14 พฤษภาคม 2554

พระโคกินหญ้า-เหล้า


เช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

โดยมีเหล่าข้าราชการและประชาชนบางส่วน เดินทางมารอรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคล เพื่อเฝ้ารอการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้ว่านในพระราชพิธี

 

ซึ่งการประกอบพิธีในปีนี้ พราหมณ์ เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค ประกอบด้วย หญ้า ข้าวเปลือก เหล้า ข้าวโพด ถั่วเขียว งา และน้ำ   พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์   และกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวก การค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

 

จากนั้นพระยาแรกนา ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทาย หยิบผ้านุ่งแต่งกาย พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น