29 สิงหาคม 2554

ยกระดับการศึกษาไทย

ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านการนิเทศก์ที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554 ซึ่งกล่าวว่า ขอให้ครูอาจารย์ทุกคนที่ร่วมสัมมนาครั้งนี้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ สำหรับ การดำเนินการนโยบายแจกแท็ปเล็ต แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการอยู่ และหากนโยบายนี้ผ่านมติเห็นชอบ และถูกประกาศใช้คาดว่าจะเกิดผลดีมากต่อการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนชั้น ป.1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น