02 สิงหาคม 2554

อาสาสมัครมิตรรักต่างแดน

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จัดอบรมอาสาสมัครมิตรรักต่างแดน ให้บริการ และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยมีชาวต่างชาติสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน การอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัคร การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ พื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น