05 สิงหาคม 2554

“แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

ม.ล.ปุณฑริต สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท คือ 1.ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 21 สาขา และ2.ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 20 ป จำนวน 9 สาขา

โดยมีแรงงานฝีมือดีจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย กาฬสินธุ์ สกลนคร บึงกาฬ และจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 510 คน เข้าร่วมแข่งขัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น