31 พฤษภาคม 2554

รณรงค์คนไทยทำ “ประกันภัย พ.ร.บ.”


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รณรงค์ให้ภาคประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. ในงานเปิด “โครงการประกันภัย พ.ร.บ. 100%” ซึ่งมีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขต อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังนโยบายนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น

โดยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นการคุ้มครองประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ซึ่งคุ้มครองผู้เจ็บจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท และผู้พิการจากอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น