29 ธันวาคม 2553

ประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดขอนแก่น

องค์กรสตรี และทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น  เพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาของสตรีในจังหวัด รวมทั้งหาสาเหตุและข้อเสนอแนะในการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้

 ในงานได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายปัญหาสตรีในจังหวัด  ซึ่งพบว่า ปัญหาสำคัญในปัจจุบัน คือ ความเลื่อมล้ำ และความรุนแรง ซึ่งความเลื่อมล้ำ ได้แก่ การศึกษา การทำงาน และสิทธิในสังคม ซึ่งสังคมมักมีทัศนคติและค่านิยม ว่าผู้หญิงไม่สามารถทำงานบางอย่างได้เหมือนผู้ชาย เพราะแตกต่างกันด้านสรีระ อีกทั้งความรุนแรง ที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ ว่าผู้ชายยังคงใช้กำลังทำร้ายผู้หญิง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน

 นอกจากนั้นที่ประชุมได้คัดเลือก ตัวแทนสมัชชาระดับจังหวัด 14 คน เพื่อร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาค ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ในวันที่ 24 มกราคม 2554

เนรมิตสวนดอกไม้กลางเมืองขอนแก่น ต้อนรับปีใหม่

โครงการล้านดอกไม้  ร้อยดวงใจ  ขับขานความรักของพ่อเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา  เป็นหนึ่งในโครงการหลักของเทศบาล  ภายใต้โครงการเพื่อพ่อขอทำดี ใต้ร่มบารมี 84 พรรษา  ของเทศบาลนครขอนแก่น  เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นอกจากผู้ร่วมงานจะได้มาเที่ยวชมพันธุ์ไม้และดอกไม้  ซึ่งประกอบด้วยสวนหย่อม รวม 84 จุด   ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการในสวน  การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติและแสดงภาพพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ขนาดสูง 2.5 เมตร  ยาว 6 เมตร พร้อมทั้งประดับพันธุ์ไม้ดอกไม้  ประดับไฟสวยงามอีกด้วย   //  พิธีเปิดโครงการล้านดอกไม้  ร้อยดวงใจ  ขับขานความรักของพ่อเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา  ได้รับเกียรติจากนายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เป็นประธานตัดริบบิ้น  พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสวนดอกไม้  ที่ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ที่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมพันธุ์ไม้ในสวนดอกไม้กลางเมืองขอนแก่นแห่งนี้  บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า  รู้สึกประทับและอยากให้จังหวัดขอนแก่นมีสวนสวยๆแบบนี้ตลอดทั้งปี
เทศกาลส่งท้ายปีเสือต้อนรับปีกระต่าย กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วัน  หลายๆครอบครัวเตรียมแพ๊คกระเป๋าไปแอ่วเหนือรับลมหนาว  ส่วนผู้ชมท่านใดที่ไม่อยากเดินทางไกล  ก็สามารถมาเที่ยวชมสวนดอกไม้ โครงการล้านดอกไม้  ร้อยดวงใจ  ขับขานความรักของพ่อเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา   ที่สวนประตูเมืองจังหวัดขอนแก่น  ได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2553

เบียร์ช้างจัดงานปาร์ตี้บาร์บีคิว

นายพงษ์เทพ มุสิเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดงานคอกเทลปาร์ตี้บาร์บีคิว ที่สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชนหรือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ช้าง เพื่อส่งเสริมเทศกาลอาหารหรือฟู๊ตเฟสติวัล และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดขอนแก่น

 พิธีเปิดมีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ ภายในงานอบอวนไปด้วยบรรยากาศคาวบอย โดยมีการสร้างฉากร้านบาร์คาวบอย ผู้ร่วมงานบางคนก็มีการแต่งตัวเหมือนคาวบอย รวมไปถึงการออกบูทตั่งร้านขายอาหารหลายหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทปิ้งย่าง

 นอกจากนี้ยังมีการประกวดแต่งการสไตล์คาวบอย โดยได้รับความสนใจจากผู้มีใจเป็นคาวบอยร่วมกันแต่งกายมาประชันความเป็นคาวบอยตะวันออกกันอย่างมากหน้าหลายตา

 งานคอกเทลปาร์ตี้บาร์บีคิวจะเริ่มตั่งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมงานได้ที่ลานสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น

ประชุมสัมมนาการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมดังกล่าว  มีขึ้นที่โรงแรมแก่นอินน์  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรมตามกลุ่มเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  มีการระดมปัญหาจัดทำแผนพัฒนา  โดยนำทฤษฏีทางวิชาการสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  และเพื่อสร้างเครือข่ายครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา    ประกอบด้วย 6 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 1.กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมปลาย  2.กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมต้น      3.กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  

4.  กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย         

5. กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาพิเศษ   และ 6. กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ  ปีงบประมาณ 2553-255  ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประเมินสมรรถนะครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศ  โดยได้มีการคัดเลือกครูที่ผ่านการประเมินในระดับสูงให้เป็น Master  Teacher  เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและฝึกอบรมเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา

17 ธันวาคม 2553

การประชุมการป้องกันโรคไข้หวัดนก ในขก.


คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคไข้หวัดนกจังหวัดขอนแก่น ประชุมเรื่อง การป้องกันและกำจัดโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นประธานการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปี 2553 จังหวัดขอนแก่นยังไม่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดนก ถึงแม้จังหวัดขอนแก่นยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยก็ตาม

 

ซึ่งในปีหน้าจังหวัดขอนแก่นจะยังคงใช้มาตรการเดิม ในการป้องกันและกำจัดโรคไข้หวัดนก คือ การทำความสะอาดฟาร์มและเล้าไก่  การสุ่มไก่ในฟาร์มและเล้าไก่ไปตรวจหาไข้หวัดนก  และรณรงค์ประชาชนให้ล้างมือและดูแลสุขภาพของตน

 

ทั้งนี้นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เตือนประชาชนอย่าประมาทโรคไข้หวัดนกในฤดูหนาว และดูแลร่างกายให้แข็งแรงเสมอ

 

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านโต้น อำเภอพะยืน จังหวัดขอนแก่น ว่ามีไก่พื้นเมืองของนายชะแล้ม สุกรอง ตายแล้ว 16 ตัว  ซึ่งเบื้องต้นปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้นำซากไก่ไปวิจัยที่ศูนย์วิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกแล้ว  คาดว่าอีก 5 วัน ทราบผลตรวจ  แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สำรวจซากไก่ที่ตาย สันนิษฐานว่า ตายเพราะโรคหลอดลมอักเสบ


การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรระดับหมู่บ้าน


ตัวแทนหมู่บ้าน ข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และขั้นตอนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับท้องถิ่นแต่ละจังหวัด

 

ซึ่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ..2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553  และเป็นสภาที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีภารกิจคือ ดูแลระบบของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ในเรื่องการเกษตรกรรม การผลิต การแปรรูป การตลาด และสิทธิต่างๆที่เกษตรกรควรได้รับ  รวมถึงการดูแลราคาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกร

 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นกระบอกเสียงให้เกษตรกรไทย ในการยื่นเรื่องร้องเรียนแก่รัฐบาล และเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรในการประกอบเกษตรกรรม

 

ทั้งนี้นางพรรณพิมล ธัญญานุวัตร หัวหน้าผู้ตรวจการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติกำลังดำเนินขั้นตอนแรก คือ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ


ยุทธศาสตร์การค้า สู่ภูมิภาคสัญจร ครั้งที่ 10


ผู้ประกอบการและนักศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนา "ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการตลาด สู่ภูมิภาคสัญจร" ที่โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 

การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ        จัดเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคินและหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  และความรู้ผู้ประกอบการ ในการลงทุนเศรษฐกิจ และฮวงจุ้ยที่เสริมการลงทุน

 

ในงานได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา

 

โครงการนี้ธนาคารเกียรตินาคินและหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ได้ดำเนินการสัญจรทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ โดยจัดที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดสุดท้ายของปีนี้

 

โดยในงานมีการสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจคือ เสียภาษีอย่างถูกๆ และสิทธิประโยชน์ของภาษี กับ ประกันชีวิต


ขก.ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2554


นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน  ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จากภาคส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัด

 

ปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 – วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 เป็นเวลา 7 วัน

 

ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมช่วง 7 วันอันตราย  เน้น 5 มาตรการ คือ

1. ตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาล

2. การบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง 3 เรื่อง คือ ความเร็ว เมาสุรา และ     ไม่สวมหมวกนิรภัย  อีกทั้งใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับสถานที่จำหน่ายสุรานอกเวลาจำหน่าย

3. การซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โดยมอบให้สำนักงานแขวงทางจังหวัด และสำนักงานทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบ  เร่งรัดการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

4. รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เตรียมพร้อมหน่วยกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 

7 วันอันตรายปีนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุลง ร้อยละ 5 ซึ่งในปี 2553 จังหวัดขอนแก่น มีสถิติผู้เสียชีวิต 4 คน ผู้บาดเจ็บ 56 คน แต่ในปี 2554 จังหวัดขอนแก่นต้องมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 3 คน และผู้บาดเจ็บไม่เกิน 53 คน

 

ที่ประชุมได้สรุปปัญหาการเตรียมการดำเนินงานว่า ส่วนราชการกำลังประสบปัญหาการขาดเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามจุดตรวจจุดบริการ ตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดเตรียม "โครงการไม้กระดานสะพานแห่งความปลอดภัย" รองรับปัญหานี้แล้ว

โครงการนี้เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจะนำบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเมาสุรา ขับรถจักรยานยนต์ตามแนวแผ่นกระดาน หากขับรถแล้วรถส่าย  เจ้าหน้าที่จะนำบุคคลดังกล่าวพัก ที่จุดตรวจจนกว่าจะหายเมา

 

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ประชุมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในท้องที่อีกครั้ง เพื่อพิจารณาโครงการนี้ใหม่  เนื่องจากหากนำ"โครงการไม้กระดานสะพานแห่งความปลอดภัย" มาปฏิบัติการจริง อาจได้ผลไม่มาก