23 สิงหาคม 2554

ถ่ายโอนงานคุ้มครองผู้บริโภค

จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคและเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อยุติในเบื้องต้น ให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า 95 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสิ้น ที่ประชาชนร้องเรียนมายังผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ สัญญาที่ไม่เป็นธรรม เรื่องฉลากสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เรื่องการโฆษณาเกินจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น