19 พฤษภาคม 2554

เกี่ยวข้าวนาโยน

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวจากแปลงนาที่โยนด้วยกล้า ภายใต้กิจกรรม เกี่ยวข้าว “ภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1แสน” ทำนาแบบโยนกล้าข้าวแทนดำนา ที่บริเวณบ้านหลุมหิน ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเป็นกิจกรรม ที่หอการค้าไทย หอการและหอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกันจัดขึ้น โดยได้ทำแปลงสาธิตทำนาแบบโยนกล้าแทนการดำนา ตามแนวทางทฤษฏีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งการทำนาโยนนั้นเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรงลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าการทำนาโดยทั่วไป อีกทั้งช่วยป้องกัน การเกิดวัชพืชและการระบาดของศัตรูพืชได้อย่างดี โดยไม่ต้องใช้สารเคมี นับเป็นทางเลือกใหม่ของการทำนาแบบยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น