19 สิงหาคม 2552

เปิดเวทีเสนอนโยบาย ให้ภาครัฐให้ความสำคัญปัญหาท้องถิ่น

สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล ทั้ง 15 ตำบลในจังหวัดขอนแก่น เดือดภาครัฐเมินชุมชนในชนบท  กลับมุ่งสนใจความเจริญเมืองใหญ่มากกว่า  ล่าสุดรวมตัวกันเสนอนโยบาย และแนวทางการพัฒนา เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น   ตัวแทนสมาชิกสภาองค์กรชุมชน นายประสาท   พรหมชัยนันท์   สภาองค์กรชุมชนต. โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น กล่าวว่า  ปัจจุบันในชนบทมีอยู่มากมาย แต่ยังขาดความสนใจจากภาครัฐ โดยเฉพาะ   เรื่องทรัพยากรป่าไม้  และระบบนิเวศส่วนใหญ่  ถูกทำลายตามความเจริญของเมือง  ผูแทนราษฎรมักจะพูดแต่โครงการสร้างใหญ่ๆไม่ดูสภาพปัญหาชนบทเดือดร้อน   ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนที่เป็นอนาคตของชุมชนเข้าไปสู่หาความเจริญในเมืองใหญ่ ส่วนใหญ่ถูกกลืนไปหมดแต่ส่วนราชการยังหมางเมินจึงวอนขอให้ภาครัฐเข้ามาแบบทำงานอย่างจริงจัง มากขึ้น

 

 โดยเฉพาะเรื่องที่ให้ประชาชนร่วมตัวกันเสนอแนวทางการเข้าพัฒนาประชาธิปไตยโดยตรง และเรื่องน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเรื่องไฟฟ้าการเกษตรและเรื่องการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธ์พืช รักษาป่าไม้ชุถมชนดั่งเดิมให้คงอยู่  โดยให้ชุมชนดูแลโดยตรง ให้ นักวิชาการให้ความรู้ อย่างลึกซึ้ง

ล่าสุดสภาองค์กรชุมชนตำบล  จังหวัดขอนแก่น เปิดเวที  ให้กับสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล ทั้ง 15 ตำบล ในจังหวัดขอนแก่น  ได้เสนอนโยบาย และแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน  ตามเจตนารมณ์ ของ พรบ. โดยเจตนารมณ์ของสภาองค์กรชุมชนนั้น  จะทำให้เกิดระบบประชาธิปไตยทางตรง  เป็นเวทีให้คนเล็ก  คนน้อย  ในสังคมได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น และ มีบทบาทร่วมกันแก้ไขปัญหา  และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน 

 

ปิยนุช ขามคำ ข่าว

ภาคินัย สุระประจิตร์ ภาพด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ

นักเรียน นักศึกษากว่าหมื่นแห่เข้าร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2552 ที่ มข.

            

วันนี้(19 ส.ค.)ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2552ขึ้น    โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ต่างๆ  การค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ๆเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์  และกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน  อีกทั้งเป็นการแสดงถึงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่

โดยงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีนี้  มีโรงเรียนต่างๆ จากภาคอีสานนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าหมื่นคน

นอกจากนี้ยังมีการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ,การประกวดนวัตกรรม รวมถึงการแสดงวิทยาศาสตร์จากนักศึกษา  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์จากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 

 

ปิยนุช ขามคำ ข่าว

ภาคินัย สุระประจิตร์ ภาพถูกพบอยู่กับ Buddy! แท็กรูปของคุณแล้วลุ้นคว้ารางวัลอันน่าตื่นตาตื่นใจ คลิกที่นี่เลย

ทน.ขอนแก่น เตรียมหาลือ ทต.บ้านเป็ด และ กอง บก.โฮมทีวี ตั้งเวทีสาธารณะหวังแก้ปัญหาน้ำท่วม

 

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และ กองบรรณาธิการข่าว บริษัทโฮมทีวีเน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้ให้บริการข่าวสารท้องถิ่น เตรียมหาลือ จัดตั้งเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็น หวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกัน

วันนี้(19 ส.ค.)หลังจากที่กองบรรณาธิการข่าว บริษัทโฮมทีวีเน็ทเวิร์ค จำกัด ได้มีการนำเสนอข่าวน้ำท่วม และการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และทาง บ.โฮมทีวีฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงๆได้มีการนำเสนอโครงการเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมร่วมกัน

                ล่าสุด นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น นายวีระศิลป์ ประเสริฐทรง นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และกองบรรณาธิการข่าว บ.โฮมทีวี เน็ทเวิร์ค จำกัด เตรียมหาลือเพื่อจัดตั้งเวทีสาธารณะเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกันในวันพรุ่งนี้(20 ส.ค.52)

                สำหรับเวทีสาธารณะจะเป็นเวทีระดมความคิดเห็นที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่เดินทางมาที่ห้องส่งออกอากาศและที่ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางโฮมทีวีและรายการร่วมด้วยช่วยกัน บริษัทสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ส่วนผู้ชมและผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสามารถสื่อสารโดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่กองบรรณาธิการข่าวเปิดหมายเลขไว้

                ส่วนเวทีสาธารณะที่จะระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาน้ำท่วม คาดว่าเวทีดังกล่าวจะเริ่มภายในเดือนกันยายน 2552///

 

โฮมทีวี ข่าว/ภาพ    

               ด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ

"วีระศิลป์"ยังรั้งเก้าอีนายกฯบ้านเป็ด หลังนับคะแนนรอบสองเสร็จ

 

นับคะแนนรอบ 2 นายก ทต.บ้านเป็ด"วีระศิลป์" ยังรั้งเก้าอี้หลังพึ่งรับตำแหน่งเพียง 6 เดือน เตรียมสานต่อนโยบายเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วม

          วันนี้(19 ส.ค.)ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นายวีระศิลป์ ประเสริฐทรง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้าน เป็ด เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนเองได้มีการคัดค้านการนับคะแนนรอบ 2 เนื่องจากว่า หีบบัตรเก็บบัตรลงคะแนนไม่อยู่ในความเรียบร้อย และ ทาง กกต.ท้องถิ่นได้มีมติให้มีการนับคะแนนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน แล้วผลปรากฏว่า ตนเองมีคะแนนนำห่างคู่แข่งถึง 49 คะแนน ซึ่งต่างกับครั้งแรกที่มีคะแนนห่างเพียง 18 คะแนน 

                นายวีระศิลป์ ยังเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะนำประเด็นการนับคะแนนครั้งแรกและครั้งที่ 2 ที่คะแนนไม่ตรงกัน นำไปร้องกับทาง กกต. ว่า ไม่น่าห่วง เพราะการนับคะแนนออกมาถึง 2 ครั้ง และตนก็เป็นฝ่ายมีคะแนนนำ มาตลอด

                ส่วนที่คะแนนออกมาไม่ตรงกันนั้น ก็คงเป็นเรื่อง ของทางเจ้าหน้าที่ตรวจนับ ที่ ทาง กกต.ท้องถิ่นจัดหามา โดยเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะเรื่องของกาบัตรลงคะแนนที่อาจจะมีการพิจารณาต่างกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่นำมานับคะแนนแต่ละรอบเป็นคนละชุดกัน โดยชุดแรกเป็นของครูในเขต สพฐ. 1 ส่วนชุดที่ 2 เป็นของ อบต.และเทศบาล พื้นที่ใกล้เคียง ที่ทาง กกต.ท้องถิ่นได้ขอให้มาช่วยในการนับคะแนน

                จากนี้ไปหลังจากที่ผ่านการนับคะแนนรอบที่ 2 แล้ว นโยบายที่จะได้ทำต่อจากนี้ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวบ้านในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปี ซึ่งคณะนี้ก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลไปดูจุดที่เกิดปัญหาในแต่ละจุด และมีการประสานความร่วมมือกับทางเทศบาลนครขอนแก่น โดยเร็ว ๆนี้จะมีการหาลือหลังมีการลงนามในการแก้ปัญหาน้ำท่วมร่วมกัน

 

อภิวัฒน์ ฤทธิลี ข่าว/ภาพ

 ถูกพบอยู่กับ Buddy! แท็กรูปของคุณแล้วลุ้นคว้ารางวัลอันน่าตื่นตาตื่นใจ คลิกที่นี่เลย

18 สิงหาคม 2552

นับคะแนนรอบใหม่ ทต.บ้านเป็ดชะงัก หลังผู้สมัครคัดค้านการนับคะแนน

 

 

นับคะแนนเลือกตั้งนายกฯบ้านเป็ดอีกรอบ ส่อวุ่น ผู้สมัคร "วีระศิลป์/ไพศาล"ค้านการนับคะแนน หลังขนหีบบัตร พบพิรุธหลายอย่าง ด้าน กกต.ท้องถิ่นไม่กล้าวินิจฉัยเอง เตรียมส่งเรื่องให้ กกต.กลาง ชี้ขาด เพื่อหาข้อสรุป

                วันนี้(18 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำลังจะได้มีการนับคะแนนใหม่หลังผู้สมัครหมายเลข 2 นายไพศาล จิตมัย อดีตนายยกเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร้องไปยัง กกต.ท้องถิ่น ให้มีการนับคะแนนใหม่ จากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า การนับคะแนนหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่โปร่งใส เนื่องจากกระดานนับคะแนนพบปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะคะแนนรวมกับจำนวนบัตรในกระดานไม่ตรงกัน 

          ช่วงเช้าวันนี้ทาง กกต.ท้องถิ่นได้เดินทางไปเอาบัตรลงคะแนนที่ สถานีตำรวจภูธรย่อย ตำบลบ้านเป็ด โดยมีผู้สนับสนุนของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเดินทางไปด้วย ปรากฏว่าหลังจากที่มีการขนหีบบัตรลงจากสถานีตำรวจ  ผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายต่างไม่พอใจ หลังจากที่พบว่าหีบเก็บบัตรลงคะแนนพบข้อพิรุธหลายอย่าง

                จากนั้นทาง กกต.ท้องถิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมามอบหีบบัตรให้กับ กกต.ท้องถิ่นที่ตั้งเต็นท์หน้าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ต่างมาเฝ้าเพื่อรอการนับคะแนนครั้งใหม่เป็นจำนวนมาก จนแน่นขนัดไปทั่วบริเวณ โดยชาวบ้านตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เรียบร้อยของหีบบัตร โดยเฉพาะผนึกที่ปิดหีบที่เป็นกระดาษกาวไม่เรียบร้อย จึงทำให้ผู้สมัคร นายวีระศิลป์ ประเสริฐทรง นายกเทศบาลตำบลบ้านเป็นคนปัจจุบัน และนายไพศาลจิตมัย อดีตนายกเทศบาลบ้านเป็ด สมัยที่ผ่านมา ต่างลงชื่อคัดค้านไม่ให้มีการนับคะแนน

                ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในขณะที่มีการลงชื่อคัดค้านการนับคะแนน มีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการของทาง กกต.ท้องถิ่น ไปตัดเชือกด้ายที่มัดมากับหีบ ทำให้ผู้สมัครและชาวบ้านไม่พอใจเนื่องจากไม่ถูกระเบียบ ซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง กกต.ท้องถิ่นว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร และได้รับคำตอบว่าจะตรวจสอบในเรื่องนี้อีกครั้ง

          ต่อจากนั้นหลังจากที่ได้มีการคัดค้าน กกต.ท้องถิ่นทั้งคณะได้มีการประชุมหาลือว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่ออย่างไร โดยใช้เวลาหาลือกว่า 3 ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปว่า จะส่งเรื่องให้กับ กกต.เป็นคนพิจารณาชี้ขาด เพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม

                สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลบ้านเป็ดครั้งที่ผ่านมา นายไพศาล จิตมัย อดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีคะแนนน้อยกว่า นายวีระศิลป์ ประเสริฐทรง 18 คะแนน  ทำให้แพ้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านเป็ด และนายวีระศิลป์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในนายกเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 

อภิวัฒน์ ฤทธิลี/ข่าว - ภาพ

                   

                  แบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

15 สิงหาคม 2552

ส่งเสริมการรักการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดงาน "มหกรรมการอ่าน 2552"  วันรักการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย

วานนี้(15 ส.ค.2552)นายสุริยนต์  วะสมบัติ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต   1   เป็นประธานเปิดงานการรักการอ่านในส่วนของจังหวัดขอนแก่น     เพราะมีการเปิดพร้อมกันในทั่วประเทศ   ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย       สำหรับงานวันรักการอ่านจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  77  พรรษา 12 สิงหาคม 2552

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติด้านส่งเสริมการศึกษา , การแสดงบนเวทีของนักเรียน รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแรลลี่รักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการอ่าน จะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่

14 16 สิงหาคมนี้ ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

 

 

ปิยนุช  /  ข่าว /ภาพ
 ปาร์ตี้ไปกับ Buddy! เติมประกายให้ Messenger ของคุณด้วย emoticons ฟรีๆ คลิกที่นี่เลย

ซ้อมรับความวุ่นวายในสนามบิน

จังหวัดขอนแก่น ซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การความไม่สงบในสนามบิน หากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้น

วันนี้(15 ส.ค.2552) นายพยัต  ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดแถลงข่าวการฝึกซ้อมแผนรับมือก่อความวุ่นวาย พร้อมการบริหารจัดการวิกฤตการณ์การควบคุมฝูงชนและการรักษาความปลอดภัยเสมือนจริงของท่าอากาศยานขอนแก่นที่ห้องประชุมท่าอากาศยานขอนแก่น

ซึ่งจากเหตุการณ์การเข้ายึดสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ เมื่อปลายปี 2551 ที่ผ่านมา พบว่าปัญหาที่สำคัญคือเกิดจากการบริหารแผนที่ไม่เป็นระบบและขาดทีมงานในการบริหารเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับเหตุการณ์และรักษาความปลอดภัยภายในสนามบินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสนามบินจำนวน  4 แห่งทั่วประเทศได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินขอนแก่นและสนามบินภูเก็ต

               สำหรับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10 14 สิงหาคม 2552 โดยสมมติเหตุการณ์ ให้เกิดการชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบที่ปากทางเข้าสนามบิน มีผู้ประท้วงประมาณ 500 คน พร้อมแกนนำ 3 คน อยู่บนรถเครื่องขยายเสียงพาผู้ประท้วงฝ่าลวดหนามและแผงเหล็กเข้าไปยังบริเวณสนามบิน โดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกองกำลังในการเผชิญหน้าออกเป็น 3 ชุด ชุดแรกเป็นชุดเจรจา ซึ่งเป็นกองกำลังจากอาสาสมัครตำรวจชาวบ้านจำนวน 200 นาย ชุดที่ 2 เป็นชุดตำรวจติดโล่ และชุดที่ 3 เป็นชุดกองกำลังติดโล่ชุดใหญ่พร้อมรถดับเพลิงในการฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุม กว่า 600 นาย ซึ่งทำให้ผู้ก่อความวุ่นวายต้องยอมสลายการชุมนุมและถอยออกไปเพราะไม่สามารถฝ่าเข้าไปในสนามบินได้

หลังจากนั้นได้เข้าประชุมเพื่อสรุปผลการซักซ้อมในรับมือการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าการซักซ้อมเป็นไปตามที่วางไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรับรองได้ว่าหากเกิดเกตุการณ์ขึ้นจริงจะสามารถรับมือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเหตุการณ์จริงยิ่งจะมีความรุนแรงมากกว่านี้อย่างแน่นอน แต่การฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือ รู้แนวทางในการปฏิบัติและให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นโดยปฏิบัติอยู่ในความเหมาะสมและขอบเขตของกฎหมายที่กำหนด

สำหรับกองกำลังที่มาร่วมซักซ้อมในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุนตำรวจในสังกัด สภ.เมืองขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,250 นาย

ปิยนุช ขามคำ/ข่าว

ปรัชญา เทพสกุล/ภาพBuddy ครบ 10 ปี มาสร้าง Strip การ์ตูนสำหรับปาร์ตี้เพื่อชนะรางวัล $1,000 คลิกที่นี่เลย

ฆ่ารัดคอ หญิงบริการ

                 หนุ่มบริษัท  เอกชนดัง   เมืองขอนแก่น ฆ่ารัดคอ หญิงบริการ   เหตุฉุนโก่งราคาค่าตัว

วานนี้(  15 สิงหาคม 2552 ) เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานสืบสวน  ศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 นำโดย พ... จตุพล  ปานรักษา  รองผบก. ยรรยง เวชโอสถ  ผกก.กลุ่มงานสืบสวนศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค 4...ดิเรก ยศนันท์   ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา คือ นาย รังสรรค์ ศรีคง  อายุ 37 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 501/1 หมู่ที่ 3 . หนองหว้า อ. บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เกิดเหตุพบศพนางสาวประทุมพร  ทุ่งชัยสงฆ์  อายุ  20 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 335 หมู่ 23 . หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ถูกฆ่ารัดคอด้วยผ้าเสียชีวิตอยู่ใต้สะพานข้ามห้วยพระคือ  บ้านแอวมอง  ถนนสายขอนแก่น เชียงยืน  หมู่ 9 . พระลับ อ. เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ในคืนวันเกิดเหตุ ได้พบเห็นนางสาวประทุมพร (ผู้ตาย)ยืนอยู่ริมถนนหน้าศูนย์ราชการ หลังบขส. ขอนแก่น  ตนจึงได้เข้าไปสอบถามซื้อบริการ  นางสาวประทุมพร  ตอบตกลงที่ราคา 700 บาท  จากนั้นจึงพาผู้ตายไปยังบ้านพักในหมู่บ้านวิลเลท  ขณะที่มีเพศสัมพันธ์  นางสาวประทุมพร ได้เรียกร้องเอาเงินค่าตัวเพิ่มเป็น 2000 บาท ตนไม่มีให้ ผู้ตายได้ลุกขึ้นด่าว่า และร้องตะโกนเสียงดังคล้ายกับคนเสียสติ  และได้หยิบเอามีดคัตเตอร์จะทำร้ายตน  ตนจึงแย่งมีดไว้  และพูดเกลี้ยกล่อม 

จากนั้นจึงพาผู้ตายออกไปจากบ้าน  โดยผู้ตายเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  มุ่งหน้าไปยังสะพานที่เกิดเหตุเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ผู้ตายได้จอดรถและตะโกนด่าว่าตนอีกครั้ง  จากนั้นได้ใช้ท่อนไม้ทุบตีทำร้ายตน   ตนจึงโมโหจึงจับผู้ตายล็อคคอ กดลง  กับราวสะพานที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป   โดยตนได้นำทรัพย์สินของผู้ตายติดมือไปด้วย  ประกอบด้วย  โทรศัพท์มือถือ  1 เครื่อง  และสร้อยกะลาพร้อมพระขุนแผน 1 องค์  หลบหนีไปยังบ้านเกิด ที่จังหวัดนครราชสีมา  และกลับมาที่จังหวัดขอนแก่น   อีกครั้ง  และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จับกุมตัวในที่สุด

             

 

ปิยนุช / ข่าว / ภาพด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ

กายกรรมปักกิ่งเตรียมเปิดการแสดงในขอนแก่น

 

กายกรรมปักกิ่งเตรียมขนทีมงานกว่า 40 ชีวิต เปิดการแสดง ให้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับชมที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก

 

สายวานนี้(15 ส.ค.52)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักแสดงกายกรรมปักกิ่งได้เปิดการแสดงให้นักเรียนในโรงเรียนได้ชมความสามารถก่อนที่จะเปิดการแสดงใหญ่ในวันที่ 12 กันยายน 2552 ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โดยการแสดงที่เปิดโชว์ที่โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการแสดงท่วงท่าบางส่วน และศิลปะการลำดาบและการต่อสู้ของจีน ซึ่งเรียกเสียงจากนักเรียนที่ชมการแสดงกว่า 1 พันคน

                อาจารย์ไชกวง หยาง เปิดเผยว่า สำหรับการเดินทางมาแสดงครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนและความอ่อนช้อยของศิลปะจีนให้กับเพื่อนต่างชาติได้รับทราบ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีมาอย่างช้านานของจีน

                สำหรับการแสดงทางทีมงานกายกรรมปักกิ่งจะเดินสายแสดงไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยจะทำการแสดงที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางมาแสดงให้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับชมในวันที่ 12 กันยายน 2552 โดยมีทีมงานที่เข้าร่วมการแสดงครั้งนี้กว่า 40 ชีวิต

ส่วนผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่   ห้างเทสโก้ โลตัส   ห้างบิ๊กซี ห้างแฟรี่  และห้างตึกคอมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

 

 

อภิวัฒน์ ฤทธิลี/ข่าว

ปรัชญา เทพสกุล/ภาพ

 

 

 

 ด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ

13 สิงหาคม 2552

เผย รัฐต้องสูญเสียงบประมาณปีละกว่า 300 ล้านบาทดูแลสภาพน้ำ

 

วันนี้(13 ส.ค.)นายเกษมสันต์   จิณณวาโส  รองอธิบดี  เปิดเผยว่า   สำนักอนุรักษ์และการจัดการต้นน้ำ ประชาชน ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดูแลรักษาน้ำน้อย  ส่วนใหญ่มักทำลายคุณภาพน้ำ  โดยทิ้งขยะมูลฝอยลงหน้าน้ำ , ทิ้งของเน่าเสียลงน้ำโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่ตามมา จากการสำรวจพบว่าน้ำในลำคอง ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นและมีสิ่งปฏิกูลปนอยู่ด้วย  ซึ่งแต่ละปีรัฐบาล  ตั้งศูนย์เสียงบประมาณกว่า  300 กว่าล้านบาท / ปี  เพื่อใช้ดูแลรักษาสภาพน้ำซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่เยอะจนน่าตกใจ

ดังนั้นสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว  ล่าสุดลงพื้นที่ภาคอีสานจัดการประชุมปฎิบัติการ หัวหน้างานสนามที่ปฎิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ขึ้น  เพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้   วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และจัดการระบบนิเวศต้นน้ำ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  อีกทั้งระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน นำแนวทางการปฎิบัติงานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมประชุมรวบรวมปัญหา, อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไขในการทำแผนการปฎิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำของหน่วยงานให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดอีกทั้งนำความรู้ที่ได้  ไปบอกต่อกับประชาชนในแต่ละชุมชนได้รู้ซึ้งถึงคุณประโยชน์ของน้ำ 

สำหรับการประชุมครั้งนี้  มีผู้อำนวยการส่วน , หัวหน้าศูนย์  และหัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฎิบัติงาน  ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 350 คน.

 

ปิยุนุช ขามคำ/ข่าว

ปรัชญา เทพสกุล/ภาพ

 

 

 

 Buddy ครบ 10 ปี มาสร้าง Strip การ์ตูนสำหรับปาร์ตี้เพื่อชนะรางวัล $1,000 คลิกที่นี่เลย

ตร.ภ.4พร้อมรับมือเลือกตั้ง อปท.

               ตำรวจภูธรภาค 4 สรุปผลการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  รับโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (13 สิงหาคม 2552) ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 พลตำรวจตรี วรนิต  ทองมี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่  โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในเขตพื้นที่การเลือกตั้ง และผู้อำนวยการ

การเลือกตั้งจังหวัดที่มีการเลือกตั้ง กว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

                                พลตำรวจตรี วรนิต  ทองมี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจภูธรทุกพื้นที่ ดำเนินการติดตามและปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 597 แห่ง ที่จะต้องมีการเลือกตั้งเพื่อสรรหาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  จำนวน 13,389 คน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 563 คน ทดแทนผู้ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยจะมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 6,504 หน่วย ซึ่งตำรวจภูธรภาค 4 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4  จำนวน 14,561 นาย ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเบื้องต้นในระยะก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้ง

ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด เพื่อขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และให้ทุกหน่วยเร่งระดมกวาดล้างอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

สำหรับสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 4 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้คอยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด

 

 

 

สรสิทธิ์ ภูชมศรี  รายงาน

 Buddy ครบ 10 ปี มาสร้าง Strip การ์ตูนสำหรับปาร์ตี้เพื่อชนะรางวัล $1,000 คลิกที่นี่เลย

10 สิงหาคม 2552

แม่ชีศันสนีย์ แสดงธรรมเดือนแห่งวันแม่

โรงแรมโฆษะ จัดงานกิจกรรม ชวนคนทำบุญ ให้แม่ ธรรมะ ดนตรี ชีวิต เพื่อ สาวิกา สิกขาลัย มหาวิทยาลัยที่สอนการดำเนินชีวิต ให้อย่างอยู่อย่างมีความสุข

 

วันนี้(10 ส.ค.)ในงานนี้จัดที่โรงแรมโฆษะ มีนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ และรองประธานมูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เดินทางมาเป็นประธานในงาน และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน

                ในงานมีการบรรยายธรรมจากแม่ชีศันสนีย์ ในห้อข้อวิธีสร้างครอบครัวสุขหรรษา โดยพูดถึงสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักที่จะสร้างความสุขสันติให้กับสังคมและความมั่นคงให้กับชาติ นอกจากนี้ยังมีนักร้องจิตอาสาชื่อดังหลายคน ไม่ว่าจะเป็น ธเนส สุขวัฒน์ ,ผุสชา โทณะวนิก ,ชรัส เฟื่องอารมณ์ ,ฟอร์ด สบชัย ไกรยูนเสน ,เสถียร ทำมือ และนักร้องอีกหลายคนมาร่วมร้องเพลงให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้ฟังและชม

                นอกจากนี้ในงานยังมีการเปิดจำหน่ายสินค้าและเปิดให้จองกองกฐินเพื่อหารายได้สร้างวิชชาลัย ธรรมสถาน โดยไม่หักค่าใช่จ่าย  

                สำหรับงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการธรรมะ เยียวยาสังคม ซึ่งโครงการนี้จะมีกิจกรรม โดยนิมนต์ พระสงฆ์ แม่ชี หรือเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการสอนเรื่องคุณธรรมและการทำความดี มาแสดงธรรมเทศนาหรือบรรยายธรรมเป็นประจำทุก ๆ 2 เดือน ที่โรงแรมโฆษะ

 

 

 อภิวัฒน์ ฤทธิลี/ข่าว

ปรัชญา เทพสกุล/ภาพBuddy ครบ 10 ปี มาสร้าง Strip การ์ตูนสำหรับปาร์ตี้เพื่อชนะรางวัล $1,000 คลิกที่นี่เลย

06 สิงหาคม 2552

สสจ.ขอนแก่น รุกงานควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก

                 สสจ.ขอนแก่น วางกรอบยุทธศาสตร์ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดทุกศูนย์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเด็ก เผย เด็กช่วง 3 5ปี กลุ่มเสี่ยงสุด

วันนี้(6 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกว่า 300 คนเข้าร่วมการประชุม

นายวัฒนา  นิลบรรพต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดต่อ และความสำคัญของครูพี่เลี้ยงต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่า จากรายงานข้อมูลสถิติการเกิดโรคติดต่อภาพรวม ในช่วงต้นเดือนมกราคม ถึงปลายเดือนกรกฎาคม ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานศึกษาโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงมากที่สุด ซึ่งครูพี่เลี้ยงจึงมีสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการควบคุมโรคติดต่อ และเข้ามามีบทบาทหลักในการเฝ้าระวังการติดต่อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะมีหน้าที่ดูแลเด็กโดยตรงและอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด และที่น่าเป็นห่วงคือในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ส่วนใหญ่จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและครอบคลุมในทุกพื้นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงควรที่จะเร่งหาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร่วมกัน  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการติดต่อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

สำหรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวังและมีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด ประกอบด้วย โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อาหารเป็นพิษ ปอดบวม อีสุกอีใส ไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

              

 ปาร์ตี้ไปกับ Buddy! เติมประกายให้ Messenger ของคุณด้วย emoticons ฟรีๆ คลิกที่นี่เลย

02 สิงหาคม 2552

“ยอดยิ่ง” รั้งเก้าอี้ นายกศิลา อีกสมัย หลังผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมา นำห่างคู่แข่งขาดลอยกว่า 3 พันคะแนน

 

 

                คืนวันนี้(2 ส.ค.52) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมนับคะแนนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีการนับคะแนนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา หลังหมดวาระลง โดยบรรยากาศการนับคะแนนเป็นไปอย่างคึกคัก  มีกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายมาลุ้นว่าใครจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุรพงค์ คนสันต์ เบอร์ 1 นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ เบอร์ 2 นายสุทรี วรหาญ เบอร์ 3 และนายเพียรวิทย์ เย็นญา เบอร์ 4

                หลังจากที่มีการปิดหีบเลือกตั้งเวลา 15 .00 น.หีบลงคะแนนของแต่ละหน่วยได้เดินทางมาส่งมอบหีบลงคะแนน และทาง กกต.ท้องถิ่น ได้ใช้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสาวัตถี เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็นผู้นับบัตรลงคะแนน โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่ต้องนับบัตรลงคะแนนถึง 2 ครั้ง เนื่องจากว่า ครั้งแรกทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้นับบัตรลงคะแนนคาดเคลื่อน

               การนับคะแนนใช้ทหารจากสังกัด ม.6 พัน 8 เป็นผู้นับคะแนน ทั้ง 2 รอบ โดยแบ่งเป็นรอบแรก 18 กระดาน รอบ 2 แบ่งเป็น 17 กระดาน กระดานละ 500 ใบ

                หลังจากที่ใช้เวลานับคะแนนจนแล้วเสร็จเวลา 21.20 น.ผลประกฎกว่า นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเป็นอันดับ 1 กว่า 8 พันคะแนน ทิ้งห่างอันดับสองนายสุรพงค์ คนสันต์ กว่า 3 พันคะแนน

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลศิลามีประชากร 42,000 คน โดยมีผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง 31,000 คน แต่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 17,000 คน

                ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังจากที่ผลการนับคะแนนออกมาอย่างไม่เป็นทางการว่านายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 นายยอดยิ่งได้เดินทางมาดูผลคะแนนด้วยตนเอง และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโฮมทีวี ว่าจะเดินหน้าสานต่อโครงการที่ตนได้ทำไว้ก่อนที่จะหมดวาระ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารงาน

ผลการนับคะแนน

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาอย่างไม่เป็นทางการ

นายสุรพงค์ คนสันต์ เบอร์ 1

5,335 คะแนน

นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ เบอร์ 2

8,859 คะแนน

นายสุทรี วรหาญ เบอร์ 3

1,204 คะแนน

นายเพียรวิทย์ เย็นญา เบอร์ 4

969 คะแนน

 

 

 

                                                                            ปาร์ตี้ไปกับ Buddy! เติมประกายให้ Messenger ของคุณด้วย emoticons ฟรีๆ คลิกที่นี่เลย