04 ธันวาคม 2553

“ รักสนุกได้ แต่ต้องรู้เท่าทันโรคเอดส์ ”


ปัจจุบันวัยรุ่นไทยสามารถพูดเรื่องเพศสัมพันธ์ได้อย่างเปิดเผยในกลุ่มเพื่อน ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่ในสังคมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับการบรรจุหลักสูตรเรื่องเพศศึกษา ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้ป้องกันโรคเอดส์

 

1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่องค์การอนามัยโลก ประกาศให้เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งปีนี้จังหวัดขอนแก่น มีหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันโรคเอดส์

 

สถิติผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย จากชมรมนิวไลฟ์ปีนี้  มีสถิติที่น่าตกใจกว่าทุกปี เพราะกลุ่มคนที่ติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น คือ กลุ่มวัยรุ่นไทยและกลุ่มคนทำงาน 25% ในขณะที่กลุ่มวัยกลางคนถึงวัย 60 ปี มีแค่ 10%

 

ประธานชมรมนิวไลฟ์ บอกว่า ค่านิยมของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้วัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น เพราะวัยรุ่นคิดว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องเสรี สังคมยอมรับมากขึ้น อีกทั้ง ปัจจุบันมีการล่าแต้มคู่นอนของวัยรุ่น ทั้งผู้ชายและผู้หญิง  และการมีเซ็กส์หมู่ ซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิด และยังมีอยู่ในสังคมไทย

 

การติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบันติดได้ง่าย หากไม่ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ แต่หากติดเชื้อเอชไอวีแล้ว  โอกาสที่จะหายจากโรคนี้ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันในแต่ละคน ซึ่งโอกาสที่จะหาย 100% จากโรคนี้เป็นไปได้น้อย

 

แต่หนึ่งทางแก้โรคเอดส์ในสังคมไทย คือ หากคิดรักสนุก ต้องรู้จักป้องกันโรคเอดส์อย่างถูกวิธี เพราะผลกระทบที่ตามมา  หากโรคเอดส์เกิดขึ้นกับใครก็ตามในสังคม คือ ความเสียใจ ทั้งต่อตัวเองและกับคนที่รักเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น