11 พฤษภาคม 2554

โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0 % กับ ธอส.


นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อม เพื่อดำเนินโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยหลังแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี ว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ธอส.จะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถยื่นขอกู้ได้เป็นวันแรก ที่คาดว่าจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามายื่นกู้ ซึ่งได้จัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและโปร่งใส การรักษาความปลอดภัย และสถานที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับธนาคารทุกสาขา ทั่วประเทศ

ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วผู้ประสงค์ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งต้องเป็นหลังแรกเท่านั้น ลูกค้าควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการยื่นกู้ให้พร้อม และต้องลงนามรับรองสำเนาให้ถูกต้องทุกฉบับ ทั้งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ทะเบียนสมรส(กรณีที่สมรสแล้ว) สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝาก สำเนาการค้า หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ หรือหลักฐานการแสดงฐานะการเงินอื่นๆ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญามัดจำ หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คำขออนุญาต และสำเนาโฉนด หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการในการรับเรื่องยื่นกู้นั้นมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เปิดรับบัตรคิวและรับแบบฟอร์มคำขอกู้ ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตามลำดับบัตรคิว ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรคิวเพื่อรอบันทึกข้อมูลการยื่นกู้เข้าระบบ และขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจองสิทธิวงเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษตามลำดับบัตรคิว และลูกค้าจะได้รับใบติดตามเรื่อง หลักจากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคารอีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0–2645–9000 หรือที่ธนาคารสาขาในพื้นที่

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประสงค์ซึ้อบ้านที่อยู่อาศัยครั้งนี้ ผู้กู้ต้องคิดอย่างรอบครอบก่อนการตัดสินใจ และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของตนเอง ซึ่งต้องมีความมั่นคงในระดับหนึ่งทั้งรายได้ และเงินออม ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมถึงความเสี่ยงในหลายด้านที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน หรืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวัน

ด้าน บ.อีสานพิมานกรุ๊ป ได้ออกโปรโมชั่นพิเศษ ร่วมกับ ธอส. โดยขนบ้านพักอาศัยพร้อมอยู่ และอีกหลายโครงการที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จพร้อมโอน ไว้รองรับผู้ที่ต้องการบ้านหลังแรก โดยมีหลายทำเลให้เลือกอาทิเช่น พิมานชลริมบึงแก่นนคร
พิมานธานีหนองโคตร พิมานบุรีบ้านทุ่ม พิมานบุรีบ้านดู่ สนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 089 – 6220429 หรือสำนักงานใหญ่ ข้างอาชีวะศึกษาขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น