27 พฤษภาคม 2554

แว่นสายตาสภากาชาดไทย ฯ


สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้จัดทำโครงการ “แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” ขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนในชนบทมีความสามารถในการมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป

โดยจะมีการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตา โดยไม่คิดเงิน ที่อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น