24 พฤษภาคม 2554

เร่งแก้ไขปัญหาแล้งน้ำในอีสาน


กรมชลประทาน ร่วมปรึกษาหารือกับพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธิ์ และมหาสารคาม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาค ในโครงการบริหารจัดการน้ำโขง – เลย – ชี- – มูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งกรมชลประทานจะสร้างอุโมงค์ผันน้ำและคลองส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วงให้พื้นที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมภายในภาคอีสานได้อย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น