31 พฤษภาคม 2554

แถลงข่าว มหกรรมสืบสานวัฒนธรรม


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 4 และ 5 มิถุนายนนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการสัมมนาวิชาการประกอบสาธิตหมอลำ การแสดงหมอลำรูปแบบตั้งเดิม หมอลำประยุกต์ นิทรรศการผลงานวิจัยหมอลำ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมอลำและมอบใบเกียรติบัตรแก่ศิลปินหมอลำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น