30 มิถุนายน 2552

มข.ผุดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นผุดโครงการพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว สร้างธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน ยก"หมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์"อำเภอวังนำเขียว จังหวัดนครราชสีมาแบบอย่างการจัดการ

                วันนี้(30 มิ.ย.)ที่โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด รศ.ดร.มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน หลังจากที่คณะวิจัยของทางคณะได้ทำการวิจัยหมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เป็นแบบอย่างในการจัดการระบบการท่องเที่ยว

ผลจากการศึกษาพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดอยู่ในระดับมากที่สุด คือชุมชนมีส่วนร่วมในการลงมติหรือความเห็นที่จะช่วยกันในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนทุกครั้งที่มีการประชุมในหมู่บ้าน และการเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและการรับผลประโยชน์ตอบแทน ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ชุมชนยังได้มีการประชุมการท่องเที่ยวในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                ปัญหาที่พบมากคือสาธารณูปโภค รองลงมาคือการนำวัฒนธรรมเมืองเข้ามาสู่หมู่บ้านโฮม สเตย์และการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ น้อย รวมถึงการยังไม่มีการเพิ่มอาชีพให้กับชุมชน เพื่อจัดทำสินค้าชุมชนและเป็นรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

                รศ.ดร.มันทนา เปิดเผยอีกว่า การจัดทำงานวิจัยหลังจากที่ได้มีการศึกษา ทำให้ทราบถึงข้อดีและปัญหาต่าง จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนเขตจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน รวมถึงทราบทัศนคติสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาปรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

                ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากที่มีการทำวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว หมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ ทางคณะวิทยาการจัดการจะนำนักศึกษาที่สนใจเดินทางเข้าดูรูปแบบระบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างในระบบการจัดการเพื่อที่จะนำมาใช้กับสถานท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มแผนที่และทิศทางไปสู่งานปาร์ตี้ของคุณ แสดงเส้นทาง!

ผู้ว่าฯ เมืองหมอแคน วางมาตรการเข้ม ไข้หวัด 2009

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น วางมาตรการเข้ม พร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องโรคไข้หวัด 2009 หลังพบผู้ป่วยในไทย

วันนี้(30 มิ.ย.)นายปราโมทย์  สัจจารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อพันธุ์ใหม่  คือ  โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  ชนิด  ชนิด  เอช1 เอ็น  ถึงแม้อาการของโรคไม่รุนแรงมาก  แต่เนื่องจากมีการติดต่อของโรคได้ง่าย  จากคนสู่คน  จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก   จังหวัดขอนแก่นเองจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังทุกภาคส่วน

ทางจังหวัดได้ให้นโยบายกับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจในพื้นที่เสี่ยงในเขตจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้สาธิตการป้องกันโรคให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร1 จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้  เรื่องโรค  การติดต่อ  และการปฎิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรค  สร้างความตระหนัก  และความร่วมมือในการตัดวงจรการระบาดของโรค    

 ขณะที่นายธีระศักดิ์   ฑีฆายุพันธ์    รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่  ชนิด  เอช1 เอ็น กำลังขยายตัวไปทั่วโลกและขณะนี้ประเทศและขณะนี้ได้พบการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งอาจแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้มีอาการคล้ายกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ธรรมดา   ส่วนใหญ่มีอากาศหายได้เร็วโดยไม่ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยจำนวนไม่มากในต่างประเทศที่เสียชีวิต มักเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน  ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ โรคอ้วน สูงอายุมากกว่า  65 ปี  เด็กอายุต่ำกว่า  5 ปี และหญิงครรภ์ สำหรับวิธีการป้องกันโรค  จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น1   

สำหรับการดูแลตัวประชาชนทั่วไป  ควรต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่และห้ามใช้แก้วหรือถ่ายหลอดดูดน้ำร่วมกับผู้อื่นและไม่ควรคลุกคลีกับใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอากาศไข้หวัด  และต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  ควรกินอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการ  และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนแออัดแลอากาศถ่ายทำไม่ดีและทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

         

           สำหรับผู้สื่อข่าว รายงานเพิ่มเติมว่า  จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม -27 มิถุนายน 2552 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดจำนวน  49 ราย  อัตราป่วย 2.80 ต่อแสนประชากร ในจำนวนนี้เป็น

แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

28 มิถุนายน 2552

บสย.เดินสายตลาดนัดเงินกู้

จัดโรดโชว์ "ตลาดนัดเงินกู้ กู้อย่างไรให้ได้เงิน" 9 เวที คลุม 19 จังหวัดภาคอีสาน  เผย คนให้ความสนใจเกินคาด เชื่อเป็นกลไกสำคัญ ให้ผู้ประกอบการระดับฐานล่างเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นรูปธรรม              
       วันนี้(28 มิ.ย.) เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ผลการจัดงานเดินสาย ตลาดนัดเงินกู้ในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งสิ้น 9 เวที ครอบคลุมทั้ง 19 จังหวัด ประสบผลสำเร็จน่าพอใจ ต่อสร้างการรับรู้ถึงบริการประกันสินเชื่อของ บสย. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม
       
       จากการประเมินเฉพาะการจัดเวทีตลาดนัดเงินกู้ ใน 8 เวทีที่ผ่านมา ประกอบด้วย จังหวัดเลย อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี สกลนคร และร้อยเอ็ด ประสบผลสำเร็จมาก มีผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่เข้าร่วมสัมมารวมแล้วมากกว่า 6,000 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ประเมินไว้ประมาณ 2,000 คนเท่านั้น เชื่อว่า จะสร้างความตื่นตัวกับผู้ประกอบการ SMEs ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
       
       เบื้องต้นผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดเงินกู้ ได้มีการพบปะติดต่อกับสถาบันการเงินที่ร่วมเปิดบูธ เป็นการกระจายโอกาสต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เพียงพอต่อวงเงินขอสินเชื่อ สามารถเข้ามาใช้บริการของ บสย.เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นรูปธรรม
       
       คาดว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเดินสายจัดเวทีที่ภาคอีสานแล้ว สถาบันการเงินทั้ง 16 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ บสย.จะมีการส่งลูกค้าที่ติดต่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอกับวงเงินกู้ ส่งเรื่องต่อมาใช้บริการ บสย. ให้การติดต่อขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายประสบผลสำเร็จ
ดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ

25 มิถุนายน 2552

รพ.ขอนแก่น เตรียมความพร้อมกู้ภัย

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น  จัดอบรมการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย ให้กับหน่วยกู้ชีพในแต่ละตำบลในจังหวัดขอนแก่น  ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย

 

วันนี้(25 มิ.ย.)นายแพทย์วิทยา   ชาติบัญชาชัย   ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น   เปิดเผยว่า  ปัจจุบันสาธารณภัย  หรือ  ภัยที่เกิดจากที่ต่างๆตามที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการจราจร   , ไฟไหม้  การใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ  เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบกับปีที่ผ่านมา  สาเหตุอาจเป็นเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไป   มีการเร่งรีบในการทำมาหากิน  ทำให้เกิดความประมาณและเกิดความผิดพลาดระหว่างการทำงาน 

 

 

ทั้งนี้ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น   ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาวิธีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้นจะทำการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความประมาณอาจทำให้เกิดความสูญเสีย  ล่าสุดได้จัดอบรมให้กับหน่วยกู้ภัยระดับตำบลจังหวัดขอนแก่น กว่า  300 คน เข้าร่วมรับฟังกรอบความคิดที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องในการปฎิบัติงาน

 

 

ด้านการแพทย์เพื่อควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย กล่าวคือ  กู้ชีพทีมแรกจะต้องไม่ด่วนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย  จะต้องกำหนดให้มีพื้นที่สำคัญเพื่อปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์  ต้องนำคนเจ็บมารวมกันที่จุดรักษาพยาบาล   ต้องคัดแยกก่อนให้การช่วยเหลือและการเคลื่อนย้าย  และต้องมีข้อมูลเพื่อการกระจายคนไข้ไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายที่เหมาะสม.

 แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

เพิ่มความรู้ ปชต.ให้กลุ่มแรงงานขอนแก่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น  จัดโครงการเสวนาส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพิ่มความรู้ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ยุติความรุนแรงการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมือง

 

วันนี้(25 มิ.ย.)นายธีระพงษ์   โสดาศรี   ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น  เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และประชาชนชาวไทยทุกคน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในหมวดที่ระบุถึงสิทธิและหน้าที่หรือความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

                ที่ผ่านมา การออกไปใช้สิทธิและหน้าที่ของประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งการใช้สิทธิและหน้าที่ในชิวิตประจำวันตามระบอบประชาธิปไตยก็ตาม จะเห็นว่าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เกิดความขัดแย้งภายในประเทศ ส่งผลให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาไปได้เท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างแท้จริง

                การจัดเสวนาการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสถานประกอบการครั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สื่อบุคคลได้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้แรงงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและนำความรู้และข่าวสารที่ได้รับ ไปเผยแพร่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยกันได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ออกไปใช้สิทธิของตนได้อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม.

ดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ

ชาวขอนแก่นแห่โหวตชื่อแพนด้าน้อย

ไปรษณียบัตร โหวตชื่อแพนด้าน้อย ที่สำนักงานไปรษณีจังหวัดขอนแก่น 3 วันแรก ขายได้กว่า  40,000 ใบ

วันนี้( 25 มิ.ย.)นายเดชสินธุ์   โชติถาวรรัตน์  หัวหน้าแผนกลูกค้าธุรกิจ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ยอดจำหน่ายไปรษณียบัตรโหวตชื่อแพนด้าน้อย เป็นไปอย่างคึกคัก สำหรับบรรยากาศที่ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น มีประชาชนให้ความสนใจร่วมซื้อไปรษณียบัตรโหวตชื่อแพนด้าเป็นจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้จำหน่ายไปรษณียบัตรร่วมโหวตชื่อแพนด้าไปแล้วประมาณ 46,000 ฉบับในรอบแรก  และคาดว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาโหวตกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ที่ชนะในการโหวตในครั้งนี้จะได้รับเงินรางวัลถึง  1,000,000 ล้าน พร้อมกับเที่ยวเฉินตู ประเทศจีนและรถยนต์ 1 คัน  

 

 โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบเข้ากองทุนดูแลครอบครัวหมีแพนด้า สำหรับประชาชนที่สนใจจะร่วมโหวตชื่อแพนด้าสามารถซื้อไปรษณียบัตรได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทั่วประเทศ ในราคาใบละ 5 บาท ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 5 สิงหาคม   

                   สำหรับชื่อของแพนด้าน้อย มีให้เลือกโหวตจำนวน 4 ชื่อ  ได้แก่  ขวัญไทย , ไทยจีน , หลินปิง  และหญิงหญิง  โดยที่จังหวัดขอนแก่นชื่อที่ถูกใจและมาแรงเป็นชื่อ หลินปิง

แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

24 มิถุนายน 2552

รำลึก 77 ปชต.

ชุมชนเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ชุมชนสลัม 4 ภาค จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมครบรอบ 77 ปี  บนเส้นทางประชาธิปไตย รำลึกการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยภาคประชาชน

                วันนี้ (24 มิถุนายน 2552) ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ชุมชนเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ชุมชนสลัม 4 ภาค จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมรำลึกเหตุการณ์ การเสียสละ ความสูญเสีย ของวีรชน ที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ในโอกาสครบรอบ 77 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตย โดยมีสมาชิกเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ชุมชนสลัม 4 ภาค จังหวัดขอนแก่น กว่า 200 คน ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รำลึกถึงความสำคัญของประชาธิปไตย  ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

                            นายจิตติ เชิดชู ประธานเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ชุมชนสลัม 4 ภาค จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงความสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยว่า การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของภาคประชาชน วีรชนรุ่นหลังได้เสียสละตามแนวทางการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นภายในประเทศ จนเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียให้กับประชาชนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ซึ่งเป็นวีรกรรมที่มีความสำคัญควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูให้กับผู้ที่เสียสละ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ที่ครบรอบ 77 ปีบนเส้นทางประชาธิปไตย  ชุมชนเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ชุมชนสลัม 4 ภาค จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมกับ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง การเสียสละ ความสูญเสีย ของวีรชน ที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ,เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ,เหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ 2535 และเหตุการณ์รัฐประหารภายในประเทศ

                  สำหรับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในด้านการบริหารพัฒนาประเทศ ประชาชนคนจนยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาภายในประเทศ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนต่อไปดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ

23 มิถุนายน 2552

อย.ขุมเข้มสินค้าไม่ผ่านการรับรอง

อย.วางมาตรการคุ้มเข้ม ลงพื้นที่ตรวจหาผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าส่งที่ไม่ผ่านการรับรอง หลังเด็กนักเรียนจากโรงเรียนดังเมืองหมอแคนรับประทานน้ำหวานชนิดสเปรย์ฉีดเข้าปากแล้วมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องหามส่งโรงพยาบาล  

  วันนี้(23 มิ.ย.)ที่โรงแรมเจริญธานี นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีเด็กนักเรียนถูกหามส่งโรงพยาบาล เนื่องจากรับประทานน้ำหวานชนิดสเปรย์ฉีดเข้าปากแล้วมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงว่า ทาง อย.ได้มีการออกตรวจและขอความร่วมมือไปยังร้านค้าทั้งปลีกและส่งให้เก็บสินค้าดังกล่าวออก ไม่ให้จำหน่าย เนื่องจากว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทาง อย.ได้ทำการตรวจสอบพบว่า สาเหตุที่เด็กมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง เนื่องจากว่ามีสารกันเสียเกินปริมาณที่กำหนด และเด็กรับประทานเข้าไปเป็นจำนวนมาก

                "จากการสอบถามเด็กที่หามเข้าส่งโรงพยาบาลพบว่า ได้รับประทานน้ำหวานชนิดสเปรย์ฉีดเข้าปาก ยี่ห้อ แคนดี้ไซรับ 5 ขวด หลังจากที่เด็กรับประทานเข้าไป ก็มีอาการปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาล จากนั้นโรงเรียนก็ได้เก็บสินค้าดังกล่าวให้กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ"นพ.นิพัฒน์ กล่าวและว่า

                ตัวสินค้าที่มีปัญหาพบว่าฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑ์แจ้งการ นำเข้าโดยบริษัทเอ็นจิเนีย ฟู้ดจำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5 ตำบลโคลกพระ จังหวัดชลบุรี อย.20-2-00844-2-0051 ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่มีชื่อบริษัทนี้ และหมายเลข อย.ก็เป็นของน้ำดื่ม คือบริษัทนี้ไม่มีตัวตน

                นพ.พิพัฒน์ เปิดเผยอีกว่า ส่วนการนำเข้าจะลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนไทย ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือไปยังครูและผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและร้านค้าที่จำหน่ายของหน้าโรงเรียน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสินค้าประเภทนี้มีจำหน่ายในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสาน และได้มีคำสั่งให้ด่านยาทุกด่านเฝ้าระวังการนำเข้าและแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดเฝ้าระวังการผลิต นำเข้า จำหน่ายอาหารที่มีลักษณะดังกล่าว หรือ อาหารที่ต้องสงสัยว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค         

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่ายของวันเดียวกันทางคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นได้ออกตรวจตามร้านค้าทั้งปลีกและส่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองจาก อย.

ดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ

ทน.ขอนแก่น เปิดโรงตึ๊งแห่งที่ 2 รองรับ ปปช.มาใช้บริการ

เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมเปิดโรงรับจำนำแห่งที่ 2 รองรับประชาชนมาใช้บริการ เผยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการมาก คาดเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ   

 

วันนี้(23 ม.ย.)นายพีระพล  พัฒนพีระเดช   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  เทศบาลนครขอนแก่น  เตรียมใช้งบประมาณ 2 3 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ อาคารพัสดุเลขที่ 62/62-63  หรือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ สาขาขอนแก่น  ตั้งอยู่บนถนนกลางเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ซอยทางเข้าตลาดบางลำพู  ธนาคารนี้เป็นผู้เช่าช่วงที่ดินปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุ ของเทศบาลนครขอนแก่น อยู่แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก 282 โฉนดที่ดิน ถนนกลางเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ตามสัญญาเลขที่  93  ฉบับลงวันที่  18 เมษายน 2552  เพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย  มีกำหนดระยะเวลา 10  ปี  นับตั้งแต่วันที่ 15  ตุลาคม  2545  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาเช่าอาคารดังกล่าว อย่างเป็นทางการ

 

นายพีระพล  ยังเปิดเผยอีกว่า การจัดตั้งสถานธนานุบาล หรือ  โรงรับจำนำแห่งที่ 2 เจาะพื้นที่ใจกลางเมือง เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา  ยอดรับจำนำโรงรับจำนำในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มสูงถึงเท่าตัว เทศบาลนครขอนแก่น มีสถานธนานุบาล แห่งเดียว  คือที่คุ้มหนองคู จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้  เสาะหาพื้นที่ปลูกสร้างมาโดยตลอด   ส่วนใหญ่จะอยู่ชานเมือง  ทำให้การคมนาคมค่อนข้างลำบาก จึงหยุดดำเนินการไป  การที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ สาขาขอนแก่น ถอดสัญญาเช่า เทศบาลฯ เล็งเห็นพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมแล้ว จึงเร่งดำเนินต่อและคาดว่าน่าจะเปิดสถานธนานุบาล ได้ช่วงต้นปี 2553 .แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

นำร่องกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นมหากาฬ เมืองน่าอยู่

สำนักผังประเทศและผังภาค ปั้น  4 จังหวัด "ร้อยแก่นมหากาฬ" เป็นจังหวัดนำร่อง กำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองน่าอยู่ แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน

 วันนี้(23 มิ.ย.)ที่โรงแรมพูลแมน  รอชาออคิด  จังหวัดขอนแก่น  นายโอฬาร   ศักยโรจน์กุล  ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค      เปิดเผยว่า  กรมโยธาธิการและผังเมือง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ในระดับกลุ่มจังหวัด  จึงวางแผนและจัดทำผังอนุภาค  ซึ่งเป็นผังที่ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศและผังภาคลงสู่พื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ในด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  การพัฒนาเมืองและชนบท  การใช้ประโยชน์ที่ดินการคมราคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้เกิดการพัฒนาอย่างเกื้อกูลร่วมกัน

 

ปัจจุบันผังเมืองภาคอีสาน มีการใช้พื้นที่ปะปนกัน  มีทั้งพื้นที่พักอาศัย และเกษตรกรรมอยู่ร่วมกันแผนทับซ้อน   ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจากระทรวงมหาดไทย  จึงมีเป้าหมายจัดผังเมือง 4 จังหวัด  ร้อยแก่นมหากาฬเป็น 4 จังหวัดนำร่องก่อน โดยประกอบด้วย  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์  มากำหนดพื้นที่วาง ผังเมือง  จัดทำข้อมูล  สำรวจ  และวิเคราะห์  พัฒนาให้จังหวัดทั้งหมดมีพื้นที่มีสัดส่วน  ที่เหมาะสม

 

 

นายโอฬาร     กล่าวอีกว่า  พื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นมหากาฬ นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ  ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวตะวันออก ตะวันตกของประเทศ  และเชื่อมโยงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหือตอนบนและตอนล่างเข้าด้วยกัน  สามารพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน  การกระจายสินค้า  ศูนย์คมนาคมขนส่งและ โลจิสติก  ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

                  สำหรับการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์  มีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ.2552 -2553  โดยในส่วนแรกเป็นการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรายสาขาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นการนำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรายสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นการนำฐานข้อมูลและบูรณาการผลวิเคราะห์ในทุกด้านมาใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด

แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

22 มิถุนายน 2552

ทน.ขอนแก่น คุ้มเข้มสเปรย์น้ำหวานอันตราย

เทศบาลนครขอนแก่น คุมเข้มน้ำหวานสเปรย์ ยี่ห้อ "แคนดี้ไซรับ หลังระบาดหนักในกลุ่มเด็กนักเรียน พร้อมมีคำสั่งให้ร้านค้าในเขตเทศบาลโล๊ะสินค้าดังกล่าวทิ้ง ล่าสุดออกตรวจร้านค้าเร่และร้านค้าส่งหน้าโรงเรียน

 

วันนี้(22 มิ.ย.)นายจุลนพ  ทองโสภิต  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครขอนแก่น  ได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นว่า  เด็กนักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนมหาไถ่ชาย  3 คน  ปวดท้องอย่างรุนแรงต้องส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล   เมื่อเข้าตรวจสอบว่าเด็กซื้อน้ำหวานในขวดสเปรย์รับประทาน  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับที่เคยปรากฏเป็นข่าวที่จังหวัดราชบุรี    เมื่อตรวจสอบกับองค์การอาหารและยา หรือ  อย.  พบว่า  "น้ำหวานในขวดเสปรย์ ยี่ห้อ แคนดี้ ไซรับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีข้อมูลการขออนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้า  และแจ้งเลข อย.  รวมถึงข้อมูลผู้นำเข้าและที่อยู่  ในฉลากปลอม

หลังจากนั้นเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย  และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค , สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าส่งขนมและของเล่น , ร้านค้าส่งในจังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งร้านค้าเร่ที่ขายอยู่หน้าสถานศึกษา  พบว่า  ร้านค้าส่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น - ร้านค้าหน้าโรงเรียนมีการจำหน่ายน้ำหวานในขวดเสปรย์ดังกล่าวจริง   และกำลังเป็นที่ฮือฮาโดยมีวิธีการกินที่แปลก คือ  ฉีดสเปรย์ "แคนดี้  ไซรับ" เข้าปาก    มีรูปทรงสีสันสะดุดตา   และมีราคาขายถูกเพียง 5 บาท

ในขณะที่เทศบาล ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการค้าส่งและร้านค้าปลีกที่มีน้ำหวานดังกล่าวในครอบครองให้ยุติการจำหน่าย  และเตือนผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานในการเลือกซื้ออาหารหน้าโรงเรียนหรือร้านค้าในชุมชน  โดยเฉพาะอย่าซื้อขนมต่างๆ  ที่มีสีฉูดฉาดหรือบรรจุในภาชนะที่แปลกมาบริโภคโดยเด็กขาดเพราะอาจได้รับอันตรายจากอาหารใส่สี  อาหารที่ไม่ได้รับมาตรฐาน  มีสารปนเปื้อนต่างๆ  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พร้อมกันนี้เทศบาลนครขอนแก่น เตือนโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายหน้าโรงเรียน  หากพบว่ามีอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนขอให้แจ้งยุติการขาย  พร้อมแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือ  สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และเทศบาลนครขอนแก่นให้เข้าไปตรวจสอบเพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้มีความปลอดภัย.เพิ่มแผนที่และทิศทางไปสู่งานปาร์ตี้ของคุณ แสดงเส้นทาง!

โพกัสกลุ่มผู้ประกอบการ เป็นแนวทางเปิดตลาดเสรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เดินสายจัดสัมมนาภาคอีสาน  โฟกัสกลุ่มผู้ประกอบการเพิ่มความเข้าใจ นำใช้ประโยชน์เปิดตลาดเสรี

วันนี้(22 มิ.ย.)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินสายจัดเวทีสัมมนา  เรื่องการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก โอกาสหรือความท้าทาย สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในภาคอีสาน  เวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน สำหรับ การเจราจาการค้าบริการของไทยในเวทีการค้าโลก การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยภายใต้ความตกลงต่างๆ และมุมมองของภาคเอกชนในสาขาบริการต่างๆ ได้แก่ สาขาบริการธุรกิจ ขนส่ง ,โลจิสติกส์ และการศึกษา

นายนพดล  สระวาสี รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ   เปิดเผยว่า  การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก  เวทีที่สร้างโอกาสที่มีความท้าทาย สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักปรับตัวเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีในระดับต่างๆ

การสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเรื่องความตกลงเปิดเสรีการค้าบริการของไทย ทั้งในกรอบองค์การการค้าโลก อาเซียน อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และไทยกับประเทศคู่เจรจาเพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทุกด้านและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าบริการซึ่งมีกำหนดการจัดสัมมนาทั่วประเทศ อีก 3 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม 2552

ความคืบหน้าการเจรจาการค้าบริการของไทยในเวทีการค้าโลกนั้น ได้เจรจากับคู่ค้าในแถบประเทศอาเซี่ยน รวม 10 ประเทศ  โดยการทำการค้า รวมกันทั้งสองฝ่ายที่สำคัญ  จะมีประเทศออสเตรเลีย  ,นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, เกาหลี ขณะนี้มีความคืบหน้ามากแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็วๆนี้ ส่วนประเทศที่ยังตกค้างอยู่ คือประเทศ อินเดีย  กำลังเจรจาอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุป

นายนพดล ยังเปิดเผยอีกว่า รูปแบบการค้าบริการ แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1 การให้บริการข้ามประเทศ  เป็นการให้บริการจากพรมแดนประเทศสมาชิกหนึ่งไปสู่พรมแดนประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยผู้ให้บริการยังอยู่ในประเทศตนเอง เช่น การศึกษาผ่านทางไกล บริการผ่านสื่อโทรคมนาคม และบริการให้คำปรึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น รูปแบบที่ 2 คือการใช้บริการในต่างประเทศ เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผุ้ให้บริการ เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยว การรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ และการไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น รูปแบบที่ 3 คือการจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ เป็นการเข้าไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้า เช่น การจัดตั้งสาขา สำนักงานตัวแทนและบริษัท เป็นต้น รูปแบบที่ 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยเดินทางเข้าไปให้บริการโดยตรงกับลูกค้า เช่น นักกฎหมายชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทย

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าบริการเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการค้าบริการเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้บริโภคมากกว่าการค้าสินค้า เนื่องจากการค้าบริการในหลายสาขาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน สำหรับผู้ประกอบการการส่งออกของไทยจะไม่สามารถมีประสิทธิภาพได้หากไทยมีความอ่อนแอในภาคบริการ การเปิดเสรีการค้าบริการที่เจรจากันอยู่ในปัจจุบันมี 3 เวทีหลัก ได้แก่ ระดับ พหุภาคี คือ 1 องค์การการค้าโลก 2 ระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน  3 ระดับทวิภาคี การเปิดตลาดที่จะมีผลต่อคนไทยและผู้ประกอบการไทยในระยะเวลาอันใกล้ คือ การเปิดตลาดในกรอบอาเซียน ที่ประเทศไทยจะต้องเปิดโอกาสให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นในธุรกิจบริการในประเทศไทยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

 

 ดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ

หญิงไทยท้องก่อนแต่ปีละ 3 แสนราย เผยวัยรุ่นช่วงวัยเรียนมากสุด/ไข้หวัด 2009 ไม่น่าห่วง สถานการณ์ควบคุมได้

ตะลึง หญิงไทยท้องก่อนแต่งปีละกว่า 3 แสนคน เผยวัยรุ่นติดอันดับท้องช่วงเรียนมากสุด ชี้ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมรอบข้างส่งผลต่อพฤติกรรม เดินหน้าให้ความรู้เยาวชน แก้ปัญหาท้องในวัยเรียน//ด้านไข้หวัด 2009 สถานการณ์ความรุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดนก หากมีวิธีป้องกันระมัดระวังหากไปในพื้นที่เสี่ยงต่อโรค

 

วันนี้(22 มิ.ย.)ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ นพ.คิมหันต์ จงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการตั้งครรภ์ในในสตรีก่อนการสมรส จากตัวเลขและการประมาณการในประเทศไทยแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 3 แสนรายทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นหญิงรับจ้างทั่วไปที่มีถึงร้อยละ 42.7 รองลงมาเป็นนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 30.5 และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีลงมา ร้อยละ 16 .68

"ปัจจุบันเด็กเข้าสู่วันแรกรุ่นได้เร็วกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากสุขภาพอาหารที่ดี การมีระยะแรกรุ่นที่อายุน้อย ส่งผลให้มีอายุการแต่งงานที่เร็วขึ้น และพบว่าปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย นำสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะเพิ่มมากขึ้น และนำมาสู่การทอดทิ้งเด็กในที่สุด ซึ่งจะเป็นปัญหาของสังคมในอนาคต"นพ.คิมหันต์ กล่าวและว่า

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยยังส่งผลต่อการติดต่อโรค ที่เกิดจากเพศสัมพันธ์อย่างโรคเอดส์  หรือการติดเชื้อเอชพีวี ซึ่งจะนำไปสู่โรคมะเร็งปากมดลูก หรือรวมไปถึงโรคอื่นที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

นายแพทย์คิมหันต์ ยังเปิดเผยอีกว่า  พฤติกรรมทางเพศรวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและในวัยเรียน พบว่า การใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศครั้งแรกของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 43 และการใช้ถึงยางอนามัยในการร่วมเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการร้อยละ 60 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และยังเป็นปัญหาทั้งด้านภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและสังคมต่อไป

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 โรงเรียนและสภาเด็กจังหวัดขอนแก่น สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมการอบรม

 

 

สถานการณ์ไข้หวัด 2009 ไม่น่าห่วง เผยหวัดนกรุนแรงกว่า

 

นพ.คิมหันต์ ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์ไข้หวัด 2009 ว่า เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่มีที่ต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในไทยจึงทำให้หลายคนวิตกว่าจะมีการแพร่ระบาด  แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นโรคที่ไทยรักษาได้ หากมีการตรวจพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัด 2009 ซึ่งไทยก็มีประสบการณ์เรื่องไข้หวัดนกมาก่อนทำให้ไม่น่าวิตกเท่าที่ควร

"โรคไข้หวัดนกเมื่อเทียบกับอัตราการเสียชีวิต ผู้ป่วย 100 คนจะมี 60 คน ที่เสียชีวิต แต่ถ้าเป็นโรคไข้หวัด 2009 มีผู้ป่วย 100 คน จะเสียชีวิตเพียงคนเดียว ซึ่งยังไม่น่าห่วง เพราะเป็นโรคที่รักษาหาย" นพ.คิมหันต์กล่าวและว่า

ไข้หวัด 2009 เป็นโรคที่มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คน แต่ถ้าหากมีการป้องกันที่ดีอย่างเช่นมีการปิดปากปิดจมูกหากเข้าในสถานที่คิดว่ามีความเสี่ยงก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ หรือถ้าใครพบว่าตัวเองมีอาการคล้ายแล้วรีบพบแพทย์ ก็จะเป็นการรักษาอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ด้านสุขภาพ หากมีการดูแลสุขภาพ กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะและออกกำลังกายอยู่ทุกวัน ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีโหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

20 มิถุนายน 2552

จ.ขอนแก่น วางมาตรการคุ้มเข้มตลาดปลอดภัย

 

 

จ.ขอนแก่น วางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ช่วยเพิ่มมาตรฐานด้านความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่ผู้บริโภค 

วันนี้(20 มิถุนายน 2552) ที่ตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น นายณฐพล วิเชียรเพริศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตลาดสดน่าซื้อ  โดยมีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในตลาดสดจังหวัดขอนแก่นกว่า 200 คน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร  ให้ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดจากตลาดสดสู่ผู้บริโภค

                             นายณฐพล วิเชียรเพริศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยในระหว่างนำคณะตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อของโรคระบาดในปัจจุบันว่า การควบคุมดูแลมาตรฐานด้านความสะอาดของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ในทุกขั้นตอนก่อนนำมาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ และป้องกันการเกิดปัญหาการแพร่เชื้อของโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยตามตลาดสด ทางจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่เป็นประจำ  ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ทางจังหวัดได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่รุนแรงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  สำหรับผู้บริโภคก็ควรดูแลสุขภาพ เลือกซื้อสินค้า อาหารที่สะอาด ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และหากมีอาการป่วยที่ผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ในทันทีแชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

19 มิถุนายน 2552

ผงะ พบศพทารกชายหหลังจวนผู้ว่าฯ

ชาวบ้านหาปลา ผงะ พบศพทารกหญิงติดกิ่งไม้ในคลองน้ำหลังจวนผู้ว่าฯ เชื่อเป็นฝืมือโจ๋ใจแตก นำมาทิ้ง ด้านตำรวจคาดเป็นนักศึกษาที่ท้องในระหว่างเรียน เกรงว่าผู้ปกครองจะรู้ จึงตัดสินใจกำจัดมารหัวขน

 

วันนี้(19  มิ.ย.)ที่คลองน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ พ.ต.ท.สันติ คำใส ร้อยเวร สภ.เมืองขอนแก่น ได้รับแจ้งว่าพบศพทารกในคลองน้ำห่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประมาณ 200 เมตร จึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบศพเป็นทารกเพศหญิงอายุประมาณ 4 เดือน นอนเหยียดยาวสภาพร่างกายสมบูรณ์  วางไว้บริเวณปากท่อคลองน้ำข้างถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยบริเวณข้างคลองน้ำ เป็นแอ่งน้ำ มีป่าขึ้นทึบ 2 ข้างทาง

จากการสอบถาม นายไชยา อเวลา ชาวบ้านหาปลาที่พบศพคนแรก บอกว่า  เมื่อประมาณเวลา 10.00 น.ได้ออกมาหาปลาในคลองน้ำ ในขณะที่กำลังจะลงเข้าไปในคลอง พบเห็นเศษเนื้อติดกิ่งไม้ จึงเข้าไปดูใกล้ๆ จึงพบว่าเป็นศพทารกมีหอยเกาะอยู่เต็มหลังจึงได้ปัดออกแล้วนำศพมาไว้ตรงปากคลองน้ำและวิ่งไปบอกยามที่เฝ้าอยู่หน้าสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างที่อยู่ใกล้กันให้แจ้งตำรวจ

นพ.ธิติชัย เวียงสิมมา นิติเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ตรวจสภาพศพ พบว่า เป็นศพทารกเพศหญิงมีลักษณะของการทำแท้ง และจากสภาพศพน่าจะถูกนำมาทิ้งไว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง

ทางด้านตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของนักศึกษาใจแตก เกิดพลาดตั้งท้อง และเกรงว่าทางบ้านจะรู้เรื่องจึงได้ตัดสินใจทำแท้ง ซึ่งจะต้องสืบต่อไปว่าแม่ใจยักษ์รายนี้เป็นใครเพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปแบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

18 มิถุนายน 2552

เผย เด็กเยาวชนทำผิดกฎหมายมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด ชี้ สาเหตุหลักเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง

         วันนี้(18 มิ.ย.)นายบัณฑิต สีอุไรย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า เด็กและเยาวชนทำผิดกฎหมายมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระทำผิดส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด รองลงมาเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์และทำรายร่างกาย ซี่งดดีอยู่ในระหว่างการผิดพิจารณากว่า 350 คดี ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆ ปริมาณคดีของจังหวัดขอนแก่นยังน้อยกว่า

               

"คดีเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น แต่ไม่มาก เมื่อเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆ หลายจังหวัด และสาเหตุที่คดีเพิ่มขึ้นจากการสอบถามและคาดการว่าน่าจะเกิดจากสภาพแวดล้อม ชุมชน ที่เป็นปัจจัยหลักทำให้เด็กก่อคดีที่ผิดกฎหมายมากขึ้น มีคดียาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของศาลเด็กเยาวชนและครอบครัวมากที่สุด รองลงมือก็เป็นคดีลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย และคดีอื่นๆ "นาย กล่าวและว่า

               

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของสังคม ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือช่วยกันแก้และหามาตรการป้องกันร่วมเพื่อลดการกระทำผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบคดีในชั้นศาลถือว่ามาก

               

นายบัณฑิต ยังกล่าวอีกว่า ทางศาลจึงได้มุ่งไปที่ประเด็นการให้ความรู้และการกระทำผิดกฎหมายกับเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนทำผิด กฎหมายจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร ซึ่งนอกจากเป็นการให้ความรู้เรื่องการกระทำผิดแล้ว ยังเป็นการชี้ให้เด็กและเสยาวชนได้เห็นถึงบทลงโทษของการทำผิดกฎหมาย  

               

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ที่ต้นเหตุ ศาลไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอด สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวที่ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากที่สุด ถึงจะแก้ปัญหาการทำผิดของเด็กและเยาวชนได้ และศาลหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมหรือให้ความรู้ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาของเด็กกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำให้การกระทำผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชนลดลง        แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ยังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรายได้น้อยไม่ได้ตามฝันของรัฐบาลมาร์ค คนจนยังต้องพึ่งโรงรับจำนำ


     สถานธนานุบาล -  
นายพิชยเดช เพ็ชรภักดี ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวถึงผลการรับจำนำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงของการเปิดภาคการศึกษา ปี 2552 ว่า สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น มีผู้มาใช้บริการรวมแล้วจำนวน 9,857 ราย คิดเป็นยอดเงินรับจำนำ 143,157,400 บาท เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีผู้มาใช้บริการ 9,528 ราย เป็นเงินรับจำนำ 124,122,110 บาท นั่นเท่ากับว่าในปีนี้ให้บริการมากกว่าปีที่แล้ว 329 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.34 โดยคิดเป็นจำนวนเงินถึง 19,035,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.20
       
       โดยยอดผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงขาลง ซ้ำยังมีการเลิกจ้างงานของสถานประกอบการจำนวนไม่น้อย ซึ่งแม้รัฐบาลจะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระรายจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง แต่เงินอุดหนุนก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริงของผู้ปกครอง
       
       นายพิชยเดชระบุว่า ในแต่ละปีนอกจากช่วงโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว ยังมีช่วงเข้าพรรษาที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการโรงรับจำนำมากที่สุดในรอบปี เพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรลงนา ซึ่งทางสถานธนานุบาลเองก็ได้เตรียมเงินสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หากดูจากจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั้นยังเท่าเดิม แต่ที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะในช่วงที่ผ่านมา ผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการจำนำทองคำได้ไถ่ถอนเพื่อนำไปขาย เนื่องจากราคาทองคำสูงมาก
       
       ปัจจุบันสินค้าหรือข้าวของเครื่องใช้ที่รับจำนำและจัดเก็บไว้รอให้มาไถ่ถอนตามสัญญาอยู่ในโรงรับจำนำแห่งนี้มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่นยังได้เตรียมเงินไว้รองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่ม อีกปีละ 30 ล้านบาท
       

       อย่างไรก็ตาม นายพิชยเดิช กล่าวว่า ภายในปี 2553 สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น จะเปิดให้บริการเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง บริเวณฝั่งตรงข้าม สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยสถานธนานุบาลแห่งใหม่นี้จะมีเอกลักษณ์ โดดเด่น ทันสมัย และสะดวก ต้องการตอกย้ำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ มองว่าการใช้บริการของสถานธนานุบาลนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอาย ไม่ต่างไปจากการใช้บริการสินเชื่อข
องสถาบันการเงินทั่วไป สามารถใช้เป็นช่องทางแก้ปัญหาการเงินเฉพาะหน้าในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก

โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

13 มิถุนายน 2552

รวบมือฆ่าเจ้าของหอพักหน้าวิทยาลัยชื่อดังเมืองขอนแก่น

ตำรวจรวบมือฆ่าสาวเจ้าของหอพักหน้าวิทยาลัยดังในงานศพ ที่แท้หลานชายแฟน ก่อนทำเนียนจุดธูปให้แขกในงาน สารภาพสิ้นไส้ ทำไปเพราะความเมา ด้านตำรวจวางกำลังเข้มก่อนทำแผนประกอบคำรับสารภาพ หวิดประชาทัณฑ์

 

วันนี้(13มิ.ย.)ที่ หอพักไม่มีชื่อ  เลขที่ 141/ 9-10 ซอยบ้านกอก 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ต.ต.พัฒนี ศิริพัฒนี ผบก.ภ.จว.ขก. พ.ต.อ.สุจินต์ นิชพานิชย์ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน นำตัวนายสุกฤษณ์ พิมประชา อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุฆ่า น.ส.นาฎยา ใจเพชร อายุ 25 ปี เมื่อวานนี้ มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ หลังจากที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและทำทีไปช่วยงานศพของผู้ตาย ก่อนที่จะรวบตัวได้ในงาน 

 

จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ตนเองเป็นหลานชายของแฟนผู้ตายที่ให้มาช่วยดูแลหอพัก ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุครั้งนี้ได้เดินเข้าไปในห้องของผู้ตาย และเกิดมีปากเสียง ด้วยความเมาจึงได้เดินเข้าไปในครัว และหยิบเอามีดปลายแหลมทำกับข้าวยาวประมาณ 1 ฟุต เดินเข้ามาหาผู้ตายโดยที่ผู้ตายยังไม่ทันได้ระวังตัว  แทงเข้าที่ชายโครงผู้ตาย 1 ครั้ง และเกรงว่าผู้ตายจะนำเรื่องไปบอกคนอื่นจึงได้ใช้มือปิดปากและใช้มีดเล่มเดียวกันเชือดเข้าที่คอ 1 ครั้ง ก่อนที่จะแน่ใจว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้ว  จากนั้นได้หยิบเอาสร้างคอทองคำของผู้ตายไป 1เส้น และโทรศัพท์ 2 เครื่อง จึงเดินไปล้างมือและมีดที่ใช้ก่อเหตุและนำไปทิ้ง บริเวณ หลังปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนน มิตรภาพ สี่แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำรถยนต์ของผู้ตายไปจอดทิ้งไว้ที่ซอยศรีจันทร์ 19  และกลับมานอนที่หอพักของผู้ตาย ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะที่กำลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพ มีชาวบ้านในระแวกนั้นมามุงดูเป็นจำนวนมากต่างพากันสาปแช่งคนร้าย และในขณะที่นำตัวคนร้ายลงและขึ้นจากรถ ชาวบ้านที่มามุงดูพยายามฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้าประชาทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รีบพาคนร้ายทำแผนและนำตัวกลับสถานีตำรวจทันทีก่อนที่จะตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา และส่งตัวให้พนักงานสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไป.- HOME TVแบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย