04 ธันวาคม 2553

มหกรรม “ สุขภาพดี วิถีอีสาน ”


ประชาชนจำนวนมาก มาร่วมงาน มหกรรมสุขภาพแห่งปี "สุขภาพดี วิถีอีสาน" ที่      ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553

 

มหกรรมสุขภาพแห่งปี "สุขภาพดี วิถีอีสาน" จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ร่วมกับสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12 เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานสร้างหลักสุขภาพถ้วนหน้า ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิถีอีสาน ให้กับประชาชนใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

 

ในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร รองเลาขาธิการสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ "สานพลังสร้างหลักประกันสุขภาพ พาสู่สุขภาวะถ้วนหน้า"

 

นอกจากนั้น ในงานยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่นการจัดซุ้มนิทรรศการนำเสนอผลงานเด่น การตรวจสุขภาพ และการประกวดการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น