26 พฤษภาคม 2554

แข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย


นักเรียนทั่วจังหวัดขอนแก่น ร่วมเข้าแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัด ซึ่งจัดเพื่อกระตุ้นสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

โดยงผลปรากฏว่า ตัวแทนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นในการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น