09 สิงหาคม 2554

พัฒนาสื่อปลอดภัย – สร้างสรรค์

นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และ คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน

ในที่ประชุม มีการเสนอโครงการ ตามที่คณะกรรมการได้เสนอโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โครงการออกตรวจ ติดตามสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 โครงการสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะทำงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น