23 สิงหาคม 2554

“ เมืองน่าอยู่ คู่สื่อสีขาว ”

นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ฐานะผู้ที่ดูแลเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด เป็นผู้นำด้านการสัมนนา พร้อมกับนาย ชาติชาย ชาธรรมมา นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น แนะแนวทางในการใช้สื่อและภาษาของสื่อมวลชนอย่างถูกต้องอีกทั้งทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์สื่อทางอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นสื่อสีขาว มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในจังหวัดให้ทุกคนร่วมการผลักดันเมืองน่าอยู่ให้คู่สื่อสีขาว โดยประชาสัมพันธ์ให้ร้านเกมส์และสถานโรงเรียนช่วยกันดูแลกวดขันสื่อทางอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหารุนแรง และช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในของการทำแผนจังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น