31 สิงหาคม 2554

ผู้หญิงไทยเสี่ยง 5 โรคเรื้อรัง

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในปี 2553 ผู้หญิงมีภาวะเสี่ยงจากโรคภัยคุกคามสุขภาพ และมีอัตราการชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค รวมกว่า 42,500 คนแล้ว ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด โดยอันดับ 1 คือโรคมะเร็งทุกชนิด 24,417 คน รองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมอง 7,477 คน โรคหัวใจขาดเลือด 5,327 คน นอกจากนี้ผู้หญิงยังเสี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องสำอาง ผลิตอาหารลดความอ้วนต่างๆ อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น