20 พฤษภาคม 2554

ประชุมหอการค้าครั้งที่4

การประชุมคณะกรรมการหอการค้า ครั้งที่ 4 ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมจากรองประธานฝ่ายต่างๆ และติดตามกิจกรรมด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 4 ด้าน อาทิโครงการขุมทองการลงทุน โครงการ 1 สมาชิก 1 โอกาสทอง โครงการของดีของจังหวัด 84 แห่ง และโครงการติดตั้งกล้องวงจร CCTV. 1,000 จุดทั่วเมืองขอนแก่น

นอกจากนี้ประธานหอการค้าจังหวัด ได้แจ้งข่าวสารกับคณะการว่า วันที่ 30-31 พ.ค.54 หอการค้าไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประธานและเลขาธิการฯและประชุมใหญ่หอการค้าฯ 5 ภาค ที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น