15 สิงหาคม 2554

เตือนโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เตือนการระบาดโรค มือ เท้า ปาก เนื่องจากพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงต้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคม - 20 มิถุนายน 2554 จำนวน 2,204 ราย

ทั้งนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6 ขอนแก่น จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยัง ครูพี่เลี้ยงเด็ก ให้สังเกตอาการผิดปกติของเด็กทุกวัน และให้เน้นมาตรการความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของสถานที่ ของเล่น และของใช้ต่างๆ หากมีเด็กป่วยขอให้แยกเด็กออกจากเด็กปกติ และส่งพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้เคียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น