31 พฤษภาคม 2554

ขยายช่องทางอาชีพติดสติ๊กเกอร์


Harmony Group ในฐานะผู้ประกอบการที่ส่งเสริมธุรกิจในประเทศ จัดอบรม “การติดตั้งสติ๊กเกอร์เบื้องต้น” ให้กับผู้ประกอบการและนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการติดตั้งสติ๊กเกอร์บนรถที่ถูกต้อง

ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถโฆษณา มีแนวโน้มสนใจติดสติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลวดลายที่สวยงาม หรือในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้ ธุรกิจเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์มีรายได้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น