09 สิงหาคม 2554

ผลักดันหลักสูตรมอนเตสซอรี่

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมการทำงานโรงเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยประกาศว่า นับต่อจากนี้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จะผลักดัน และยกระดับผลสำฤทธิ์การศึกษาทางโอเนต โดยเฉพาะวิชาหลัก อย่างภาษาไทยและคณิตศาสตร์ พร้อมกับผลักดันหลักสูตรการสอนอนุบาลแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน พร้อมกันนี้เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนให้ตั้งใจเรียนเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น