครือข่ายควรมีการตื่นตัวในการคิดค้น ปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและดึงดูดความสนใจของตลาดภายนอกก่อน โดยนำเอาจุดเด่นเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่มีภายในท้องถิ่น มาพัฒนาประยุกต์ใช้ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และสมาชิกเครือข่ายควรจะมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อขอข้อมูล คำปรึกษา และเป็นสื่อกลางในการขอความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาค  เพื่อนำสินค้าไปเข้าร่วมจัดแสดงจำหน่าย และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดไว้รองรับผลผลิตจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อไป

 

 แบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ทน.ขอนแก่น เปิดทางลาดถนนคนเดิน สำหรับผู้พิการ

 

      

                       เทศบาลนครขอนแก่น เปิดถนนเพื่อคนพิการนำร่อง ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

                                     

                                      วันนี้(22 ก.ค.)ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดทางลาดถนนคนเดินนำร่อง เพื่อผู้พิการทุพพลภาพ ในพื้นที่สาธารณะเทศบาลนครขอนแก่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือบริการผู้พิการ ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

                              นายพีระพล เปิดเผยว่า   ตัวแทนผู้พิการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้ดำเนินการศึกษาเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการช่วยเหลือผู้พิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โครงการทางลาดถนนคนเดินนำร่องเพื่อผู้พิการ เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการก่อสร้างทางลาดภายในสถานที่ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลมานำเสนอไปแล้ว รวม 4 แห่ง คือที่ สถานีขนส่งเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 16 จุด สถานีปรับอากาศ จำนวน 4 จุด หน้าธนาคารกรุงไทย (ถนนศรีจันทร์) จำนวน 1 จุด และที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 3 จุด รวมทั้งหมด 24 จุด

                                      สำหรับโครงการทางลาดถนนคนเดินเพื่อผู้พิการ เทศบาลนครขอนแก่นจะได้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อรองรับความต้องการและคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทุพพลภาพ และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ต้องการที่จะดำเนินการก่อสร้างทางลาดเพื่อให้บริการผู้พิการ สามารถติดต่อประสานงานมาได้ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

 

 

 

 ด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ

คนขอนแก่นรอชมสุริยคลาสผิดหวัง

 

ท้องฟ้าช่วงเช้าเมืองขอนแก่นปิด หลังกลางดึกคืนที่ผ่านมามีฝนตก ทำให้พลาดชมปรากฎการณ์ "สุริยุปราคา"   

วันนี้(22 ก.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไปที่รอสังเกตและชมปรากฏการณ์สุริยุปราราคาต้องผิดหวัง เนื่องจากสภาพฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจ หลังจากคืนที่ผ่านมามีฝนตก ทำให้ตั้งแต่เช้าวันนี้ฟ้าปิดไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว

สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ เนื่องจากมีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้ที่จังหวัดขอนแก่นท้องฟ้ายังคงปิด ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ตั้งกล้องดาราศาสตร์ และจัดเตรียมแว่นโซล่า วิวเวอร์ หรือแว่นสำหรับดูดวงอาทิตย์ไว้ เพื่อรอชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง

แต่เมื่อฟ้าปิดนักศึกษาต่างบ่นรู้สึกเสียดาย ที่ไม่ได้ชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ ทั้งที่ได้เตรียมพร้อมอย่างดี  เช่นเดียวกับประชาชนที่ตั้งใจรอชมปรากฏการณ์ โดยมีผู้สังเกตว่าวันนี้ฟ้าปิดนานผิดปกติ แต่เมื่อเห็นว่าสภาพท้องฟ้าปิดเช่นนี้ย่อมไม่เห็นปรากฏการณ์ สุริยคลาส หรือ "กบกินตะวัน" ตามภาษาท้องถิ่นแน่นอน  ก็รู้สึกผิดหวัง แต่แม้ไม่ได้ชมด้วยตนเอง ก็จะรอติดตามชมภาพข่าวจากการชมปรากฏการณ์ของประเทศจีนที่น่าจะชมได้ชัดเจนต่อไป  

แต่อย่างไรก็ตามปรากฎการณ์ สุริยุปราคา จะเกิดขึ้นอีกครั้งในต้นปีหน้าของวันที่ 15 มกราคม 2553 ผู้ที่พลาดโอกาสในวันนี้สามารถเฝ้าติดตามดูได้อีกครั้ง

 

 แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

รวบ 4 โจ๋ งัดบ้าน รอง ผผก.บ้านค่าย

 

 

รวบแก๊งโจ๋ ล้วงคองูเห่า งัดบ้าน รอง ผกก.บ้านค่าย ได้ทรัพย์สินไปหลายรายการ สารภาพทำมา 5 ครั้ง นำเงินไปเที่ยวเตร่

 

วันนี้(22 ก.ค.)เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ควบคุมตัว 4 ผู้ต้องหาวัยรุ่น มาดำเนินคดี หลังจากได้รับแจ้งจาก พ.ต.ท.สนธยา แต่แดงเพชร รองผู้กำกับ สภ.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ อยู่บ้านเลขที่  131/295 .ชาตะผดุง 12 .ชาตะผดุง .เมือง จ.ขอนแก่น ผู้เสียหายเจ้า เข้าแจ้งความกับทาง สภ.เมืองขอนแก่นว่ามีคนร้ายได้เข้ามางัดบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินมีค่าหายไปหลายอย่าง

โดยผู้ต้องหาประกอบไปด้วย นายไก่ นายเขียว นายต้อย อายุ 17 ปี นามสมมุติ และนายคง อายุ 15 ปี นามสมมุติ พร้อมของกลางมี พระผงไพรีพินาศ เลี่ยมทอง   1 องค์ พระผงหลวงพ่อเกษม เลี่ยมทอง   1 องค์ พระเหรียญหลวงพ่อเกษม เลี่ยมทอง   1 องค์ แหวนทองล้อมเพชร 1 วง  และแหวนทองสลักอักษร 1 วง

จาการสอบสวนผู้ต้องทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้ตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านในเวลากลางคืนเพื่อนำของมีค่าไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันแล้วนำไปเที่ยว และทำมาแล้วประมาณ 5 ครั้ง

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูคดีเนื่องจากเป็นเยาวชนและจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ต่อไปแบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

21 กรกฎาคม 2552

ขอนแก่นเฮ เห็นสุริยุปราคาครึ่งดวง

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม ดูปรากฏการณ์ "สุริยุปราคา" ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ชางเวลา 07.00 น.- 09.00 น. ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นสามารถดูการบดบังของดวงอาทิตย์ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องใช้อุปกรณ์การดูเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับดวงตา

 

วันนี้(21 ก.ค.)นายไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาเปิดเผยถึงปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 จะเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวงซึ่งมีแนวคราสผ่านประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ สำหรับในประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบบางส่วน แต่ว่ามองเห็นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยะมีช่วงการบังตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 โดยประมาณ พื้นที่จังหวัดเชียงรายจะมีการบังมากที่สุด คือประมาณ 69 % ของพื้นที่ดวงอาทิตย์ ส่วนบริเวณจังหวัดขอนแก่นจะมีการบังแสงดวงอาทิตย์ประมาณ 50 % สำหรับกิจกรรมที่จะจัดในเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม ณ ลานดาดฟ้าอาคาร SC.08 ทางภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดเตรียมกล้องโทรทรรศน์ อุปกรณ์สำหรับการดู พร้อมวิทยากรไว้คอยให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

ผู้เชี่ยวชาญยังได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาอย่างปลอดภัยว่า "ควรดูด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรดูด้วยตาเปล่า ควรใช้แว่นที่ทำมาโดยเฉพาะ หรือดูจากกล้องรูเข็มและใช้ฉากรับภาพจะปลอดภัยกว่า การใช้กล้องส่องดูดวงอาทิตย์โดยตรงนั้นเป็นอันตรายอย่างมาก หรือแม้กระทั่งการบันทึกภาพปรากฏการณ์ก็ควรมีฟิลเตอร์บังด้วยจะปลอดภัยกว่า อย่างไร ก็แล้วแต่หากสภาพอากาศในเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม ไม่เป็นใจ มีเมฆบังหรือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวก็คงต้องทำใจ อย่างไรก็แล้วแต่เรายังจะมีโอกาสได้ดูสุริยุปราคาครั้งต่อไป ในต้นปีหน้า คือวันที่ 15 มกราคม 2553 ที่จะถึงแบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

กรรมาธิการ ทรัพย์ฯ บังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชาชน

 

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ขับเคลื่อนโครงการ การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีบทบาทภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

วันนี้(21 กรกฎาคม 2552) ที่โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น  คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ร่วมกับ สภาทนายความ จัดโครงการสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้นำชุมชน และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนารูปแบบแนวความคิดเชิงป้องกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสันติ โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการบริษัท โรงงานด้านอุตสาหกรรม ภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

                           นายขวัญชัย โชติพันธุ์ อนุกรรมาธิการฝ่ายนโยบายและแผนงาน คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2552 ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสามารถนำกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มาบังคับใช้กับองค์กรหรือบริษัทเอกชน ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากบริษัทและโรงงานเอกชน ไม่สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ จนเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหา และเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างชุมชนและองค์กรเอกชนได้  สำหรับโครงการสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม จะสามารถช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้นำชุมชน และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนารูปแบบแนวความคิดเชิงป้องกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น และสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้โดยสันติ

 แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

รร.ซีโน-ไท เตรียมเปิดหลักสูตรภาษาจีนเฉพาะ

 

โรงเรียนวัฒนธรรมและการศึกษาซีโน-ไท ขอนแก่น เล็งลงทุนเปิดสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะหลักสูตรภาษาจีนโดยเฉพาะ เพื่อผลิตบุคลากรป้อนภาคธุรกิจการค้า-อุตสาหกรรม เชื่อแนวโน้มประชากรโลกต้องใช้ภาษาจีนสื่อสารมากขึ้น แต่เมืองไทยยังขาดแคลน เผยจะเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ  เบื้องต้นใช้เงินลงทุน 50 ล้านบาทบนพื้นที่ร่วม 30 ไร่  ที่ขอนแก่น

วันนี้(21 ก.ค.)นายภาสภาดร เนียมประดิษฐ์ ผู้จัดการและเจ้าของโรงเรียน เปิดเผยถึงกระแสตอบรับของตลาด ว่าอยู่ในขั้นน่าพอใจ ขณะนี้มีนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าเรียนภาษาจีนกับทางโรงเรียนแล้วจำนวนไม่น้อย  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไปมาเรียนเสริมทั้งการพูดและการเขียนภาษาจีน และบางส่วนเป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้กับการทำงานที่บริษัท เช่นพนักโรงแรม เป็นต้น

          นายภาสภาดร  กล่าวว่าภาษาจีนในปัจจุบันมีความสำคัญมากต่อการสื่อสารโดยเฉพาะในโลกธุรกิจการค้า   สำหรับประเทศไทยเองในอนาคต ภาษาจีนมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม โน้มคนไทยจะส่งเสริมให้ลูกหลานหันมาใส่ใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น        

                ทั้งนี้ รัฐบาลไทยเพิ่งจะมาส่งเสริมให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 ในโรงเรียนเมื่อกว่า 2 ปีที่ผ่านมานี้เอง แต่หลายโรงเรียนก็ประสบปัญหาบุคลากรผู้สอนภาษาจีนหายาก หลายแห่งจึงยกเลิกการเรียนการสอนไป  จึงเป็นที่มาให้ตนตัดสินใจลงทุนเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีน  โดยจ้างครูผู้สอนเป็นชาวจีนที่จบเอกการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 

                นอกจากนี้ นายภาสภาดร ยังมีโครงการ ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า เมื่อ จะขยายการลงทุน ด้วยการขออนุญาตตั้งสถาบันการศึกษาวิชาชีพด้านพาณิชย์และการค้าไทย-จีนขึ้น เปิดสอนหลักสูตรการพาณิชย์ การบัญชี การตลาดฯลฯระบบการเรียนการสอนจะใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนรองรับภาคธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อว่าอนาคตบุคลากรด้านนี้จะเป็นที่ต้องการมาก

                และจะเป็นโรงเรียนด้านวิชาชีพที่เปิดสอนเป็นภาษาจีนแห่งแรกในเมืองไทย เชื่อว่าจะได้รับความสนใจไม่เฉพาะแต่ผู้ปกครองคนไทยเท่านั้น นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ก็จะสนใจเดินทางมาเรียนด้วยไม่น้อยเช่นกัน ทั้งนี้ได้เตรียมสถานที่สร้างโรงเรียนไว้แล้วบนถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ใกล้ๆกับโรงเรียนนานาชาติขอนแก่นวิเทศศึกษา เงินลงทุนสร้างอาคารเรียนเบื้องต้นกำหนดไว้ 50 ล้านบาทแบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

20 กรกฎาคม 2552

ตร.ภาค4 ฝึกยุทธวิธีช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและก่อการร้าย

ตำรวจภูธรภาค 4 ฝึกยุทธการช่วยเหลือประชาชนในที่สูงโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ ป้องกันการก่อเหตุร้ายและภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

วันนี้(21 ก.ค.)ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพการจำลองเหตุการณ์ที่ทางตำรวจภูธรภาค 4 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติรวมถึงการก่อการร้าย ซึ่ง พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมหมาย พิมพ์ชู ผู้อำนวยการฝึกชุดปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นหัวหน้าทำการฝึกยุทธวิธีช่วยเหลือประชาชนในที่สูงโดยเฮลิคอปเตอร์ขึ้น

ทั้งนี้เนื่องจากสถาณการณ์ของประเทศ ในปัจจุบัน มีทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบ การก่อคดีอาชญากรรม รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติจากฝีมือมนุษย์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำกัด จึงได้จัดให้มีการฝึกยุทธวิธีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการฝึกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย การระงับเหตุกลุ่มคน การควบคุมตัวแบบประชิดตัว การช่วยเหลือตัวประกัน พร้อมทั้งการ ช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอาคารสูง โดยมีการจำลองเหตุการณ์เพลงไหม้ 

...สมหมาย  พิมพ์ชู   เปิดเผยว่าในปัจจุบันอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกรูปแบบ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 จึงต้องพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรพร้อมเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆให้กับเจ้าหน้าที่อยู่โดยตลอด 

          สำหรับการฝึกยุทธวิธีช่วยเหลือประชาชนในที่สูงโดยเฮลิคอปเตอร์ มีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้กว่า 100 นาย        

 

 

 

 ด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ

ส.ต.ก.เผย ผลผลิตทางการเกษตรปรับราคาลงตามราคาน้ำมัน

 พืชผลทางการเกษตรราคาลด ชี้สาเหตุจากน้ำมันปรับราคาลง ส่งผลต่อราคาปุ๋ย

วันนี้(20 ก.ค.) นายพยัต  ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสูงสุด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  หรือ ส.ก.ต. เครือธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร  ธ.ก.ส.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจทั้ง 26 อำเภอที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งวางแนวทางการเกษตร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยเหลือส่วนรวม  โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์และจริยธรรมอันดีงาม  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถอยู่ดีกินดีมีสันติสุข

ด้านนายสรวุฒิ  พานิจ  ผู้อำนวยการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า เปิดเผยว่า    ภายหลังจากที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  หรือ ส.ก.ต.ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี  ปีนี้แนวโน้มผลผลิต พืชไร่ ดีกว่าปีที่ผ่านมา ผลผลิตจำพวก อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว มีสัญญาณที่ดีขึ้นราคาอยู่ในเกณฑ์ดี  ผลพวงมาจากภาวะน้ำมันที่ปรับตัวลง ทำให้ราคาปุ๋ย ถูกลง จากเดิมกระสอบ  1,100 บาท ลดลงเหลือกระสอบละ 800 บาท เกษตรกรทำไร่ทำนาง่ายขึ้น 

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น  74, 605,985 บาท  ได้รับกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 3,168,841 บาท ต่อปีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว เมื่อดูจากผลการดำเนินงานในปีทางบัญชี  2551 (สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2552) ข้อมูลและผลดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์มีสมาชิก ซึ่งเป็นเกษตรกรและเป็นลูกค้า ธ... ในจังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งสิ้น  114,756  คน มีสมาชิกถือหุ้นอยู่กับสหกรณ์  รวมมูลค่า  44,548,800 บาท และสหกรณ์ได้จัดหาสินค้า  และวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งประกอบด้วย   ปุ๋ย , เครื่องจักรกลการเกษตร  เมล็ดพันธุ์พืช  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  อาหาร  สัตว์  และวัสดุการเกษตรอื่นๆ  มีมูลค่ารวม  138,902,270 บาท

อย่างไรก็ตามจากความสำเร็จในครั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ได้รับความร่วมมือจากบรรดาสมาชิกคณะกรรมการดำเนินการ  รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์แล้ว  สหกรณ์ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น  และสาขาในสังกัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น    กำกับ แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์จึงประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ

16 กรกฎาคม 2552

ทน.ขอนแก่นเข้มไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานศึกษา

                เทศบาลนครขอนแก่น เร่งรณรงค์การป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  แนะโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ต้องรัดเข็มขัดเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาด

วันนี้(16 กรกฎาคม 2552) นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า จากที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างรวดเร็ว ทำให้มีประชาชนภายในประเทศติดเชื้อหลายพันคน และมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 24 คน นับว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่น่าเป็นห่วง ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้เร่งหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  ซึ่งในสถานที่ชุมชนที่มีการอยู่ร่วมกันของประชากรเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการวางมาตรการที่เข้มงวด เพื่อคอยเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือในพื้นที่สถานศึกษา โรงเรียน ที่มีเด็กนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้กำหนดให้พื้นที่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นพื้นที่เป้าหมายในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อกระตุ้นเตือนให้คณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง มีการตื่นตัวและเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความสะอาดในพื้นที่โรงเรียน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการติดต่อของโรค อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพแชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

ทต.เมืองเก่า รณรงค์ป้องกันไว้หวัด 2009

                 เทศบาลตำบลเมืองเก่าสนองนโยบายรัฐ วางมาตรการเข้มป้องกันไข้หวัด 2009 เผย ช่วงแรก เน้นตามสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ เชื่อ ตัดวงจรการแพร่เชื้อได้

วันนี้(16 ก.ค.) นายโกเมธ ฑีฆธนานนท์    นายกเทศมนตรีตำบลเมือง เปิดเผยว่า สถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ยังมีอย่างต่อเนื่อง  และจังหวัดขอนแก่นก็มีข้อมูลการแพร่ระบาดเช่นกัน เทศบาลเมืองเก่าจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีการรณรงค์ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ตามมาตรการที่ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข

โดยช่วงแรก จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยเริ่มที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น ต่อจากนั้นรณรงค์ต่อไปที่หมู่บ้านเมืองเก่าทั้งหมดที่มี 17 หมู่บ้าน พร้อมทำความเข้าใจและให้ความรู้กับสถานประกอบการ , โรงงาน , ตลาดสดทุกแห่ง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นอกจากนี้ยังสร้างความรู้และสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชน  พร้อมขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำหรับการรณรงค์วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวัน แก่ประชาชนและเยาวชนในการปฏิบัติตัว ทั้งโรงเรียนและสถานที่ทำงาน โดยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรค  สำหรับกลวิธีการดำเนินงาน  เทศบาลเมืองเก่าจะเริ่มที่การให้ความรู้กับแกนนำชุมชน , กำนันผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าของสถานประกอบการผู้อำนวยการโรงเรียน และขอความร่วมมือในการรณรงค์ทำความสะอาดตัดวงจรการระบาดของโรคเพิ่มแผนที่และทิศทางไปสู่งานปาร์ตี้ของคุณ แสดงเส้นทาง!

14 กรกฎาคม 2552

ทน.ขอนแก่น จัดโครงการสวนสวยบึงใส สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้าน

                 เทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการสวนสวยบึงใส หวังสร้างจิตสำนึกและความหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่

วันนี้(14 ก.ค.)ที่บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด  สวนสาธารณะบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ   "สวนสวยบึงใส"ขึ้น    โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มีประโยชน์ของเทศบาลนครขอนแก่นที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการคืนธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมให้กับเมืองและที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก  ความรัก  ความหวงแหน  ความสามัคคี และการร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปในการจัดทำกิจกรรม  อันเป็นสาธารณประโยชน์ยิ่งต่อท้องถิ่น

พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำรวมกันโดยประมาณ  603 ไร่  เป็นบึงที่อยู่คู่บ้าน  คู่เมืองขอนแก่น  จนปัจจุบันนั้น  เทศบาลนครขอนแก่นได้พัฒนาเป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ  และออกกำลังกายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง

ทั้งนี้สาเหตุเทศบาลนครขอนแก่น เลือกทำโครงการ "สวนสวยบึงใส" ที่ข้างบึงแก่นนคร  ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่อื่น   เนื่องจากสถานที่บึงแก่นนครเป็นสถานที่  เอกลักษณ์ที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก   การจัดทำกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี  อีกกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลนครขอนแก่น  ได้จัดทำเป็นโครงการนำร่องขึ้นที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร  เป็นแห่งแรกเพื่อให้ทุกหน่วยงานจะได้แสดงออกถึงการร่วมรัก  สามัคคี  ในการดูแล  รักษาสภาพแวดล้อม  และธรรมชาติ อันประกอบด้วยต้นไม้ต่างๆ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ และแหล่งน้ำที่อยู่ในสวนสาธารณะบึงแก่นนครแห่งนี้.ดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ

ยก มข.นำร่อง ปฏิรูปการศึกษา

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ยกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำร่องแนวทางแก้ไขการศึกษา พร้อมดึงนักการศึกษาทั่วภูมิภาค ร่วมปฎิรูปการศึกษารอบสอง พร้อมส่องการประเมินรอบสาม ตั้งหัวข้อปรับแต่ง หรือ จะรื้อระบบ หวังปรับระบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้น

วันนี้(14 ก.ค.)ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์  ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  เปิดเผยว่า  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้เลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นสถานศึกษานำร่องให้เป็นเจ้าภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหัวหอกการระดมความคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทยนับเป็นครั้งที่ หลังจากที่มีการประชุมแล้วปีที่ผ่านมา โดยการประชุมจะมีการนำเสนอความคิดเห็นวางกรอบแนวทางการประเมินเพื่อนำไปปรับปรุงใช้

ทั้งนี้มหาวิยาลัยขอนแก่น นับเป็น 1 ใน 12 ศูนย์ที่มีเขตรับผิดชอบ  10 จังหวัดที่มีการดูแลสถานศึกษารวมจำนวน  8,294 แห่งถือเป็นศูนย์ที่มีความรับผิดชอบมากที่สุดจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพการศึกษาปรับใช้ที่เหมาะสม  ต่อจากนั้นจะนำผลไปประมวลร่วมกับภูมิภาคอื่นๆอีก 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ , และสงขลา ที่จะการจัดเช่นเดียวกันนี้  ขณะเดียวกันรอบการประเมินสถานศึกษาของสมศ. ในครั้งที่ 3 จะเริ่มในปี 2554 นำไปปฎิรูปการศึกษาให้ดีขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อกระบวนการพัฒนาการศึกษาซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ . ร่วมกับ  สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา  หรือ สกศ. และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย  ร่วมกันจัดโครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยประจำปีงบประมาณ 2552 ขึ้นภายใต้หัวข้อ "ปฎิรูปการศึกษารอบสอง  การประเมิน รอบสาม  ปรับแต่ง หรือ ปรับรื้อระบบ  โดยงานนี้มีนักวิชาการ, นักศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา , ครูอาจารย์  ทั่วภูมิภาคกว่าพันคนเข้าร่วมระดมความคิดเห็น

โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

13 กรกฎาคม 2552

สร้างจิตสำนึกเยาวชน อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ อาสาสมัครเยาวชนคนรักถิ่น ดึงเยาวชนในท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ

วันนี้(13 ก.ค.)ที่โรงแรมขอนแก่น   กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการ ฝึกอบรม ตามโครงการอาสาสมัครเยาวชนคนรักถิ่น โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โดยมีสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3  กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบ เป้าหมายเพื่อต้องการขยายเครือข่ายและยกระดับความสามารถในการให้บริการและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

พันตำรวจโท  มานพ  ไชยมงคล  สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  เปิดเผยว่า  โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ, ภาคเอกชน , ผู้ประกอบการ ,ประชาชน ,และตัวแทนนักเรียน จาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน , โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  เทศบาลวัดกลาง กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการนี้  การอบรมในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความรักความหวงแหน ความภูมิใจในสถานที่หรือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนเป็ฯมรดกตกทอดถึงลูกหลานในอนาคต และเพื่อเสริมสร้างจิตใต้สำนึกของเด็ก " เป็นเจ้าบ้านที่ดี" เป็นสื่อกลางอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งสิ่งนี้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เชื่อว่าจะผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นให้ดีขึ้นในอนาคตต่อไป.

 โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

"ประจักษ์"เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. พร้อมเลือกตั้งครั้งหน้า

แกนนำพรรคภูมิใจไทย วางตัวผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 1ขอนแก่นล่วงหน้า เผย มั่นใจกวาดที่นั่งในหลายจังหวัดหากเลือกตั้งครั้งใหม่ ขณะที่ยกเอากรณีจังหวัดสกลนครเป็นจุดอ่อน ปรับกลยุทธในหลายพื้นที่รับเลือกตั้ง

                 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รมช.กระทรวงคมนาคม แกนนำพรรคภูมิใจไทย  แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครของพรรค ในพื้นที่เขต 1 ขอนแก่น ประกอบไปด้วย 1.นายอุดมศักดิ์ มาสีพิทักษ์  2.ดร.อัษฎางค์ แสวงการน์ 3.นายวิทิต ทองโสภิศ และอีกคนขอปิดไว้เป็นความลับ

                ส่วนในเขตพื้นที่ อ.บ้านไผ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขต 2 ได้จัดทีมผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการเมืองระดับชาติอย่าง นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ไว้เป็นตำนำในเขตพื้นที่ดังกล่าว และมั่นใจว่าในแต่ละพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยจะกวาดที่นั่งได้ทั้งหมดเพราะฐานคะแนนเสียงที่มีอยู่

              ด้านจังหวัดสกลนคร ที่มีการเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้ พรรคภูมิใจไทยคาดหวังกับที่นั่งในเขตจังหวัดสกลนคร แต่เมื่อผลเลือกตั้งออกมาไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง ก็จะนำเอาข้อบกพร่องมาแก้ไขในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า

นายประจักษ์       ยังเปิดเผยอีกว่า ในพื้นที่เขต 1 อ.เมืองขอนแก่น แม้จะต้องลงมาชนกับเจ้าของพื้นที่เดิมอย่าง นายจักรริน พัฒนดำรงจิตร จากพรรคเพื่อไทย ก็คงเฉพาะทางเส้นทางการเมืองเท่านั้น ก็คงจะไม่หวั่นเพราะทางด้านส่วนตัวตนกับนายจักรริน นั้นสนิทสนมกันอยู่  แล้วส่วนพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ตนมั่นใจว่าจะได้ที่นั่งนั้นประกอบไปด้วย จังหวัดมุกดาหาร คาดว่าจะได้ทั้งหมด 2 ที่นั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกอย่างน้อย 1 ที่นั่ง และอีก 1 ที่นั่งจากจังหวัดมหาสารคาม

กรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และได้อนุมัติงบประมาณประจำปี  2553 เป็นจำนวนเงินถึง 6,500 ล้านบาทนั้น ถ้านายอภิสัทธิ์ จะมาขอนแก่น ตนก็ยินดีต้อนรับ ส่วนเรื่องงบประมาณ ก็คงไม่ขอเท่าจังหวัดบุรีรัมย์แน่ แต่ก็คงไม่น่าจะน้อยกว่า 3,000 ล้านบาท.เพิ่มแผนที่และทิศทางไปสู่งานปาร์ตี้ของคุณ แสดงเส้นทาง!

ผู้ประกอบการค้าขายตลาดโต้รุ่ง ถนนรื่นรมย์ มีมติไมย้ายไป หนองไผ่ล้อม

                 ย้ายโต้รุ้งเมืองหมอแคนส่อเค้าวืด หลังมติเป็นเอกฉันท์ ไม่ย้าย แต่ให้ปรับปรุง ด้านนายกเล็กวอนให้ผู้ประกอบการในตลาดดูแลช่วยกัน เผยเรื่องบางเรื่องต้องอยู่ที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ขณะที่ปัญหาต่างๆ ต้องรีบดำเนินการแก้

                วันนี้(13 ก.ค.)ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล เทศบาลนครขอนแก่น จัดเวทีสาธารณะ ให้ผู้ประกอบการที่ขายของอยู่ในตลาดโต้รุ่ง ระดมความคิดเห็นพร้อมลงมติย้ายตลาดโต้รุ่งไปตลาดหนองไผ่ล้อม ที่จะต้องใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาทในการดำเนินการย้ายและปรับปรุงตลาดหนองไผ่ล้อมให้เป็นตลาดโต้รุ่งแห่งใหม่ของเทศบาลนครขอนแก่น

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีการเสนอแผนย้ายตลาดโต้รุ่ง ที่ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนได้ออกมาสำรวจจัดทำแผนการย้าย จากนั้นเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ผู้ประกอบการตลาดโต้รุ้งกว่า 300 คนที่เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น ได้ยกมือเพื่อลงมติว่าจะย้ายตลาดโต้รุ่งไปตลาดหนองไผ่ล้อมหรือไม่ ปรากฏว่ามติออกมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะย้าย  ทีเพียงไม่ถึง 10 เสียงที่ต้องการย้าย

                นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยภายหลังจากที่มีการลงมติว่า เทศบาลนครขอนแก่น ไม่ได้มีส่วนได้เสียหากผู้ประกอบการจะย้ายหรือไม่ย้าย แต่ที่ได้จัดทำเวทีขึ้นมาเพื่อต้องการฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการว่าต้องการที่จะย้ายหรือไม่ เพราะเท่าที่ผ่านมาทางเทศบาลต้องตกเป็นจำเลยตลอดว่าไม่ได้มาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตลาดโต้รุ่ง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด การจราจร หรืออีกหลายอย่าง

                "ที่ผ่านมามีประชาชนมาร้องเรียนกับปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะ รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า นอกจากนี้ทางเทศบาลยังโดนบีบ คือต้องแก้ปัญหาที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปถึง 3 คนแล้ว ผู้ว่าฯ ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าทางเทศบาลจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง เพราะทางเทศบาลเองก็ต้องเห็นใจพ่อค้าแม่ค้า แต่ถ้าประชาชนเดือดร้อนก็ต้องดำเนินการ"นายพีระพล กล่าว

                แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่ออกมาว่าไม่ต้องการย้ายก็ต้องมาคิดต่อว่าปัญหาต่างๆ จะแก้อย่างไร โดยผู้ประกอบการจะต้องช่วยเหลือกัน เพราะบางเรื่องอาศัยทางเทศบาลไม่ได้

                ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าในงานได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการ และอาคารพานิชย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการในการแก้ปัญหาร่วมกัน

                ทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้เหตุผลสาเหตุที่ไม่ต้องการย้ายไปอยู่ตลาดหนองไผ่ล้อมว่า  เพราะตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์เป็นตลาดที่ตั้งมาหลายปี หลายคนทั้งในจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่น ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีโหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

09 กรกฎาคม 2552

ไข้หวัด 2009 คร่าชีวิตนักเรียน สาธิต ม.สารคามดับอีก 1 ราย

ไข้หวัด 2009 คร่าชีวิต เด็กนักเรียนสาธิต ม.สารคาม ดับ 1 ราย ด้านโรงเรียนหลายแห่งในตัวจังหวัดเตรียมปิดการเรียนการสอนป้องกันการแพร่ระบาด ขณะที่สถานีขนส่งเร่งวางมาตรการป้องกันในพื้นที่เสี่ยง

วันนี้(9 ก.ค.)ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  ในงานผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน  นายแพทย์วิฑิต  สกฤษฎีชัยกุล   รองนายแพทย์ สาธารณสุขขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันสถานการณ์ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 ทวีความรุนแรงมากขึ้น  โดยเฉพาะสถานศึกษา   ล่าสุด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น  ได้ปิดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009   โดยจะเปิดสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. นี้ ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สั่งปิดโรงเรียนเพิ่มอีก 2 วันคือวันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 ก.ค.นี้

       ที่ผ่านมาหลังจากที่มีกระแสข่าว ออกมาว่ามีเด็กนักเรียนชายชั้น ม.5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัด 2009 และได้รับการส่งตัวมารักษาที่รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเข้าพักรักษาตัวไม่นาน ก็เสียชีวิต
                       ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนคนดังกล่าวเสียชีวิตจริงที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. โดยทางนพ.จรูญ  เจตน์ศรีสุภาพ ผช.คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่าผอ.โรงพยาบาล และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จะเปิดเผยรายละเอียดโดยนัดแถลงข่าว เวลา 13.00 น.วันนี้ แต่เมื่อถึงเวลา ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่สามารถให้ข่าวได้ โดยจะรายงานผลการตรวจรักษาไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องรอทางกระทรวงเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น
                       โดยข้อมูลเบื้องต้นมีรายงานว่า เด็กนักเรียนที่เสียชีวิต มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย เนื่องจากเป็นภูมิแพ้ และความดันต่ำจึงทำให้ติดเชื้อและเสียชีวิต  คาดว่าเด็กน่าจะติดเชื้อไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 จากการไปสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการแพทย์ เพื่อเข้าเรียนต่อที่คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ โดยในช่วงเดินทางไปสอบที่กรุงเทพฯ ได้มีโอกาสไปชมการแสดงคอนเสิร์ตแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นคอนเสิร์ตของใคร และที่ใด
                ทั้งนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านจังหวัดมหาสารคาม ปรากฏว่าเด็กมีอาการไข้สูง โดยญาติได้ตัดสินใจนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยังพบว่ามีเพื่อนนักเรียนอีกกว่า 10 คน ที่ไปสอบด้วยกัน  มีอาการไข้หวัดคล้ายกัน  ต้องเข้าพักรักษาตัวที่ รพ.ศรีนครินทร์ เช่นเดียวกัน.      
                   

                        

                ทางด้าน นายปรัชญา เจียรจำนงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ความรุนแรงของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่และแนวทางในการร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดว่า ขณะนี้สถานการณ์ความรุนแรงในการแพร่ระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ภายในจังหวัดขอนแก่น

 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง ซึ่งจากกรณีที่ทางสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้รณรงค์ให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่มาแล้ว 2 ครั้ง ยังไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง มีความพร้อมที่จะดำเนินการในทางปฏิบัติที่จะร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยจะมีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในการจัดส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เข้ามาดูแลเปิดจุดให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการกับสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น

                ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มีหลายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เตรียมที่จะปิดโรงเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด 2009 โดยผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พบว่าได้มีการปิดโรงเรียนไปจนถึงสัปดาห์หน้า ขณะที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ก็เตรียมที่จะหยุดการเรียนการสอนหากมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในจังหวัดขอนแก่น

ดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ

03 กรกฎาคม 2552

ทน.ขอนแก่น จัดโครงการต้นกล้าแห่งปัญญา หวังพัฒนาเด็ก

         เปิดงานนวัตกรรม โครงการต้นกล้าแห่งปัญญา เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

 

        วันนี้(3 ก.ค.)นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธาน เปิด การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา "โครงการต้นกล้าแห่งปัญญา" ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

            โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายที่จะปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาอนุบาล ทั้ง 11 โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ การวางแผนจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และกตัญญู รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ในองค์กรที่ฝึกการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน

 

       สำหรับการจำลอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนบางส่วนในโครงการนี้  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่เอื้อต่อการปรับพฤติกรรมเด็กอนุบาลให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย การสอนของแต่ละกลุ่มสาระปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน สื่อนวัตกรรมโรงเรียนในสังกัด

ดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ