03 พฤษภาคม 2555

อบรมการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานแก่ อบต.


การอบรมโครงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงาน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  มีขึ้นที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535  และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวได้    โดยได้รับเกียรติจากนายธนวัตน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ รวม 75 จังหวัด  จัดอบรม อบต. ในแต่ละจังหวัดให้มีความรู้รวมทั้งสิ้น 1,600 แห่ง  ในปี2553  และปี2554 จำนวน 1,614 แห่ง  ซึ่งจากการสำรวจข้อมูล อบต.ทั้งหมดทั่วประเทศ พบว่า มีอบต.ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมอีกจำนวน 401 แห่งในพื้นที่ 50 จังหวัด โดยจังหวัดขอนแก่นมี 5 แห่งที่ยังไม่ได้รับการอบรม ประกอบด้วย อบต.ดอนช้าง  อ.เมือง // อบต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ // อบต.หนองสองห้อง อบต.ดงเค็ง และอบต.วังหิน อ.หนองสองห้อง

ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จาก 50 แห่ง  มาร่วมอบรม  จำนวน 2 วัน  ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ทหารเกณฑ์ผลัดที่ 1 รายงานตัวเข้ารับใช้ชาติ


หลังจากที่มีการเข้ารายงานตัวรอบแรกวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ล่าสุดรอบที่สอง มีบรรดาชายไทย ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น  ที่ได้จับฉลากเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่ 1 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา   ต่างเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับใช้ชาติ   ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  พร้อมญาติพี่น้อง  พ่อแม่ เพื่อนฝูง   เดินทางมาส่งจำนวนมาก   ท่ามกลางบรรยากาศที่แดดแรงจัดและร้อนอบอ้าว  โดยทหารเกณฑ์ผลัด 1 ที่เข้ารับใช้ชาติ มีทั้งสิ้น 1,438 นาย

พันเอกอนุสรณ์  คำสิงห์  สัสดีจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  บรรยากาศการมารายงานตัวของทหารเกณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น    โดยครั้งนี้เป็นการส่งทหารเกณฑ์ไปที่กองทัพภาคที่ 1  ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพมหานคร กาญจนาบุรี ปราจีนบุรี และเพชรบุรี  รวมทั้งสิ้น 863 นาย  ซึ่งปีนี้มีจำนวนทหารเกณฑ์มากกว่าปีที่แล้ว  33  %

นอกจากนี้พันเอกอนุสรณ์  คำสิงห์  ยังกล่าวถึงการวางมาตรการในการตรวจสอบและคุมเข้มคนขับรถและเช็คสภาพรถที่จะไปส่งทหารเกณฑ์  เนื่องจากมีกรณีอุบัติเหตุรถบัสรับทหารเกณฑ์จากสกลนครไปฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เบรกแตก เสียหลักชนต้นไม้  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามทหารเกณฑ์ทุกคนจะต้องไปรับใช้ชาติเป็นเวลา 2 ปี  และกลับออกมาเป็นพลเมืองดีรับใช้ประเทศชาติตลอดไป

สธ.เผยคนเครียดนิยมโทรหาสุขภาพจิต


กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันคนไทยมีความเครียดสูง  ส่งผลให้ปี2554-2555  มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผ่านสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจากปี 2553  จำนวน 102,645 ราย เป็น 193,315

โดยปัญหาที่ขอปรึกษา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต อาทิ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรัก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเครียดและความกดดันในชีวิตที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลที่น่าตกใจคือ แนวโน้มการฆ่าตัวตายที่มากขึ้นในสังคม  ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม วัยแรงงานเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตายมากที่สุด  โดยเฉพาะผู้ที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี จากสถิติปี 2540-2553 พบว่า กลุ่มนี้มีการฆ่าตัวตาย 15,994 ราย

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข จึงฝากถึงประชาชนที่เกิดความวิตกกังวลหรือความเครียด ควรหากิจกรรมผ่อนคลายทำ  เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้น

รณรงค์ภาครัฐลดใช้พลังงาน 10%


คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2555  ล่าสุดคณะอนุกรรมการดังกล่าวอนุมัติงบประมาณ 40 ล้านบาท  ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2555   โดยจะขอความร่วมมือส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดทั้งปี ให้ได้ 10ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้ถึง 1,619 ล้านบาท  และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นได้ถึง 227 กิโลตันคาร์บอน

ทั้งนี้จะเร่งดำเนินสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีปฎิบัติแก่ส่วนบริหารส่วนกลาง   ส่วนราชการทุกจังหวัด  สถาบันอุดมศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน  และประชาชนทั่วประเทศ

เตรียมเปิดสายการบินเชื่อมต่อภูมิภาค


นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาภัณฑ์ สมาชิกวุฒิสภาขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา  พร้อมด้วย นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายธีระพงษ์  โสดาศรี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ประชุมร่วมกับกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึง ประธานหอการรค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะในด้านของการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่ต้องการให้มีสายการบินต้นทุนต่ำ เข้ามาทำการบินเชื่อต่อระหว่างภุมิภาคและระหว่างประเทศ โดยใช้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค

 ความคืบหน้าขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้น  โดยจะทำการเปิดสายการบินใหม่ 5 เส้นทาง ประกอบด้วย ขอนแก่น-ฮานอย,ขอนแก่น-หลวงพระบาง,ขอนแก่น-เกาะพะงัน,ขอนแก่น-อู่ตะเภา และ ขอนแก่น – ดอนเมือง และใช้เครื่องบินลำใหม่ที่สั่งนำเข้าจำนวน 50 ที่นั่ง ทำการให้บริการชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเปิดทำการบินในอีกประมาณ 4 เดือนข้างหน้า

24 เมษายน 2555

มข.พัฒนาระบบติดต่อสื่อสารในยุค IT


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยข้อมูล  การพัฒนาการเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา และคณาจารย์ ได้อย่างมีประสิทธิผล   โดยล่าสุดมีทีมงานจากกูเกิ้ลได้เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมมือนโยบายในการพัฒนาระบบกูเกิ้ล แอพส์ ฟอร์ เอดูเคชั่น  แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา  ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆกันได้ตลอดชีวิต

จุดเด่นจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา   จะส่งผลให้จากเดิมกูเกิ้ล มีอีเมล์ที่ใช้งานได้ทั่วไป คือ จีเมล์  (G"mail) มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 7 กิกะไบต์  แต่เมื่อพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้นโยบายพัฒนาระบบกูเกิ้ล แอพส์ ฟอร์ เอดูเคชั่น  จะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล 25 กิกะไบต์ฟรีและไม่มีโฆษณา พร้อมหน้าจอของเว็บเมล์จะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็น มข.  ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตถึงแม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสธ. รุ่นที่ 20


ที่ห้องประชุมสุพรรณรังษี 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  รุ่นที่ 20 ประจำปี 2555 หลักสูตรที่ให้ความรู้ทักษะ และสมรถนะทางการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งเพื่อให้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพ

โดยมีนายทรงพล  จำปาพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งมีบุคลากรเกี่วกับด้านสาธารณสุขเข้าร่วมอบรม อาทิ  สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าสถานีอนามัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารสุขครอบคลุมทั่วประเทศในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย  จึงได้จัดอบรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก สุขภาวะชุมชนระบบการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนเป็นหลัก.