25 พฤษภาคม 2554

การขับเคลื่อนนโยบายศธ.


สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2554 จัดงาน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น หรือ สพป.เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ทำความเข้าใจด้านนโยบายหลักของสพป.เขต 1 ที่มุ่งเน้นให้ “ขอนแก่น เขต 1 เป็นหนึ่ง ด้านคุณภาพ บริการ และการประสานงาน” พร้อมทั้ง มุ่งหวังให้ “ปี 2554 เป็นปีแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เนรมิตสีสัน และสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น