19 สิงหาคม 2554

ไทยรายได้ปานกลางระดับสูง

เว็บไซต์ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารโลกได้ทำการจัดกลุ่มประเทศต่างๆ ในโลกจากการประเมินรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยได้ปรับเลื่อนฐานะของประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง

โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลก กล่าวว่า จากการปรับฐานะของไทยดังกล่าว เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ขณะที่ความยากจนก็ลดลงไปอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น