31 สิงหาคม 2554

เทศกาลกินเจ คาดหมูลดราคา

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาหมูยังมีโอกาสลดลงอีก และจากสถานการณ์น้ำท่วมก็มีผลกระทบต่อยอดขายหมูลดลง ซึ่งในช่วงเทศกาลกินเจเดือนกันยายนนี้ ประชาชนอาจเห็นหมูชำแหละขาย ไม่เกินกิโลกรัมละ 130 - 140 บาท

ทั้งนี้กรมการค้าภายใน จำดำเนินการตรวจสอบสาเหตุราคาหมูชำแหละตามแผงหมูตลาดสดทั่วไป ที่ยังไม่ปรับลดราคาต่อไป

เตรียมร่วมงาน THE 8th CHINA – ASEAN EXPO 2011

จังหวัดขอนแก่น ประชุมการเข้าร่วมงาน THE 8th CHINA – ASEAN EXPO 2011 ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นงานที่รัฐบาลจีนได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลัดดันการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน

โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออกได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพลักษณ์ของจังหวัด


ออมสินพัฒนาศักยภาพ SMEs

ธนาคารออมสินมีหลักสูตรออมสิน เพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ให้กับผู้ประกอบการSMEs เพิ่มเติมโดยเพิ่มความรู้ทักษะ ด้านการดำเนินธุรกิจSMEs และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและลูกค้า และเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านการบริการของออมสิน ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามโครงการ ตลาดสินเชื่อธุรกิจ SMEs ประจำปี 2554 ในการส่งเสริมทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหม่ๆของธนาคารแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าออมสิน

ผู้หญิงไทยเสี่ยง 5 โรคเรื้อรัง

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในปี 2553 ผู้หญิงมีภาวะเสี่ยงจากโรคภัยคุกคามสุขภาพ และมีอัตราการชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค รวมกว่า 42,500 คนแล้ว ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด โดยอันดับ 1 คือโรคมะเร็งทุกชนิด 24,417 คน รองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมอง 7,477 คน โรคหัวใจขาดเลือด 5,327 คน นอกจากนี้ผู้หญิงยังเสี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องสำอาง ผลิตอาหารลดความอ้วนต่างๆ อีกด้วย