07 ธันวาคม 2553

วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์  กรรมการผู้จัดการบริษัท แฟรี่พลาซ่า จำกัด  ตัวแทนของสตรี  ติดริบบิ้นสีขาวให้นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง  ที่ห้องจำลองมุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น    ซึ่งสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว  หมายถึง การยอมรับว่า  จะไม่ทำร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ   โดยองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี   เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี    ภายในงานมีพิธีมอบทุนการสนับสนุนการจัดงานจากองค์กรต่างๆ   และพิธีมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ

 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง   เป็นการรณรงค์สร้างเครือข่ายยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงในประเทศไทย   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ซึ่งทรงเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชดำริและ พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมือง และพสกนิกรทั้งมวล   เป็นการเผยแพร่ ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว และการคุ้มครองสิทธิเด็ก และสตรี

 องค์กรเครือข่ายความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้เล็งเห็นปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็กและสตรีในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง  จะส่งผลให้จังหวัดขอนแก่น  สามารถลดปริมาณการเกิดความรุนแรงในเด็กและสตรีได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น