31 พฤษภาคม 2554

แถลงข่าว มหกรรมสืบสานวัฒนธรรม


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 4 และ 5 มิถุนายนนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการสัมมนาวิชาการประกอบสาธิตหมอลำ การแสดงหมอลำรูปแบบตั้งเดิม หมอลำประยุกต์ นิทรรศการผลงานวิจัยหมอลำ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมอลำและมอบใบเกียรติบัตรแก่ศิลปินหมอลำ

พิธีเปิด OTOP CITY IN KHONKAEN


งาน OTOP CITY IN KHONKAEN ปี 2554 มีขึ้นที่สวนรัชดานุสรณ์ จ.ขอนแก่น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 54 เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอทอป ได้รับโอกาสทางการตลาดและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก


เด็กนักเรียนและครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญสุขภาพในการลก ละเลิก การสูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้กับเพื่อนนักเรียน เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่

ทั้งนี้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่

ปั้นฝัน ปันโอกาส


อีซี่บายฉลองครบรอบ 15 ปี มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคม รุกหัวเมืองทั่วไปประเทศ เพื่อร่วมปั้นฝัน สร้างทักษะและโอกาสแก่น้องๆ 4 หลักสูตร นักเตะมืออาชีพ นักร้องเสียงใส นักวาดคนเก่ง และนักคณิตคิดเร็ว

ซึ่งการเสริมสร้างทักษะ 4 ด้านนั้น ล้วนเป็นทักษะที่น้องๆ ให้ความสนใจอยากเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างมากและแน่นอน ว่าในปีต่อๆไปก็จะมีการทักษะในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดในอีสาน


วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างองค์ความรู้ขยายการทำการตลาดแบบบูรณาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ จัดงาน“เศรษฐกิจการตลาดอย่างสร้างสรรค์ การใช้สมองสี่ด้านสร้างนวัตกรรมการตลาด แบบ 3.0”

ซึ่งการสร้างการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานให้เป็นผู้ที่มีความสร้างสรรค์ทางความคิด และมีความสุขในการทำการตลาด

ขยายช่องทางอาชีพติดสติ๊กเกอร์


Harmony Group ในฐานะผู้ประกอบการที่ส่งเสริมธุรกิจในประเทศ จัดอบรม “การติดตั้งสติ๊กเกอร์เบื้องต้น” ให้กับผู้ประกอบการและนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการติดตั้งสติ๊กเกอร์บนรถที่ถูกต้อง

ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถโฆษณา มีแนวโน้มสนใจติดสติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลวดลายที่สวยงาม หรือในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้ ธุรกิจเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์มีรายได้มากขึ้น

เนื้อไก่แพงเกือบถึงกิโลละ 100 บาทแล้ว


กรมการค้าภายในได้ออกประกาศราคาแนะนำราคาเนื้อไก่ ทั้งระบบตั้งแต่หน้าฟาร์มจนถึงราคาขายปลีก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 โดยราคาไก่สดหน้าฟาร์มในภาคอีสานราคา 58 บาท ไก่สดทั้งตัวแบบปั่นขน ขายปลีก 73 บาท ส่ง 68 บาท ส่วนราคาไก่สดทั้งตัวแบบล้วงเครื่องใน ขายปลีก 78 บาท ส่ง 73 บาท ส่วนเนื้อไก่ หรือไก่แยกส่วนเนื้อสะโพก อก ปีก ขายปลีก 88-95 บาท ส่ง 83-89 บาท

ปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ระบบแบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554 ที่ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น มีผู้สมัครทั้งสิ้น 98 คน โดยพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ เป็นสองพรรคที่ส่งผู้สมัครส.ส. ลงสมัครครบ 10 เขต ในจังหวัดขอนแก่น

รณรงค์คนไทยทำ “ประกันภัย พ.ร.บ.”


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รณรงค์ให้ภาคประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. ในงานเปิด “โครงการประกันภัย พ.ร.บ. 100%” ซึ่งมีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขต อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังนโยบายนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น

โดยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นการคุ้มครองประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ซึ่งคุ้มครองผู้เจ็บจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท และผู้พิการจากอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท

เปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้จัดพิธีเปิด สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 4 ขอนแก่น ที่อาคารแก่นนครออฟฟิตปาร์ค ซึ่งที่เป็นสำนักงานในส่วนภูมิภาค

เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ใช้พลังงานในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจในด้านการขออนุญาตกิจการพลังงาน การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นต่อผู้ใช้พลังงาน ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งประเทศเป็นสำคัญ

27 พฤษภาคม 2554

แว่นสายตาสภากาชาดไทย ฯ


สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้จัดทำโครงการ “แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” ขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนในชนบทมีความสามารถในการมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป

โดยจะมีการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตา โดยไม่คิดเงิน ที่อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งวันที่ 4


การรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ศาลาประชาชน จังหวัดขอนแก่น มีบรรยากาศคึกคักตลอดช่วงเช้าวันที่ 26 พ.ค.2554 ซึ่งเป็นการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 4

โดยมีผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคม พรรครักษ์สันติ พรรคพลังคนกีฬา และพรรคการเมืองใหม่ เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ท่ามกลางประชาชนที่มาให้กำลังใจผู้สมัครแต่ละพรรคอย่างคึกคัก

สร้างความเข็มแข็งธรรมาภิบาลในท้องถิ่น


ปัจจุบันแนวโน้มการมีส่วนร่วมในการปกครองน้อยลงเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุจาก การไม่เข้าใจด้านสิทธิหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้สภาพัฒนาการเมือง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เกรงว่าปัญหานี้จะเป็นเรื่องระยะยาว ล่าสุดจัดเสวนา “เสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง54
ทีมข่าวโฮมทีวี ลงพื้นที่บริเวณตลาดสดหน้าสถานีตำรวจเมืองขอนแก่น สัมภาษณ์ความคิดเห็นในทางการเมืองของประชาชน ทำให้ทราบถึงปัญหาใหญ่ที่ประชาชนชาวไทย เป็นห่วง คือ เรื่องปัญหาปากท้อง ภาวะข้าวยากหมากแพง และความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

เปิดศูนย์ TO BE NUMBER ONE


หลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นทางการ ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มีการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

โดยยึดแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ เป็นองค์ประธานมาอย่างต่อเนื่อง

26 พฤษภาคม 2554

ประท้วงขับไล่ รองผู้ว่าราชการ


เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 พ.ค.2554 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มชาวบ้าน ที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มพลังงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ตำบล พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กว่า 200 คน มารวมตัวกันที่ บริเวณหน้าทางเข้าตึกศาลากลางจังหวัด ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยกลุ่มพลังงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ตำบล ได้ประท้วง ขับไล่นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพองจังหวัดขอนแก่น และนายกรัณย์กรณ์ พิทักษ์วัฒนสกุล เลขาธิการกองทุนฯดังกล่าวให้ออกจากตำแหน่ง โดยอ้างว่าบริหาร กองทุนไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส

ยิ่งลักษณ์เดินสายหาเสียง


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เดินทางมาหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรคที่ตลาดสดบางลำภู และตลาดสดเทศบาล 1 นครขอนแก่น โดยได้รับเสียงตอบรับจาก พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของเป็นอย่างมาก

จากนั้นทางคณะและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้พากันนั่งรับประทานอาหารข้าวเหนียว หมูปิ้ง แจ่วบอง ที่บริเวณภายในตลาด ท่ามกลางความห้อมล้อมของประชาชนที่มายืนดูน.ส.ยิ่งลักษณ์ ก่อนที่คณะจะเดินทางไปหาเสียงใน พท.ของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

แข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย


นักเรียนทั่วจังหวัดขอนแก่น ร่วมเข้าแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัด ซึ่งจัดเพื่อกระตุ้นสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

โดยงผลปรากฏว่า ตัวแทนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นในการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554

เทศบาลนครขก.คัดเลือกครูสอนดีเด่น


นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการโหวตเสียงจากคณะกรรมการชุมชนย่อยเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการคัดเลือกครูสอนดีเด่นในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยผลปรากฏว่า นางเสมอ สุพัฒน์ธีระ และนายอุดม กลิ่นบุญ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีเด่นในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาความมั่นคงทุนมนุษย์เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาความมั่นคงและความก้าวหน้าของทุนมนุษย์ เพื่อนำไปดำเนินการร่างยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยเน้นการพัฒนาความมั่นคงของทุนมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมทางสังคม ของประชาชนในจังหวัด

ซึ่งจากการชี้วัดความประสบความสำเร็จในการพัฒนาความมั่นคงของทุนมนุษย์ของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมา อยู่ลำดับที่ 56 ของประเทศ

สาธารณสุขเตือนเด็กระวังโรคมือเท้าปากเปื่อย


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากเปื่อย ซึ่งเกิดจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส ที่ติดต่อจากสารคัดหลั่ง ทั้งน้ำลาย ปัสสาวะ และอุจจาระ

โดยโรคนี้มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง 1-3 วัน และมีตุ่มน้ำใส ที่มือ เท้า ปาก ดังนั้นสาธารณสุขจังหวัดได้หารือกับสถานศึกษาป้องกันเฝ้าระวัง ทั้งการแยกเด็กป่วย การหมั่นทำความสะอาด ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดสิ่งของต่างๆ และดูแลสุขาภิบาลในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดโรค

25 พฤษภาคม 2554

SIPA ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ


SIPA สาขาขอนแก่น จัด“โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา โดยในงานมีผู้ประกอบการซิป้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยในที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการพลังงานทดแทน ที่อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

และสำหรับผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sipa.or.th

อบรมหมอหนี้ อาสาสมัครที่ปรึกษาการเงินภาคครัวเรือน


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดอมรมอาสาสมัครที่ปรึกษาการเงินภาคครัวเรือน หรือหมอหนี้ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก้ไขหนี้สินในครัวเรือน ซึ่งโครงการหมอหนี้ จัดขึ้นเพื่อเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานของหมอหนี้ ในการแนะนำการจัดการการเงินในครัวเรือนและแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ลดภาระหนี้สินของประชาชนจากการกู้เงินนอกระบบและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ใกล้ฤดูฝน มีอาหารป่าวางขายแล้ว


ผู้สื่อข่าวโฮมทีวี ลงพื้นที่สำรวจบางลำพูขอนแก่น พบว่าในช่วงนี้เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารป่ามาจำหน่าย ซึ่งต้นฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นฤดูกาลของการเกิดของเห็ดเผาะ และหากินได้เพียงปีละครั้ง โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่เห็ดเผาะเกิดใหม่ ทำให้มีราคาค่อยข้างสูง ซึ่งขณะนี้ราคาอยู่ที่ ขีดละ 25-30 บาท กิโลกรัมละ 250-300 บาท

การขับเคลื่อนนโยบายศธ.


สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2554 จัดงาน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น หรือ สพป.เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ทำความเข้าใจด้านนโยบายหลักของสพป.เขต 1 ที่มุ่งเน้นให้ “ขอนแก่น เขต 1 เป็นหนึ่ง ด้านคุณภาพ บริการ และการประสานงาน” พร้อมทั้ง มุ่งหวังให้ “ปี 2554 เป็นปีแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เนรมิตสีสัน และสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง”

24 พฤษภาคม 2554

สร้างภาพลักษณ์ไหมไทย สู่สากล


กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการสร้างภาพลักษณ์ไหมไทยสู่สากล ประกาศผลรางวัลคัดสรรสุดยอด ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และประกวดออกแบบลายผ้าไหมร่วมสมัย ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทย ประสานองค์ความรู้พื้นบ้าน สู่ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

โดยภายในงาน มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์จากเหล่านายแบบนางแบบ และมีการจัดแสดงผลงานผ้ามัดหมี่และผ้าลายไทย

เร่งแก้ไขปัญหาแล้งน้ำในอีสาน


กรมชลประทาน ร่วมปรึกษาหารือกับพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธิ์ และมหาสารคาม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาค ในโครงการบริหารจัดการน้ำโขง – เลย – ชี- – มูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งกรมชลประทานจะสร้างอุโมงค์ผันน้ำและคลองส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วงให้พื้นที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมภายในภาคอีสานได้อย่างดี

มข. จัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 11


มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อร่วมกำหนดแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกรอบความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผน โดยมุ่งสร้างภูมิกัน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเกิดชัดเจนทั้งในระดับประเทศและพื้นที่

เยียวยานักศึกษา ป.บัณฑิต ม.อีสานที่ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ ลงพื้นที่หารือคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย กรณีคดีการซื้อใบประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ของมอส.

โดยนายไชยยศ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานมากพอสมควร แต่ยังคงเหลืออีกบางส่วนที่ยังคงต้องหาเพิ่มเติม และจะเตรียมหลักฐานทั้งหมดให้ทางคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สั่งฟ้องคณะผู้บริหารอธิการบดีชุดเดิม ภายใน 7 วัน

เปิดรับสมัครรับ ส.ส.ขอนแก่น วันแรกบรรยากาศของการเปิดรับสมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น วันแรก วันที่ 24 พ.ค. 2554 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น มีบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า โดยมีผู้สมัครจากทุกพรรคต่างมายื่นใบสมัครส.ส.กับ กกต.ขอนแก่น ท่ามกลางกองเชียร์ทั้งสองพรรคที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างมากมาย

โดยการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น ในวันแรกนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดย เขต 1 ประกอบไปด้วย นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 นายไทกร พลสุวรรณ พรรครักษ์สันติ เบอร์ 12 นายพงษ์เทพ มุสิเกตุ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16 และเขต 2 นายชัยชนะ ทัศนนิยม พรรครักษ์สันติ เบอร์ 12 นายภูมิ สาระผล พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 และนายอัษฏางค์ แสวงการ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16 ส่วนส.ส.หน้าใหม่อย่าง ร.อ.สมรักษ์ คำสิงห์ ก็ได้ลงรับสมัคร ส.ส.ครั้งแรก ในนาม พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 2 เขต 10 อีกด้วย

เลี้ยงขอบคุณลูกค้าครอบครัวพิมานเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร ได้จัด งานเลี้ยง ขอบคุณลูกค้า ครอบครัวพิมาน และร่วมเล่นเกม แจกของรางวัลที่ระลึก มากมาย ที่ร้านอาหาร สเตลร่า หน้าโรงแรมพิมานการ์เด้น ถนนกลางเมืองขอนแก่น และเป็นการเปิดตัว โครงการใหม่ๆ ของบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

รวบลูก ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เสพยาไอซ์


เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 22 พ.คที่ผ่านมา พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ ผกก.สส.ภ.เมือง ขอนแก่น พร้อมตำรวจประจำชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ร่วมกันจับกุมนายญาณพัฒน์ อายุ 29 ปี ได้พร้อมยาไอซ์ บรรจุอยู่ในถึงพลาสติกใส น้ำหนัก 0.46 กรัม จำนวน 1 ถุง และจับกุม นายเอ็ม ศรีปัญญา ผู้ต้องหา อายุ 26 ปี ซึ่งอ้างว่าเป็นบุตรชายของ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ขอนแก่น เขต 3 ได้พร้อมยาไอซ์ บรรจุอยู่ในถึงพลาสติกใส น้ำหนัก 0.52 กรัม จำนวน 1 ถุง

คืบหน้าคดี ม.อีสาน


ความคืบหน้าคดีซื้อขายใบประกาศนียบัตร ป.บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอีสานในขณะนี้ แม้ว่ายังไม่มีคำตอบที่แน่นอนว่าใครคือผู้กระทำผิด แต่ก็มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีออกมาแสดงความคิดเห็น อาทิ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ที่กล่าวชัดเจนว่า มีผู้กระทำผิดถูกลงโทษอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องใช้เวลาในการสอบสวนคดีนี้

เร่งพัฒนาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่คนในท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและเตรียมรับมือกับปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน

โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดที่โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเน้นสาระสำคัญคือ การทำความเข้าใจเรื่อง กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไป ต้องทำบัตรประชาชน


ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยมีสาระสำคัญคือ คือ กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประชาชนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยจะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554

สนง.ที่ดินปฎิรูปการดำเนินงาน

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นปฏิรูปการทำงานภายในองค์กร เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
จัดกิจกรรม“สุนทรียสนทนาพัฒนาสู่องค์กรที่มีชีวิต โครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อป้องกันความขัดแย้ง ที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด

นอกจากนี้นายกานต์ กาญจนวัฒนา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ขก. ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง การดำเนินการโครงการต่างๆที่จะมีขึ้นในปี
54โดยเน้นการพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน และเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของประชาชนอย่างยุติธรรมที่สุด

ประท้วงขับไล่ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง อ.บ้านแฮด


ชาวบ้านหมู่ที่ 15 บ้านดง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ชูป้ายที่มีข้อความเขียนประท้วงขับไล่ให้นายประสงค์ อาจวิเชียร ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง ให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หลังจากไม่พอใจการทำงาน ที่ไม่มีการพัฒนาหมู่บ้านแต่อย่างใด หลังดำรงตำแหน่ง 3 ปี

โดยแกนนำ ได้ยื่นหนังสือเรื่องขอถอดถอนต่อนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มเคยยื่นหนังสือในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อนายอำเภอบ้านแฮด มาแล้ว 3 ครั้ง แต่ไม่คืบหน้า ตนกับกลุ่มชาวบ้าน จึงได้มายื่นต่อจังหวัด เพื่อให้ช่วยพิจารณาและได้มีการดำเนินการต่อไป

20 พฤษภาคม 2554

เตือนขก.เผชิญภาวะฝนตกหนัก


สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น เผยข้อมูลสถานการณ์ฤดูฝนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ในช่วงวันที่ 21-23 พฤษภาคมนี้ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีฝนตกเล็กน้อยในหลายพื้นที่ และในวันที่ 24-45 พฤษภาคมนี้ จะมีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านทางภาคเหนือ จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง ส่งผลให้ทั่วทั้งภาคมีฝนตกหนักร้อยละ 60-80 ในหลายพื้นที่

ธรรมะเยียวยาสังคม ครั้งที่ 10

นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง บรรยายธรรมะแก่ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในหัวข้อ บอดี้ มายด์ อัพเกรด (Body & Mind upgrade ) ส่งเสริมสุขภาพกายใจ สร้างสุขให้ตนเองและสังคม กินอย่างไรไม่ให้เป็นโทษต่อร่างกาย,ออกกำลังกายให้แข็งแรงไปพร้อมๆกับจิตใจที่แจ่มใสอย่างไร และการออกกำลังกายให้เหนื่อยก่อนเมื่อยเป็นแบบไหน ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด และผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี ทุกคน รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ โดยในปี 2554 โดย กำหนดฉีดในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2554

ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จะฉีดให้ประชาชน เป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งจะพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

แฟชั่นเสื้อผ้าของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน


วัยวัยรุ่นสมัยนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นผู้หญิง มักแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะมากขึ้น โดยเน้นโชว์เรียวขา ใส่เสื้อรัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ในสังคมล้วนวิตกกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหานี้อาจมาจากการปลูกจิตสำนึกด้านการแต่งตัว ที่วัยรุ่นยุคนี้กำลังเลียนแบบดาราวัยรุ่น

แต่ทั้งนี้ควรตระหนักถึงอันตรายในสังคมที่เกิดจากการแต่งกายวาบหวิว ที่อาจจะนำไปสู่ความเสียใจอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งทางแก้ที่สำคัญที่สุด คือ การร่วมมือของครอบครัวในสังคม ที่พ่อแม่จะเน้นปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชน ในเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกาลเทศะ ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่จะปกป้องลูกหลานจากสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างดี

ประชุมหอการค้าครั้งที่4

การประชุมคณะกรรมการหอการค้า ครั้งที่ 4 ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมจากรองประธานฝ่ายต่างๆ และติดตามกิจกรรมด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 4 ด้าน อาทิโครงการขุมทองการลงทุน โครงการ 1 สมาชิก 1 โอกาสทอง โครงการของดีของจังหวัด 84 แห่ง และโครงการติดตั้งกล้องวงจร CCTV. 1,000 จุดทั่วเมืองขอนแก่น

นอกจากนี้ประธานหอการค้าจังหวัด ได้แจ้งข่าวสารกับคณะการว่า วันที่ 30-31 พ.ค.54 หอการค้าไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประธานและเลขาธิการฯและประชุมใหญ่หอการค้าฯ 5 ภาค ที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพ

เตือนระวังเป็นโรคปอดบวมในช่วงฤดูฝน


กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้สูงอายุและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระวังเป็นโรคปอดบวมในช่วงฤดูฝน ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม - 9 พฤษภาคม 2554 พบผู้ป่วยแล้ว 54,705 คน มากสุดเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีร้อยละ 40 รองลงมากลุ่มอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29 และมีผู้เสียชีวิต 325 คน

โดยอาการของผู้ป่วยจะมี ไข้สูง ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจหอบ มีเสมหะมาก มักจะเกิดตามหลังโรคไข้หวัด 2-3 วัน ดังนั้นควรหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าหลายชั้นให้ร่างกายอบอุ่น พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย

19 พฤษภาคม 2554

เกี่ยวข้าวนาโยน

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวจากแปลงนาที่โยนด้วยกล้า ภายใต้กิจกรรม เกี่ยวข้าว “ภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1แสน” ทำนาแบบโยนกล้าข้าวแทนดำนา ที่บริเวณบ้านหลุมหิน ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเป็นกิจกรรม ที่หอการค้าไทย หอการและหอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกันจัดขึ้น โดยได้ทำแปลงสาธิตทำนาแบบโยนกล้าแทนการดำนา ตามแนวทางทฤษฏีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งการทำนาโยนนั้นเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรงลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าการทำนาโดยทั่วไป อีกทั้งช่วยป้องกัน การเกิดวัชพืชและการระบาดของศัตรูพืชได้อย่างดี โดยไม่ต้องใช้สารเคมี นับเป็นทางเลือกใหม่ของการทำนาแบบยั่งยืน

จับตุ๊กแกขาย


นายพร้อมพันธ์ พระพล อายุ 47ปี ชาวบ้าน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น บอกกับทีมข่าวว่า การจับตุ๊กแกขาย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเขาและครอบครัวเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2530 ตนมีอาชีพหาตุ๊กแกส่งขายให้นายหน้ารับซื้อที่นครพนมและสกลนคร ในราคาตัวละ 7 บาท เมื่อหามาได้ก็จะมาขังไว้เมื่อได้ปริมาณมากก็จะส่งขาย ส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางจะมีนายทุนจากประเทศเวียดนามและชาวไต้หวันมารับซื้อ ต่อมาเมื่อปี 2549 เคยถูกคนร้ายขโมยตุ๊กแกมาแล้วแต่ไม่ได้แจ้งความ เนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็มีขายตุ๊กแกเช่นกัน กระทั่งปี 2550 ก็ถูกคนร้ายขโมยตุ๊กแกอีกครั้ง ขณะนั้นตุ๊กแกส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยเป็นตัวเล็ก จนมีข่าวว่าชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ต้องการรับซื้อตุ๊กแกจำนวนมาก ทำให้มีคนสนใจที่จะหาตุ๊กแกกันมากขึ้น และขณะนี้ราคารับซื้อของพ่อค้าตุ๊กแกคนไทยจะให้ราคาตั้งแต่ 3-5 หมื่นบาทแล้วแต่ขนาด สำหรับตลาดการรับซื้อตุ๊กแกขณะนี้จะมีรถมารับซื้อถึงหน้าบ้าน ตัวละ10-15 บาท

นอกจากนี้ยังมีข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตหลายอย่างเกี่ยวกับตุ๊กแก โดยกระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือน ทั้งเรื่องความเชื่อ และสรรพคุณในการรักษาโรค การรักษาโรคเอดส์ด้วยตุ๊กแกก็เป็นส่วนหนึ่งในข่าวลือนี้ แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าในปัจจุบันยังไม่มีผลงานวิจัยที่ สามารถยืนยันได้ว่าตุ๊กแกสามารถรักษาโรคเอดส์ได้จริงหรือไม่

เตือนเกษตรกรระวังโรคฉี่หนู


กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคฉี่หนูในประเทศไทยปี 2554 ว่าขณะนี้พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ โดยกระจายทุกภาค 548 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งส่วนใหญ่พบในวัยแรงงาน อายุ 25-54 ปี โดยสาเหตุของการเกิดโรคนี้ เกิดจากฉี่ของหนู ที่ปนเปื้อนกับแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกร ซึ่งในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกษตรกรจะเริ่มทำไร่ ทำนา จึงทำให้เกษตรกรเสี่ยงติดเชื้อจากโรคนี้มากขึ้น

โดยอาการของโรคฉี่หนูในผู้ป่วย คือ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ตาแดง คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งหากประชาชนมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงที่ทำให้เสียชีวิตได้ เช่น ตับวาย ไตวาย

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ ดำเนินการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคฉี่หนู

จับฉลากหมายเลขพรรค


ในการจับสลากรายชื่อพรรคการเมืองที่สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ ในวันแรกของการรับสมัคร ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ(ไทย-ญี่ปุ่นดินแดน) ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ค. 2554 บรรดาพรรคการเมืองทั้ง 28 พรรค เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้ง แต่ได้มีเพียง 26 พรรค ที่ได้จับสลากหมายเลขพรรคการเมือง เนื่องจากพรรคพลังคนกีฬา และพรรคชีวิตที่ดีกว่า มีเอกสารการรับสมัคร รวมถึงค่าธรรมเนียม ในการรับสมัครไม่ครบถ้วน

โดยผลการจับสลากหมายเลขพรรคการเมือง ปรากฏว่า พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 10 ขณะที่พรรคอื่นๆอาทิ พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 16 พรรคแทนคุณแผ่นดิน ได้หมายเลข 17 พรรคการเมืองใหม่ หมายเลข 20พรรคเพื่อฟ้าดิน ได้หมายเลข 18 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้หมายเลข 2 และพรรคกสิกรไทย ได้หมายเลข 25

ลดราคาหมู-ไข่ไก่กรมการค้าภายในมีมติให้ปรับลดราคาแนะนำไข่ไก่ลงฟองละ 10 สตางค์ โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจะปรับลดลงจาก 3.00 บาท เหลือ 2.90 บาท ส่วนไข่ไก่แต่ละเบอร์ก็ปรับลดลงทุกขนาดในอัตราฟองละ 10 สตางค์เช่นกัน โดยสาเหตุที่ปรับลดราคาไข่ไก่ เพราะปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นวันละ 1 ล้านฟอง มาเป็น 25-26 ล้านฟองเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากโรคระบายลดลง และภาวะอุณหภูมิปรับลดลง

จึงทำให้ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม วันที่ 19 พ.ค.นี้ จะลดจากฟองละ 3.00 บาท เหลือ 2.90 บาท ขณะที่ไข่ไก่แยกขนาด เบอร์ 0 ขายส่งไม่เกินฟองละ 3.50 บาท ขายปลีก 3.80 บาท เบอร์ 1 ขายส่ง 3.30 บาท ขายปลีก 3.60 บาท เบอร์ 2 ขายส่ง 3.20 บาท ขายปลีก 3.50 บาท เบอร์ 3 ขายส่ง 3.10 บาท ขายปลีก 3.40 บาท เบอร์ 4 ขายส่ง 3.00 บาท ขายปลีก 3.30 บาท และเบอร์ 5 ขายส่ง 2.90 บาท ขายปลีก 3.20 บาท

นอกจากนั้นกรมการค้าภายในยังมีมติปรับลดราคาขายปลีก เนื้อหมูชำแหละลงกก.ละ 5 บาท โดยจำแนกในแต่ละภาคลง โดยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลราคากก.ละ 135 บาทจากเดิม 140 บาท และในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลือกก.ละ 140 บาท และพื้นที่ภาคใต้ กก.ละ 145 บาท ส่วนราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มยังคงราคาอยู่ที่ กก.ละ 69-71 บาท โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

18 พฤษภาคม 2554

ดร.วิญญู เศรษฐีหมื่นล้าน เสียชีวิต


นายประยูร อังสนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โค้วยู่ฮะ มอเตอร์ ได้แจ้งว่า ดร.วิญญู คุวานันท์ วัย 81 ปี ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ ได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 17 พ.ค. เวลา 01.30น. ที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์

ขณะนี้ศพของ ดร.วิญญูยังอยู่ที่ประเทศกาตาร์ ทางครอบครัวกำลังเดินทางไปติดต่อรับศพ คาดว่าจะถึงกรุงเทพฯในวันที่ 18 พ.ค. และจะนำมาตั้งบำเพ็ญกุศล ที่บริษัทโค้วยู่ฮะ ขอนแก่น ในช่วงเช้าวันที่ 19 พ.ค. และตอนเย็นจะทำพิธีรดน้ำศพ ซึ่งทางครอบครัวจะขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

ทั้งนี้ ดร.วิญญู พร้อมกับบุตรหลาน ได้รับการเชิญจากบริษัท แวดด้าแพ็กซ์ ที่ทำธุรกิจร่วมกันให้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่อตัวถังรถยนต์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ขณะที่บินไปถึงประเทศ การ์ตาร์ ดร.วิญญูได้บอกกับบุตรคนหนึ่งว่าเจ็บหน้าอก มีอาการเหนื่อยมาก และได้เข้าห้องน้ำบนเครื่องบิน จากนั้นได้ออกมาจากห้องน้ำก็มานั่งตรงที่โดยสารที่เดิมแล้วก็หลับแบบคนหมด สติ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ บุตรชายที่นั่งอยู่ใกล้ จึงได้บอกเจ้าหน้าที่และนำ ดร.วิญญูเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในเมืองโดฮา

ทั้ง นี้แพทย์ได้นำตัวดร.วิญญูเข้ารักษาในห้องไอซียูและพยายามช่วยเหลือมาอย่าง ต่อเนื่องกระทั่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 17 พ.ค.

มอบน้ำประปาช่วยเหลือผู้ขาดแคลน


เด็กนักเรียน และตัวแทนครูอาจารย์ในโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา กำลังตื่นเต้นและดีใจ ที่ได้รับทราบข่าวว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สโมสรที่ชื่อว่า โรตารี่มาช่วยบริจาคบ่อน้ำบาดาล และดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้แก่โรงเรียนที่บ้านห้วยเตยพัฒนา

นายโตเกียว ชิบะ และชาวคณะจากประเทศญี่ปุ่น ได้นำเงินส่วนหนึ่งของสโมสรโรตารี่มาบริจาคตัวเลขที่ตัวแทนจังหวัด นายธนวัฒน์พลอยโสภณและผู้ออำนวยการโรงเรียนได้รับมอบมานั้น นับว่าเป็นตัวเลขที่มากมายเพียงพอต่อความต้องการต่อโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญอย่างโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนาอย่างมาก

และนอกจากการบริจาคที่เป็นเม็ดเงิน ตัวแทนสโมสรโรตารี่ ยังมีกิจกรรมดีดีที่บอกได้ว่าเป็นกิจกรรมการแจกแก้วน้ำและช่วยเด็กๆติดสติ๊กเกอร์รูปต่างๆและให้น้องๆได้กดน้ำดื่มเอง ทำให้เด็กรู้สึกซาบซึ้งเมื่อดูจากสีหน้าและแววตา กิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถกระชับความแนบแน่นระหว่างชาวบ้านและเด็กๆกับตัวแทนสโมสรที่มีเชื้อชาติและภาษาพูดที่แตกต่างกัน

“ECTI-CON ครั้งที่ 8”

นักวิชาการ และนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก 11 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “ECTI-CON ครั้งที่ 8” ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2554

นอกจากนั้น ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ ประธานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ECTI-CON” ได้กล่าวย้ำถึง แนวทางการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมกันดำเนินการ

จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการบ้านหลังเรียน


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีขึ้นที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ มีการดำเนินงานดังนี้ 1.ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. ความร่วมมือในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันยาเสพติด 3.ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายงานบริการวิชาการและชุมชนด้านการป้องกันยาเสพติด 4.ความร่วมมือและกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร ซึ่งสอดคล้องต่อพันธกิจของหน่วยงานทั้งสอง

นอกจากนั้น ยังมีพิธีเปิดโครงการบ้านหลังเรียน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

จราจรติดขัด เปิดเทอมวันแรก


วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของ หลายโรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้การจราจร ในตัวเมืองขอนแก่น มีรถติดจำนวนมาก เป็นอัมพาตชั่วขณะ โดยเฉพาะที่ หน้าโรงเรียน อนุบาลขอนแก่น ในช่วงเช้า มีรถของผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนจำนวนมาก ส่งผลให้บริเวณ ถนนกลางเมือง ตัดกับ ถนนประชาสโมสร มีรถหนาแน่น รถสามารถเคลื่อนตัวได้ช้า ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้รถติด คือ ผู้ปกครองยังจอดรถซ้อนคัน ทำให้พื้นที่ในการจราจรบีบตัวเหลือ ช่องทางเดียว และยังพบว่ามีการจอดรถในที่ห้ามจอด ซึ่ง ทางงานจราจร สภ.อ.เมืองขอนแก่น ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มาคอยอำนวยความสะดวก ควบคุมการจราจรในช่วงที่เร่งรีบ พร้อมจัดที่จอดรถไว้ที่ สวนรัชดานุสรณ์

ขณะที่ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนสนามบิน การจราจรก็ติดขัดเช่นเดียวกัน เนื่องจากช่องทางจราจรหน้าโรงเรียนแคบกว่าและไม่สามารถจอดรถได้ ทางโรงเรียนจึงได้ขอความร่วมมือกับ ที่ว่าการอำเภอ ในขอใช้พื้นที่ ในการจอดรถชั่วคราวภายในที่ว่าการ เพื่อให้ผู้ปกครองได้จอดรถ ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน

ส่วนบรรยายกาศถนนตามโรงเรียนอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบจากการเปิดเทอมเช่นกัน เช่นโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก รถติดตั้งแต่ สี่แยกกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 เก่า มาระยะทางยาว รถสามารถเคลื่อนตัวได้ที่ละนิด