11 สิงหาคม 2554

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ประชาชนชาวจังหวัด ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารจากทุกภาคส่วน ร่วมใจปลูกต้นไม้ ที่บริเวณบึงทุ่งสร้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 โดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร เอกชนต่างๆ ตลอดจนประชาชนทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน รวม 90 ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น