31 สิงหาคม 2554

ออมสินพัฒนาศักยภาพ SMEs

ธนาคารออมสินมีหลักสูตรออมสิน เพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ให้กับผู้ประกอบการSMEs เพิ่มเติมโดยเพิ่มความรู้ทักษะ ด้านการดำเนินธุรกิจSMEs และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและลูกค้า และเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านการบริการของออมสิน ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามโครงการ ตลาดสินเชื่อธุรกิจ SMEs ประจำปี 2554 ในการส่งเสริมทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหม่ๆของธนาคารแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าออมสิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น