03 พฤษภาคม 2555

สธ.เผยคนเครียดนิยมโทรหาสุขภาพจิต


กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันคนไทยมีความเครียดสูง  ส่งผลให้ปี2554-2555  มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผ่านสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจากปี 2553  จำนวน 102,645 ราย เป็น 193,315

โดยปัญหาที่ขอปรึกษา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต อาทิ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรัก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเครียดและความกดดันในชีวิตที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลที่น่าตกใจคือ แนวโน้มการฆ่าตัวตายที่มากขึ้นในสังคม  ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม วัยแรงงานเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตายมากที่สุด  โดยเฉพาะผู้ที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี จากสถิติปี 2540-2553 พบว่า กลุ่มนี้มีการฆ่าตัวตาย 15,994 ราย

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข จึงฝากถึงประชาชนที่เกิดความวิตกกังวลหรือความเครียด ควรหากิจกรรมผ่อนคลายทำ  เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น