12 สิงหาคม 2554

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมลงนามถวายพระพร และพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น