11 พฤษภาคม 2554

มอบเงินซื้อชุดนร.ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี


หลังจากที่ รัฐบาลทุ่มงบกว่า 8 พันล่านบาท จัดโครงการ “เรียนฟรี15 ปี”เป็นปีที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการมอบเงินแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 108 คน รวมเป็นเงินกว่า 6 หมื่นบาท ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 โดยโรงเรียนได้จัดหาร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนเลือกซื้อตามความสมัครใจ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนเมือง

โดยเงินได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือไว้สำหรับให้นักเรียน ซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือนักเรียน โดยผู้ปกครองจะต้องพาลูกหลานไปซื้อชุดนักเรียนเองแล้วนำใบเสร็จกลับมาให้กับทางโรงเรียน ส่วนอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนนั้นทางโรงเรียนรับหน้าที่จัดซื้อเพื่อให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น