09 สิงหาคม 2554

พัฒนาวิชาชีพสถาปนิกอีสาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดแถลงข่าวโครงการ ติวเข้มสถาปนิกอีสาน อบรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องแก่สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามประกาศข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

โดยโครงการนี้จะส่งเสริมความรู้ความสามารถที่ทันสมัยของสถาปนิกอีสานทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ให้มีความรู้รอบในการออกแบบงานเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันความต้องการด้านการออกแบบตัวอาคาร เน้นการสอดคล้องกับธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น