19 พฤษภาคม 2554

เตือนเกษตรกรระวังโรคฉี่หนู


กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคฉี่หนูในประเทศไทยปี 2554 ว่าขณะนี้พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ โดยกระจายทุกภาค 548 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งส่วนใหญ่พบในวัยแรงงาน อายุ 25-54 ปี โดยสาเหตุของการเกิดโรคนี้ เกิดจากฉี่ของหนู ที่ปนเปื้อนกับแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกร ซึ่งในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกษตรกรจะเริ่มทำไร่ ทำนา จึงทำให้เกษตรกรเสี่ยงติดเชื้อจากโรคนี้มากขึ้น

โดยอาการของโรคฉี่หนูในผู้ป่วย คือ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ตาแดง คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งหากประชาชนมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงที่ทำให้เสียชีวิตได้ เช่น ตับวาย ไตวาย

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ ดำเนินการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคฉี่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น