16 พฤษภาคม 2554

ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา


ชมรมรวมพลคนพุทธนับ 200 คน ร่วมใจกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในกิจกรรม“สาธยายพระไตรปิฎก-ปฎิบัติธรรม เป็นพุทธบูชา” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554

ซึ่งผู้คนที่มาประกอบพิธีในครั้งนี้ ต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาว มาร่วมการประกอบพิธีเป็นเวลา 2 วัน เพื่อนำผลบุญจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และในการประกอบพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ได้มาร่วมเป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ซึ่งกิจกรรมนี้ผู้คนต่างร่วมแรงร่วมใจกันประกอบความดี ที่จะส่งผลให้ผู้ที่ได้ทำนั้น เกิดความอิ่มเอิมในบุญ และส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆต่อตัวผู้ทำบุญและสังคมที่อาศัยอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น