07 ธันวาคม 2553

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

หุ่นไล่กาที่ประดิษฐ์จากฟางข้าว  ที่ชาวบ้านนำมาประกวดในวันนี้  มีทั้งแบบแต่งกายสวยงาม   ตกแต่งหน้าตาให้มีสีสัน  เพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการ  แต่ที่สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน  คือการประกวดหุ่นไล่กาคน  ที่ใช้คนจริงๆ มาตกแต่งให้คล้ายกับหุ่นไล่กาฟางนั่นเอง  ทำเอาผู้ร่วมงานบางคนถึงกับแยกไม่ออกว่าอันไหนหุ่นฟาง อันไหนหุ่นคนเลยล่ะคะ ซึ่งหุ่นไล่กาเป็นหุ่นสร้างขึ้นเลียนแบบมนุษย์ปักไว้ในนา เพื่อให้นกที่จะมาจิกกินพืชผลตกใจกลัว โดยมากจะทำจากฟางข้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน    นอกจากนั้นยังมีการประกวด

ว่าวสะนู  ชาวอีสานจะอาศัยช่วงเกี่ยวข้าว  นำข้าวขึ้นลานมาทำว่าวไว้เล่น  ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดทำเอาคณะกรรมการคงต้องคิดหนัก


 

สำหรับผลการประกวดกิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน    ประเภทหุ่นฟาง  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ 12 บ้านโนนม่วง  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่3 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ 6  ส่วนผลการประกวดหุ่นไล่กาคน  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่3 บ้านโนนม่วงอีกเช่นกันค่ะ  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ 18

 

โครงการรณรงค์ไถกลบตาซังข้าวเพื่อบรรเทาภาวะโรคร้อน  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  จัดขึ้นโดยสถานีพัฒนาที่ดินขอน-แกนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ที่แปลงนาสาธิตของนายลิปสา  อินทรธรรมา  หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังข้าว  สามารถนำไปปรับใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองได้  อีกทั้งช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซังข้าว ซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี   หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้โชว์ลีลาการเหวี่ยงว่าวสะนู  ที่ชาวบ้านได้มอบให้เป็นของที่ระลึก 


 

นอกจากนั้น  นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ขึ้นขับรถไถสาธิตการไถกลบตาซังข้าวแทนการเผา เพราะการเผาตอซังข้าวมีผลต่อสภาพแวดล้อม  ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทำลายอินทรียวัตถุ  ทำให้โครงสร้างของดินแน่นทึบ  จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชถูกทำลาย  สูญเสียธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน //นอกจากนี้การเผาตอซังยังปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก   ทำให้เกิดภาวะโรคร้อน

 

สำหรับกิจกรรมภายในโครงการรณรงค์ไถกลบตาซังข้าวเพื่อบรรเทาภาวะโรคร้อน  มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การประกวดภูมิปัญญาชาวบ้าน  และธนาคารเพื่อการเกษตรได้เปิดบูท ให้เกษตรกรชาวบ้านโนนม่วงและบ้านหนองกุง  ทำสัญญาประกันรายได้เพื่อใช้สิทธิตามโครงการประกันรายได้   พร้อมทั้งกลุ่มอาชีพนำพืชผักสวนครัวมาจำหน่ายภายในงาน  ซึ่งโครงการรณรงค์ไถกลบตาซังข้าวเพื่อบรรเทาภาวะโรคร้อน  คาดว่าจะส่งผลให้เกษตรหันมาไถกลบตาซังข้าว แทนการเผามากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น