17 ธันวาคม 2553

ขก.ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2554


นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน  ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จากภาคส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัด

 

ปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 – วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 เป็นเวลา 7 วัน

 

ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมช่วง 7 วันอันตราย  เน้น 5 มาตรการ คือ

1. ตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาล

2. การบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง 3 เรื่อง คือ ความเร็ว เมาสุรา และ     ไม่สวมหมวกนิรภัย  อีกทั้งใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับสถานที่จำหน่ายสุรานอกเวลาจำหน่าย

3. การซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โดยมอบให้สำนักงานแขวงทางจังหวัด และสำนักงานทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบ  เร่งรัดการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

4. รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เตรียมพร้อมหน่วยกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 

7 วันอันตรายปีนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุลง ร้อยละ 5 ซึ่งในปี 2553 จังหวัดขอนแก่น มีสถิติผู้เสียชีวิต 4 คน ผู้บาดเจ็บ 56 คน แต่ในปี 2554 จังหวัดขอนแก่นต้องมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 3 คน และผู้บาดเจ็บไม่เกิน 53 คน

 

ที่ประชุมได้สรุปปัญหาการเตรียมการดำเนินงานว่า ส่วนราชการกำลังประสบปัญหาการขาดเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามจุดตรวจจุดบริการ ตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดเตรียม "โครงการไม้กระดานสะพานแห่งความปลอดภัย" รองรับปัญหานี้แล้ว

โครงการนี้เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจะนำบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเมาสุรา ขับรถจักรยานยนต์ตามแนวแผ่นกระดาน หากขับรถแล้วรถส่าย  เจ้าหน้าที่จะนำบุคคลดังกล่าวพัก ที่จุดตรวจจนกว่าจะหายเมา

 

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ประชุมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในท้องที่อีกครั้ง เพื่อพิจารณาโครงการนี้ใหม่  เนื่องจากหากนำ"โครงการไม้กระดานสะพานแห่งความปลอดภัย" มาปฏิบัติการจริง อาจได้ผลไม่มาก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น