11 สิงหาคม 2554

รณรงค์ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หรือ สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ที่องค์การบริการส่วนตำบลดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวและรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน และป้องกันน้ำท่วม

โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในงาน และมอบกล้าไม้ 6 สายพันธุ์ จำนวน 1,000 ต้น ได้แก่ กล้าไม้ยางนา ประดู่ สัก ขี้เหล็ก นนทรี และราชพฤกษ์ แก่ตัวแทนข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงชาวบ้านตำบลดอนหันที่มาร่วมงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น