31 พฤษภาคม 2554

พิธีเปิด OTOP CITY IN KHONKAEN


งาน OTOP CITY IN KHONKAEN ปี 2554 มีขึ้นที่สวนรัชดานุสรณ์ จ.ขอนแก่น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 54 เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอทอป ได้รับโอกาสทางการตลาดและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น