26 พฤษภาคม 2554

พัฒนาความมั่นคงทุนมนุษย์เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาความมั่นคงและความก้าวหน้าของทุนมนุษย์ เพื่อนำไปดำเนินการร่างยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยเน้นการพัฒนาความมั่นคงของทุนมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมทางสังคม ของประชาชนในจังหวัด

ซึ่งจากการชี้วัดความประสบความสำเร็จในการพัฒนาความมั่นคงของทุนมนุษย์ของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมา อยู่ลำดับที่ 56 ของประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น