20 พฤษภาคม 2554

เตือนระวังเป็นโรคปอดบวมในช่วงฤดูฝน


กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้สูงอายุและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระวังเป็นโรคปอดบวมในช่วงฤดูฝน ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม - 9 พฤษภาคม 2554 พบผู้ป่วยแล้ว 54,705 คน มากสุดเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีร้อยละ 40 รองลงมากลุ่มอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29 และมีผู้เสียชีวิต 325 คน

โดยอาการของผู้ป่วยจะมี ไข้สูง ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจหอบ มีเสมหะมาก มักจะเกิดตามหลังโรคไข้หวัด 2-3 วัน ดังนั้นควรหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าหลายชั้นให้ร่างกายอบอุ่น พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น